29.04.2010
Artikel

Regeringen strammer regler for ledige i Øresundsregionen

Regeringen fjerner muligheden for, at danske grænsearbejdere kan modtage danske dagpenge fra deres a-kasse, selv om de har betalt til den i årevis. Det vil ramme mange ledige, mener SF.

Af Martin Ejlertsen

På selve arbejdernes internationale kampdag den 1. maj bliver arbejdskraftens frie bevægelighed i Øresundsregionen kraftigt truet. Denne dato lukker regeringen nemlig endeligt muligheden for, at danske grænsearbejdere kan få danske dagpenge, selvom de har betalt til en dansk a-kasse i årevis.
“Der er tale om en stramning af reglerne og en forringelse, som vil ramme en hel del arbejdsløse i Øresundsregionen”, siger arbejdsmarkedsordfører for SF Eigil Andersen til Magisterbladet.

Forringelserne sker, fordi regeringen vælger at fortolke en ny EU-forordning om sociale sikringer således, at danske grænsearbejdere ikke længere kan modtage dispensation for loven med en såkaldt Miethe-status, som beskrevet i sidste nummer af Magisterbladet i artiklen “Klemt mellem to systemer”. Dermed vil danske grænsearbejdere kun kunne modtage dagpenge fra deres bopælsland, eksempelvis Sverige eller Tyskland, hvor dagpenge er langt mindre, hvis de bliver fuldtidsledige.

Men i SF husker man ikke, at regeringen under forhandlingerne om det kommende lovforslag, som følger EU-forordningen, har oplyst om, hvordan regeringen fortolker den, og hvad de reelle følger bliver.

“Hvis det er blevet sagt, så har det været særdeles uklart. Der har ikke stået noget om dette nogen steder, ligesom der heller ikke står noget om dette i selve forordningen. Så er det svært at vide, at regeringen nu vil ændre på disse regler”, siger Eigil Andersen, som på baggrund af Magisterbladets afsløring af problemet har stillet beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V) en række § 20-spørgsmål.

Uenighed om fortolkningen
Lovforslaget, som afskaffer danske grænsearbejderes mulighed for at få danske dagpenge, var til endelig afstemning i Folketinget den 22. april, hvor det blev enstemmigt vedtaget.

Ifølge beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V) er baggrunden for den danske fortolkning af forordningen, at det skal være lettere for den enkelte at komme i arbejde igen – uanset om man bor i et andet land end det, som udbetaler ens dagpenge.

“Efter den nye forordning kan man være tilmeldt som arbejdssøgende både i det land, man bor i, og det land, man kom fra. Så man kan sige, at vi har taget konsekvenserne af Miethe-dommen og givet alle de samme muligheder for at søge job på tværs af grænser. Så der ikke længere er nogen, der skal sidde og vurdere, hvor man hører mest hjemme, og hvor man skal søge job for at få dagpenge”, skriver Inger Støjberg i et skriftligt svar om sagen til Magisterbladet.

SF er bestemt ikke enig i den udlægning af EU-forordningen, som nu er blevet til dansk lov. Nok stemte SF for lovforslaget, fordi det ikke vil fratage arbejdsløshedsforsikrede rettigheder, som de har i henhold til den omtalte forordning, men SF – og også Enhedslisten – er ikke enig med regeringen i dens fortolkning af forordningen, der betyder, at forsikrede i danske a-kasser bosat uden for Danmark fratages retten til danske dagpenge, hvis de skulle blive ledige. Begge partier vil derfor arbejde for at ændre regeringens fortolkning af forordningen.

“Ministeren undgår at sige noget om dagpengene, og det er centralt. Ministeren understøtter ikke den frie bevægelighed, men begrænser den. Nu vil regeringen tvinge danske grænsearbejdere på lavere svenske dagpenge, fordi man fortolker forordningen således, at man ikke længere vil give dispensation for lovgivningen gennem Miethe-status. Det er helt urimeligt”, siger Eigil Andersen.