26.02.2010
Artikel

Talkrig om fyringer på KU

Af Thomas Bøttcher

Det passer ikke, når medierne skriver, at antallet af fastansatte undervisere på Biologisk Institut på Københavns Universitet er blevet halveret inden for de seneste to år.

Ifølge en fælles pressemeddelelse fra institutleder Karsten Kristiansen og dekan ved Det Naturvidenskabelige Fakultet Niels O. Andersen er den “reelle” reduktion betydeligt mindre – nemlig på 16 procent af de fastansatte adjunkter, lektorer og professorer.

Ifølge AC-fællestillidsrepræsentant Leif Søndergaard er det lave tal fremkommet ved, at man bruger nettotal for VIP-bemandingen i 2010 og ser bort fra, at der som følge af de aktuelle samt sidste års nedskæringer frem til 2012 vil være et antal medarbejdere, som går af på forskellige fratrædelsesordninger – samtidig med at der har været et antal nybesættelser.

“Halvdelen af nedskæringerne i fyringsrunden i år er udskudt til 2012, hvor man håber, at instituttets økonomi er forbedret, således at man kan undgå at afskedige folk” siger Leif Søndergaard.

Men det ændrer ikke ved, at 40 % af VIP’erne ansat i 2008 i værste fald om to år får besked om, at instituttet ikke længere har råd til at have dem ansat.

“Vi håber alle på, at politikerne har fået øjnene op for den håbløse måde, universiteterne er finansieret på, og giver os nogle større og stabile basisbevillinger”. siger Leif Søndergaard.