26.03.2010
Artikel

Danmark fører i voksenuddannelse

Af Thomas Bøttcher

Danskerne mellem 25 og 64 år er blandt de flittigste i Europa til at efteruddanne sig. Det viser en EU-rapport, der gør status på EU-landenes bestræbelser på at leve op til de såkaldte Lissabon-mål for uddannelse.

Ifølge rapporten er andelen af danskere, der i 2008 deltog i voksen- eller efteruddannelse, 30,2 pct. eller mere end tre gange så høj som det europæiske gennemsnit og langt over det europæiske 2020-mål på 15 pct.

Danmark kan ligeledes bryste sig af at være blandt de højest scorende lande, når det gælder videregående uddannelse. Andelen af danskere mellem 30-34 år, der i 2008 havde en videregående uddannelse, var 46,3 pct. – et pænt stykke over det europæiske gennemsnit på 31,1 pct. og tæt på en opfyldelse af globaliseringsstrategiens målsætning fra 2006 om, at mindst halvdelen af en ungdomsårgang skal have en videregående uddannelse.

Rapporten sammenligner også EU-landene på andre uddannelsesparametre. Når det fx gælder læsefærdigheder blandt børn, klarer Danmark sig ligeledes fint. Andelen af unge under 15 år med dårlige læsefærdigheder var i 2008 faldet til 16 procent, mens EU-gennemsnittet voksede til 24,1 pct. Til sammenligning havde 22,4 pct. af de norske og 15,3 pct. af de svenske børn læseproblemer.

Set med danske briller er der dog også mindre positive sider af statusrapporten. Således faldt andelen af unge under 24 år, der har fuldført en ungdomsuddannelse, fra 72 pct. i 2000 til 71 pct. i 2008. I samme periode steg den samlede europæiske andel af 24-årige med en ungdomsuddannelse fra 76,6 til 78,5 pct., hvilket dog fortsat er et stykke fra målet om at nå 85 pct. i 2010.