26.02.2010
Artikel

DM afviser stopprøver for professorer

Af Thomas Bøttcher

Et forslag fra Venstres videnskabsordfører, Malou Aamund, om at gøre alle professorater på danske universiteter tidsbegrænsede får en hård medfart af DM’s formand, Ingrid Stage.

Ifølge forslaget skal professorer i første omgang ansættes i ti år, hvorefter et bedømmelsesudvalg hvert femte år skal vurdere, om professorerne fortsat lever op til kravene om videnskabelig produktion inden for deres fagområde.

Men universiteterne kan allerede i dag afskedige professorer, der ikke lever op til kravene til deres stilling. Ifølge DM’s formand vil indførelsen af tidsbegrænsede professorater blot gøre det sværere for universiteterne at tiltrække de dygtigste forskeraspiranter.

“Det er vigtigt, at der er tryghed i ansættelsen på universiteterne, for lønnen er i forvejen ikke konkurrencedygtig i forhold til private virksomheder eller udenlandske universiteter”, siger Ingrid Stage.

Hun mener samtidig, at tryghed også handler om muligheden for at forske frit.

“Tryghed i ansættelsen er en af grundbetingelserne for reel forskningsfrihed. Hvis man hele tiden skal evalueres om, hvorvidt man nu er helt fremme og lige præcis på de områder, et bedømmelsesudvalg finder rigtige, vil det være alt for risikabelt for en forsker at forske i det, der er ubekvemt og nyt. Den risikable forskning – som flytter grænser – kommer i skudlinjen med tidsbegrænsede ansættelser”.

Ingrid Stage er dog enig med venstreordføreren i, at mange dygtige lektorer i dag ikke får professorater, selvom kvalifikationerne er i orden.

“Universiteterne kan frit ansætte de professorer, de ønsker. Så det egentlige problem er nok desværre – som i så mange andre sammenhænge – universiteternes trængte økonomi”, siger hun.

Forslaget har også fået en lunken modtagelse af videnskabsminister Helge Sander (V), der over for Ritzau udtrykker ængstelighed ved at pille ved ledelsesretten og indføre unødig bureaukrati på universiteterne.

“De ting må vi tage os i agt for”, siger videnskabsministeren.