26.02.2010
Artikel

Ligestilling præger DM’s ønsker til OK 11

Mere øremærket barsel til fædrene, forhåndsaftaler med vægt på bl.a. ligeløn i lokale lønforhandlinger, bedre kønsopdelte lønstatistikker og en lønforhandling ved tilbagevenden fra barsel, også i staten. DM har en række ønsker til OK 11, som skal styrke ligestillingen.

Af Pernille Siegumfeldt

Det er under de lokale lønforhandlinger på arbejdspladserne, at problemet med ulige løn i det offentlige opstår. Derfor vil DM’s formand, Ingrid Stage, have de lokale løntillæg under kønslup, når overenskomsten skal forhandles igen i 2011.

“Den uforklarlige lønforskel mellem mænd og kvinder opstår, når tillæggene skal fordeles. Det problem vil vi prøve at komme til livs blandt andet ved at mainstreame den lokale tillægsstruktur og ved at få indført bedre kønsopdelte lønstatistikker”, siger DM’s formand.

Allerede i december sidste år lagde DM’s hovedbestyrelse sig fast på, at temaerne ligeløn og ligestilling skal være bærende for foreningens krav ved de kommende overenskomstforhandlinger på det offentlige område. Foreningens styregruppe på ligestillingsområdet ønsker, at der især fokuseres på ligeløn i de lokale lønforhandlinger og på mere øremærket barsel til fædrene.

“Det er fædrenes tur til at få bedre vilkår for orlov, så de får mere tid med deres børn. Så enkelt er det. Hvis både mænd og kvinder i arbejdsgivernes optik er en lige fleksibel arbejdskraft, giver det samtidig ligelønnen bedre vilkår for at lykkes,” mener Ingrid Stage.

For 10 år siden var hun blandt de mange, der troede, at ligestillingen ville komme, i takt med at kvinderne blev bedre uddannet. I dag – hvor kvindernes internationale kampdag kan fejre sit 100-års-jubilæum – har DM’s formand erkendt, at der skal langt mere håndfaste redskaber til.

“Alene inden for forskningen taber Danmark så meget kvindeligt talent på gulvet, fordi rammerne bliver for snærende, hvis man også gerne vil have et familieliv. Den manglende ligeløn gør det også mindre attraktivt for kvinder at blive både akademikere og ledere. Samtidig er stressepidemien eksploderet blandt kvinder i alderen 25-44, så der er rigtigt meget at kæmpe for stadigvæk og rigtigt mange fronter at kæmpe på”, pointerer Ingrid Stage.

Men det kan være svært at mobilisere kræfterne, erkender hun.

“Heldigvis er især de yngre kvindelige DM-medlemmer begyndt at røre på sig. Men det er beskæmmende, at vi samtidig har en ansvarlig minister, der nede fra sit musehul erklærer, at ligestilling er en opgave alene for fagforeningerne”, siger In­grid Stage.