16.04.2010
Artikel

Flere mænd tager længere barsel i København

Af Mogens Tanggaard

Som den første kommune i Danmark lancerer København et ligestillingsbarometer, der dokumenterer udviklingen i ligestillingen mellem mænd og kvinder i kommunen. Målsætningen er, at det underrepræsenterede køn blandt lederne skal udgøre mindst 40 procent, og at 40 procent af mændene skal på 10 ugers barsel.

Tallene viser, at København er godt på vej.Københavns Kommune lancerede i marts sit nye ligestillingsbarometer, som holder øje med ligestillingen i hele kommunen. Allerede i år dokumenterer barometret: 

  • at København har nået sin målsætning om ligestilling blandt kommunens direktører og direktionsmedlemmer: 43 % af kommunens direktører er kvinder
  • at Københavns Kommune er tæt på at nå målsætningen på de to andre lederniveauer: 36 % af kommunens kontorchefer er kvinder, og 34 % af kommunens institutionsledere er mænd 
  • at andelen af kommunalt ansatte fædre, der tager 10 ugers barsel, er steget fra 9 % i 2005 til 21 % i 2009. Samtidig holder fædrene i gennemsnit barsel i 38 dage. Det er 12 dage længere end i 2005 
  • at kvinderne er på fremmarch i Borgerrepræsentationen, hvor de udgør 49 %. På landsplan er gennemsnittet af kvindelige kommunalpolitikere 32 %. 3 af Københavns 7 borgmestre er kvinder
Overborgmester Frank Jensen er selvsagt glad for denne udvikling: “Ligestillingsbarometret er et rigtig godt værktøj, så vi får gennemsigtighed og synlighed på ligestillingsområdet. Det er et nøgleredskab for arbejdet med at øge ligestillingen. De nye tal viser, at vi går frem på toplederniveauet. Flere mænd tager den lange barsel. Det er en rigtig flot udvikling – barometeret skal hjælpe os til at gøre det endnu bedre i fremtiden”.