29.04.2010
Artikel

Minister vil ikke gribe ind i Hillerød

Begge regeringspartiers skatteordførere har taget kraftig afstand fra Hillerød Kommune, der automatisk opkræver multimedieskat af alle rådhusets ansatte. Skatteminister Troels Lund Poulsen (V) har dog ikke planer om at gribe ind over for den kommunale arbejdsgivers praksis.

Af Pernille Siegumfeldt

“Jeg forventer selvfølgelig, at alle arbejdsgivere lever op til reglerne og til de forpligtelser, de har”.

Sådan lyder det i en kommentar fra skatteminister Troels Lund Poulsen, efter at Magisterbladet i en række artikler har beskrevet, hvordan Hillerød Kommune har pålagt samtlige administrativt ansatte at betale multimedieskat, fordi kommunen ikke vil føre stikprøvekontrol.

Alligevel vil ministeren ikke gribe ind over for den kommunale arbejdsgiver, der har valgt at se stort på SKATs vejledning, som byder landets arbejdsgivere at føre jævnlig stikprøvekontrol, så kun de ansatte, der bruger den bærbare og mobilen privat, bliver pålagt at betale skatten.

“Hvis der er uenigheder mellem arbejdsgiver og medarbejdere om rækkevidden af, hvad man som arbejdsgiver kan pålægge medarbejdere, ja, så mener jeg, at det er et spørgsmål, som må afklares efter de regler og procedurer, som allerede eksisterer til afklaring af uenigheder mellem arbejdsgiver og medarbejdere”, siger skatteministeren.

Sagen fra Hillerød er speciel, fordi de ansatte på rådhuset har fleksible arbejdspladser og derfor får udleveret pc’er og mobiltelefoner, hvad enten de ønsker det eller ej. Arbejdsgiveren har meldt ud, at stikprøvekontroller er for administrativt tunge og for svære at gennemføre effektivt.

Den ageren har hidset de ansatte op. AC-tillidsrepræsentant Ragnhild Nielsen sammenfattede kritikken således:

“Det er ikke skattens størrelse, vi harcelerer over. Det er det principielle i, at kommunen vælter en udgift over på de ansatte, fordi de udleverer en type arbejdsredskaber, som medarbejderne ikke kan sige nej til at bruge”.

Situationen i Hillerød fik regeringspartiernes to skatteordførere til i sidste nummer af Magisterbladet at beskylde kommunen for både dårlig ledelse og uelegant opførsel.

“I stedet for, at kommunen helt naturligt bidrager til, at samfundet henter skatten der, hvor der er grundlag for at hente den, vælger de at genere samtlige medarbejdere helt unødvendigt”, lød det blandt andet fra den konservative Mike Legarth.

“Det har aldrig været intentionen, at samtlige ansatte må undgælde, fordi kommunen synes, at indsatsen for at føre stikprøvekontrol er så uoverstigelig”, supplerede venstres skatteordfører, Mads Rørvig.

Begge skatteordførere lovede at tage sagen op med skatteministeren. Men Troels Lund Poulsen er ikke umiddelbart tilbøjelig til at ville gribe ind.

“Der er selvfølgelig ingen tvivl om, at når der indføres et nyt regelsæt, som berører rigtig mange mennesker, så vil der altid være en masse tvivlsspørgsmål i opstartsfasen”, siger han.

“Det er mit indtryk, at langt de fleste arbejderpladser gør sig ihærdige bestræbelser på at sætte sig ind i den nye lovgivning. Og så vidt jeg er orienteret, gør det samme sig gældende i Hillerød Kommune”.