13.08.2010
Artikel

Det’ mit job: Allan Juhl Kristensen

Allan Juhl Kristensen, 41 år, Leder af Kompetencecenter Sprog på Søværnets Officersskole

Af Martin Ejlertsen
Hvad er det for et nyt arbejde, du er startet på?
Jeg er startet som leder af Kompetencecenter Sprog på Søværnets Officersskole. Man har som noget nyt samlet alt under samme tag, som har med sprog og kommunikation inden for søofficeruddannelsen at gøre. Mit job er at udvikle sprogdelen af uddannelsen. Jeg står med budgetansvar for både ansættelsen og vejledningen af timelærerne og for at udvikle sprogfagene engelsk, dansk, fransk og tale/teknik, så de bliver endnu mere relevante for officerernes uddannelse. Den er ved at blive akkrediteret som professionsbachelor med krav om kvalitetssikring. Jeg udvikler nye fagplaner for sprogfagene og gør uddannelsen mere erhvervsrettet, så de studerende får de helt rigtige og tidssvarende redskaber, når de skal kommunikere med eksempelvis en kæntret lystsejler, fiskeriinspektionen eller ved internationale opgaver. 

Hvilken faglig og karrieremæssig baggrund har du, som kan bruges til at videreudvikle denne uddannelse?
Jeg har boet de sidste 12 år i Storbritannien. Jeg var blandt andet dansklærer på Edinburgh Universitet, hvor jeg var involveret i flere europæiske it-projekter og materialeudvikling til sprogundervisning for både større og mindre sprog. Der har jeg primært fået min interesse for at udvikle nye materialer og for at optimere og gøre en uddannelse mere tidssvarende. Det angår blandt andet bærbar it, applikationer og mobil læring. Jeg har i løbet af de første måneder af min ansættelse også brugt en del tid på at spørge ind til uddannelsen blandt officererne og orlogskaptajnerne, og jeg har selv været med ude at sejle på skibene for at finde ud af, hvad der egentlig foregår derude. Jeg laver spørgeskemaer og undersøgelser med de studerende for at finde ud af, hvad behovet er, og hvilket undervisningsmateriale der findes i forvejen eller skal laves. 

Hvordan svarer arbejdet og din nye arbejdsplads til dine forventninger?
Jeg er meget overrasket over, hvor lidt der har været formaliseret i fagplaner. Der har helt klart været brug for et løft, så uddannelserne bliver mere detaljerede og professionsrettede. Vi har de første 3-4 måneder allerede sat meget mere af dette i spil, og undervisningen er nu ganske anderledes og med en anden form for materialer. Det var jo også udfordringerne og mulighederne for at bygge noget helt nyt op, der netop tiltalte mig ved jobbet, da jeg søgte det. Opdateringerne af uddannelsen gør det forhåbentligt endnu mere motiverende for de studerende, hvortil kommer, at de bliver endnu bedre til sprog. De skal føle sig klædt på, så der ikke er tvivl om noget, når de er ude på søen og forvalter loven til søs. 

Hvor stort et spring har denne karrieremæssige ændring været for dig?
Jeg har de sidste fire år været stipendiat i Newcastle og skrevet ph.d. inden for amerikansk litteratur. Jeg kunne godt tænke mig at prøve noget andet end det rent akademiske. Samtidig har jeg boet i Storbritannien i de sidste 12 år, og vi ville i familien gerne tilbage til Danmark igen. Jeg fik tippet om jobbet fra en ven. Her er det et militært system med mere struktur og hierarki. Men der er gode økonomiske ressourcer, så det er nemmere at komme i gang med projekter og tiltag, som jeg tidligere skulle søge om penge til og vente på ved universitetet. Jeg har været vant til at arbejde noget mere afgrænset med forskningen. Men mens jeg skrev ph.d., var jeg konsulent på mindre sprog- og it-projekter, så dette arbejdsfelt fremstår ikke helt fremmed for mig. Det har selvfølgelig krævet en vis omstilling, for jeg har ikke den samme tid til fordybning som tidligere. Men jeg finder alternative veje og bruger de redskaber, som jeg har, til at sætte mig ind i stof og arbejde systematisk med det. Blandt andet er Søværnets Officersskole netop kommet med i et europæisk netværk om undervisning i sømilitært engelsk, som jeg håber på sigt kan udvikle sig.