29.04.2010
Artikel

TDC-folk: okay da …

I TDC har tillidsrepræsentant Jan Bardino kun fået enkelte protester over årets lave lønstigning.

Af Lisbeth Ammitzbøll

I TDC accepterer DM’s medlemmer, at næste års lønstigninger bliver beskedne. Det vurderer Jan Bardino, der tillidsrepræsentant for DM’s medlemmer og fællestillidsrepræsentant for TDC’s akademikere.

“Jeg er ikke begejstret for den lave lønstigning. Det er TDC’s akademikere heller ikke. Alligevel har kun nogle stykker åbent kritiseret OK-resultatet. Jeg tror, at det skyldes en udbredt forståelse for, at samfundsøkonomien er låst fast på et lavt niveau. Man erkender, at lave lønstigninger er vilkåret lige nu”, siger Jan Bardino.

Overskud til aktionærer
TDC’s regnskaber viser et pænt overskud for sidste år.

“Virksomhedens gode resultat er skabt på baggrund af effektiviseringer. Dem har medarbejderne betalt en høj pris for. Nogle er fyret, og andre må arbejde endnu hårdere. Det ville have klædt ledelsen at dele virksomhedens overskud med sine medarbejdere i stedet for at give det til aktionærerne”, mener Jan Bardino.

Lyspunkterne i den nye overenskomst handler mest om frihed.

“Vi får en ekstra fridag dagen efter Kr. himmelfart, og der er en række forbedringer af vores barselsregler. Allerede i år giver omlægning af barsel mindst en uges ekstra orlov med løn”, oplyser DM’s tillidsmand.

Højere løn næste år
Jan Bardino peger på, at de aftalte lønstigninger er minimumsbeløb. Desuden låser overenskomsten på TDC kun lønnen fast for et år ad gangen.

“Vi har fået omkring en procent i år til alle og en kvart procent til individuelle lønstigninger. Dertil kommer den ekstra fridag, der svarer til en lønstigning på omkring en halv procent. Det er stadig for lidt, men vi kan muligvis hente lidt mere, når de individuelle forhandlinger går i gang. De fælles lønstigninger er ekstremt lave, men vi havde ikke fået mere ud af at sige nej. Vores modpart, TDC’s ledelse, var næppe sluppet levende ud af Dansk Industri, hvis de havde sagt ja til højere lønstigninger til os. Vi må leve med det lave niveau i år og satse på, at vores forhandlingsposition er bedre til næste forår”, siger Jan Bardino.