29.04.2010
Artikel

DM’ere trodser krisen

Trods økonomisk krise oplever de fleste DM-medlemmer, at de sidder sikkert i jobbet. Det gælder såvel privatansatte som offentligt ansatte DM-medlemmer, selv om der er varslet afskedigelser på en tredjedel af de offentlige arbejdspladser.

Af Thomas Bøttcher

En lang række brancher og fag er fortsat ramt af krise, men for de fleste DM-medlemmer er faren overstået.

Sådan lyder det i hvert fald, når man spørger DM’erne selv. I en elektronisk rundspørge, som 400 DM-medlemmer har deltaget i, svarer hele 80 pct., at de ikke føler sig fyringstruet. Dermed lader det til, at DM’erne trodser de økonomiske eksperters advarsler om, at krisen endnu ikke er overstået.

Der er enighed på tværs af offentlige og private arbejdspladser. Blandt privatansatte DM’ere svarer 78 pct., at de ikke føler sig fyringstruede, mens 82 pct. svarer nej til samme spørgsmål blandt de ansatte i stat, kommuner og regioner.

Det sidste tal er interessant, for undersøgelsen peger samtidig på, at der er mange fyringsrunder i vente i den offentlige sektor. Således siger 32 pct. af de offentligt ansatte DM’ere, at deres arbejdsplads har varslet fyringer. Men det er kun 10 pct. af DM’erne på offentlige arbejdspladser, der føler sig fyringstruet.

Undersøgelsen viser også ikke overraskende, at mange private arbejdspladser har været ramt af den økonomiske nedtur. 50 pct. af de privatansatte peger således på, at deres arbejdsplads har været ramt af fyringer, mens 16 pct. angiver, at arbejdspladsen har varslet nedskæringer.

Usikre jobmuligheder
Selvom de færreste DM-medlemmer frygter en fyreseddel, er det dog ikke ensbetydende med, at alt ånder fred og ro på arbejdspladsen. 36 pct. peger fx på, at de føler sig ekstra presset af de økonomiske omstændigheder på arbejdspladsen.

Og når det gælder krisens betydning for nye jobmuligheder, er DM’erne pessimistiske. 77 pct. mener således, at det er blevet vanskeligere at få nyt job i dag end for et år siden. Netop den forringede mulighed for at skifte job er et forhold, som flere af deltagerne i den elektroniske rundspørge peger på:

“Man føler sig mere fastlåst i en given ansættelse nu, hvor udbuddet af ledige stillinger og sikre arbejdspladser er mindsket”, hedder det i en kommentar.

For mange DM-medlemmer er dette problem dog et luksusproblem. De sidder nemlig i en midlertidig stilling, hvilket mange da også peger på:

“Min kontrakt udløber til sommer, og herefter vil det være meget vanskeligt at finde nyt arbejde”.