13.08.2010
Artikel

Nemmere valg af kandidatuddannelse

Af Liv Alfast Kretzschmer

I fremtiden får de studerende et større overblik, når de skal vælge, hvilken kandidatuddannelse de vil begynde på. De danske universiteter og Videnskabsministeriet har nemlig indgået en aftale om en ny og koordineret tilmelding.

Gennem den næste tid bliver der lagt informationer ind på Uddannelsesguiden.dk om de eksisterende kandidatuddannelser. Bachelorerne kan på den måde få overblik over samtlige de kandidatuddannelser, de otte danske universiteter udbyder.

“De studerende får nu et bedre overblik over udbuddet af kandidatuddannelser, og derved bliver det lettere at sammensætte en uddannelse, som opfylder egne faglige ambitioner, og som svarer til arbejdsmarkedets behov. Det er min ambition, at alle studerende tidligt i uddannelsesforløbet skal overveje, hvad deres uddannelse skal føre til, så ingen læser fem år uden at kunne få job bagefter”, siger videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen.

Fra næste år har universiteterne også de samme tilmeldings- og svarfrister. For kandidatuddannelser med semesterstart om efteråret bliver der ansøgningsfrist den 1. april, og de studerende får svar på ansøgningen senest den 15. juni. For uddannelser med semesterstart om foråret bliver der ansøgningsfrist den 1. november, og de studerende får svar på ansøgningen senest den 20. december.