13.08.2010
Artikel

Den Litterære Institution “under stadig skælven” genopstår

Af Mogens Tanggaard

Kan man også leve af at være forfatter, når ens bøger udkommer digitalt? Hvad karakteriserer en bestseller? Disse og flere andre spørgsmål vil blive diskuteret den 10.-11. september 2010 på et arbejdsmøde på Hald Hovedgård. Her genopstår DLI uss (Den Litterære Institution under stadig skælven).

Initiativet blev i 1983 skabt af Peter Seeberg og direktør i Biblioteksforeningen Flemming Ettrup. Det udmøntede sig først og fremmest i et årligt arbejdsmøde, fra 1990 i et tredagesmøde på Hald Hovedgaard ved Viborg. Idéen var at skabe et forum for bogens folk, forfattere, forlæggere, boghandlere, bibliotekarer, kritikere, forskere, undervisere og andre, der beskæftiger sig med bogen og dens vilkår.

Efter et par års dvaletilstand er initiativet vakt til live igen. Bag initiativet står nu Jens Smærup Sørensen, Niels Brunse, Elisabeth Møller Jensen, Ida Jessen, Marianne Juhl, Marie Louise Kjølbye, Knud Michelsen, Peter Q. Rannes, Johannes Riis, Lilian Munk Rösing og Marianne Withen. Der er endvidere knyttet en følgegruppe til initiativet, hvor bl.a. forfatterforeningerne, Dansklærerforeningen, Boghandlerforeningen og Biblioteksskolen er repræsenteret.

Programpunkterne på mødet i september omfatter oplæg og diskussioner om det digitale bibliotek, tendenser i den nye litteratur, bestselleren og dens betydning for det samlede bogmarked samt de perspektiver, e-bogen rejser.

Læs om arrangementet på www.haldhovedgaard.dk. Alle interesserede kan deltage. Tilmelding sker på dliuss@hotmail.com. Spørgsmål om mødet kan rettes til:
Marianne Juhl: mariannejuhl@web­speed.dk.
Marie Louis Kjølbye: mlk.viggo@live.dk.
Knud Michelsen: knud@michelsen.mail.dk.
Marianne Withen: boghandleren@bogpost.dk.