27.08.2010
Artikel

DM vil kigge på magistre i HK-stillinger

Af Thomas Bøttcher

Et stigende antal medlemmer klager til DM over, at de reelt bliver ansat til at udføre akademiske arbejdsopgaver, men ikke tilbydes ansættelse efter en akademisk overenskomst af deres arbejdsgiver.

Det betyder lavere løn og manglende faglig anerkendelse. DM’s formand, Ingrid Stage, vil nu have problemstillingen afdækket.

“Jeg får rigtig mange henvendelser fra medlemmer, som siger, at de er stødte over at blive ansat efter deres akademiske kvalifikationer, men ikke på en akademisk overenskomst. Det bliver vi nødt til at gøre noget ved”, siger Ingrid Stage, der i første omgang vil have kulegravet omfanget og årsagerne.

En af forklaringerne er ifølge DM’s formand, at det akademiske arbejdsmarked i dag er større og bredere end tidligere. Dermed breder DM’erne sig også ind over områder, hvor andre faglige organisationer traditionelt har haft forhandlingsretten.

“Jeg tror, vi må tage os en ordentlig snak ikke mindst med HK. Hvis det er sådan, at man holder fast i forhandlingsretten på områder, der ganske vist tidligere ikke var akademiske, men som takket være udviklingen på arbejdsmarkedet er blevet det, så synes jeg, det er udtryk for en lidt tilbageskuende indstilling. Vi må sige klart, at det er meget væsentligt for DM at varetage interesserne for medlemmer, der bliver ansat som akademikere i job med et akademisk indhold”, siger Ingrid Stage.

Men også andre problemstillinger skal afdækkes, understreger hun.

“Nogle gange har vores tillidsrepræsentanter meget svært ved at overbevise arbejdsgiverne om det akademiske indhold i arbejdet. Vi ser også ansættelser på AC-overenskomst, men hvor det så hævdes, at indholdet ikke er akademisk, hvorfor man ikke skal have tillæg. Og selvom den nærmeste leder sætter pris på medlemmets akademiske kompetencer, er det ikke nødvendigvis det samme længere oppe i systemet, hvor andre hensyn kan spille ind”.