14.05.2010
Artikel

Ring trygt til din fagforening

Ni ud af ti DM-medlemmer oplever, at DM’s konsulenter er fagligt kompetente. De er også imødekommende. Nogle har oven i købet humor …

Af Lisbeth Ammitzbøll

Ni ud af ti medlemmer oplever, at de får en klar og forståelig rådgivning, når de ringer til DM.

Ni ud af ti medlemmer vurderer, at DM’s medarbejdere virker fagligt kompetente.

Det viser to ugers evaluering af DM’s service til medlemmer, der ringer til deres fagforening for at få gode råd om løn og ansættelse.

Så vidt så godt.

Den ømme tå er ventetiden.

Som et medlem skriver: “Efter 5+ min. med guitar, der kører i ring, har man lyst til at lægge på”.

Av! Den svider i DM’s sekretariat. Og det er ikke på grund af guitaren.

“Vi er glade for medlemmernes bedømmelse af rådgivningens kvalitet”, fremhæver DM’s forhandlingschef, Jon Finsen. Og tilføjer i samme åndedrag.

“Men vi er nødt til at få ventetiden bragt ned. Vores mål er, at man i gennemsnit venter under et minut, inden man er kommet igennem og har fået kontakt med den rigtige medarbejder”.

“Du er nu nummer …”
Ifølge evalueringen må næsten ni procent af DM’s medlemmer vente i mere end fem minutter, før samtalen går igennem. Fem procent venter mere end ti minutter. Med eller uden guitar er så lang ventetid en kedsommelig måde at blive ældre på.

I evalueringen foreslår et medlem, at DM indfører automatisk kø, så man får oplyst sit nummer. Det kan gøre ventetiden lettere at bære.

“Det er en god idé. Den kigger vi på. Men det ændrer ikke på, at ventetiden samtidig skal bringes ned”, siger Jon Finsen.

Mænd er også velkomne
DM’s evaluering af foreningens telefoniske rådgivning fandt sted over to uger. Over 400 medlemmer ringede efter råd og dåd i perioden. Omkring 300 besvarede efter samtalen et elektronisk spørgeskema. Skemaerne efterlader DM’s forhandlingschef med et stort ubesvaret spørgsmål: Har mænd færre problemer?

“Tre ud af fire medlemmer, der har ringet til DM for at få vejledning i faglige spørgsmål, er kvinder. Det er fint, at kvinderne ringer. Men vi vil også gerne hjælpe vores mandlige medlemmer”, understreger Jon Finsen.

Find humoristen
Flere medlemmer efterlyser direkte telefonnumre til DM’s medarbejdere.

“De findes på DM’s hjemmeside, men vi skal nok reklamere lidt bedre for dem”, mener DM’s forhandlingschef.

Så ding-ding! Her kommer en reklame: Direkte telefonnumre til DM’s konsulenter finder du på www.dm.dk/forhandlingskonsulenter.

Her kan du også se billeder af DM’s eksperter på løn og ansættelsesvilkår. Du kan samtidig se, hvilke konsulenter der er knyttet til netop dit ansættelsesområde. Du er også velkommen til at bruge eventuel ventetid til at overveje, hvilken DM-konsulent der har fået et glad medlem til at skrive: “Jeg oplevede rådgivningen som meget professionel og kompetent – og faktisk også humoristisk”.