12.02.2010
Artikel

Medarbejdere har mistet tilliden til KU’s ledelse

117 ansatte skal forlade Københavns Universitet enten frivilligt eller med en fyreseddel i hånden. Nu skal der samarbejdes om at styrke naturvidenskab, siger KU-rektoren. Men beskeden klinger hult, siger fællestillidsrepræsentanten, der mener, at de forudgående budgetbesparelser blev jaget igennem i modstrid med samarbejdsreglerne.

Af Thomas Bøttcher

“Det væsentlige er nu at få vendt spiralen og få sat alle kræfter ind på at sige, hvilke initiativer der kan gøre naturvidenskabelige uddannelser mere attraktive i de næste generationers øjne”.

Det var beskeden fra rektor Ralf Hemmingsen til de studerende efter to dage med blokader og demonstrationer i kølvandet på afskedigelsen af 82 ansatte – heraf 62 VIP’er – især på naturvidenskabelige fag på Københavns Universitet. Andre 35 ansatte har sagt ja tak til frivillige fratrædelsesordninger.

Ifølge Ralf Hemmingsen, der fik vedtaget besparelserne på et dramatisk budgetmøde i KU’s bestyrelse i december, lægger rektoratet nu op til tæt samarbejde og inddragelse af de berørte fag i en taskforce, der skal komme med forslag til forbedringer af uddannelserne.

Men fællestillidsrepræsentant for det videnskabelige personale på KU Leif Søndergaard kalder Ralf Hemmingsens udmelding til de studerende for et røgslør.

“Det ændrer jo ikke ved det faktum, at ansatte bliver fyret, specialer forsvinder, og at der til efteråret vil mangle undervisere”, siger Leif Søndergaard og henviser til, at hans eget institut, biologi, på bare to år har mistet over 40 procent af de fastansatte forskere og undervisere.

I modstrid med samarbejdsregler 
Løftet om fremtidigt samarbejde og inddragelse af de studerende skal samtidig ses på baggrund af, at processen, der ledte op til fyringerne, har været ekstremt lukket, mener Leif Søndergaard.

Flere bestyrelsesmedlemmer har fortalt, at deres ønske om at gennemgå budgettet med henblik på at undersøge alternativer til fyringerne blev afvist. Ifølge eksternt medlem af bestyrelsen og tidligere Lundbeck-direktør Claus Bræstrup ville der ikke have været noget til hinder for at undgå fyringerne. Adspurgt om, hvordan fyringerne kunne undgås, siger han:

“Så skal man ned i detaljerne i budgettet, og dem har jeg ikke adgang til. Men jeg ved bare, at det kan man i en sådan situation. Det er et spørgsmål om, hvor meget man skal spare, og hvor stort budgettet er i alt”, siger han og henviser dermed til, at underskuddet, der ledte til fyringerne, udgjorde et relativt lille beløb, nemlig 70 mio. kr. i et samlet budget på over 7 mia. kr.

Også Leif Søndergaard hæfter sig ved, at detaljerne i budgettet har været ukendte.

“Det skete også nedad i systemet, hvor vi fik at vide, at vi ikke måtte få tallene. Vi fik tal for indtægter på fakultetsniveau, men ikke tal for udgifter, dem så jeg først, da det blev behandlet i samarbejdsudvalget, hvilket er fuldstændig i modstrid med samarbejdsreglerne. Og det samme skete på institutniveau. Der fik vi at vide, at man oppefra havde sagt, at de ikke måtte udlevere udgiftsbudgettallene til os. Så der har været en budgetproces, der har været fuldstændig uigennemskuelig og i modstrid med alle regler”, siger Leif Søndergaard, der advarer om, at en lignende behandling af medarbejderne i forbindelse med næste års budget vil føre til en inddragelse af samarbejdsnævnet.

96 lærere på Biologisk Institut har underskrevet en mistillidserklæring rettet mod KU’s bestyrelse, hvori de kræver en redegørelse for nedskæringerne og en plan for instituttets fremtid.