13.08.2010
Artikel

Bedre videnskabs­formidling med nye medier

Af Mogens Tanggaard

Et nyt samarbejde mellem Københavns Universitet og DPU stiller nu skarpt på kombinationen af videnskabsformidling og nye elektroniske medier som sociale og interaktive hjemmesider, spil og online-video. 

“Vi ønsker, at videnskabsformidlere skal kunne bruge de nye muligheder professionelt. Og det uanset om de arbejder på universitetet, i private organisationer eller i erhvervslivet”, siger Sebastian Horst fra Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet. Han er en af bagmændene bag samarbejdet, som konkretiseres i et efteruddannelseskursus for alle, som arbejder med faglig formidling.

“Det handler også om, at nutidens forskning måske ofte formidles bedre på andre måder end med traditionelle medier som dagbladene og trykte magasiner. Forskning præger vores samfund helt utroligt meget, og vi vil i hvert fald gerne bidrage til at åbne op for flere måder at styrke forbindelsen mellem forskningsverdenen og den almindelige borger på”, siger Sebastian Horst, der ønsker at skabe mere spændende og engagerende formidling, men også at højne niveauet.

“En professionel forskningskommunikatør kan kombinere akademiske analyser med det konkrete arbejde med produktion af formidlingsprodukter i forskellige typer af nye medier og platforme – tilsammen giver det en kommunikationsstrategisk kompetence til at planlægge og gennemføre professionel formidling, som både indeholder et højt niveau af viden og benytter de nye muligheder som fx interaktive tekster og grafikker, streaming af video og lyd, digitale spil, wikis og sociale medier”.

Efteruddannelseskurset afholdes første gang i efteråret 2010. Kurset er opdelt i fire moduler, og hvert modul vil bestå af tre sammenhængende dage med undervisning samt praktisk arbejde. Der vil være en progression mellem de fire moduler på en sådan måde, at man vil kunne anvende det lærte i senere moduler og til sidst være i stand til at planlægge og designe integrerede formidlingsprodukter. Hver deltager vil ved afslutningen af kurset have produceret formidlingsprodukter inden for tv, radio, udstilling, spil, webformidling og community-platforme.