12.02.2010
Artikel

Nyt Job: Anders Toftgaard

Anders Toftgaard, 37 år, fra postdoc på Københavns Universitet til forskningsbibliotekar på Det Kongelige Bibliotek

Af Pernille Siegumfeldt
Hvad skal du lave i dit nye job?
Det meste af tiden skal jeg betjene læsesalen i afdelingen for håndskrifter, som jeg bliver knyttet til, og jeg skal være med til at forbedre indholdet i registreringen af materialer. Resten af tiden skal jeg forske. Biblioteket modtog for nogle år siden en privat bogsamling, som har forbindelse til den franske adelsmand og forfatter Michel de Montaigne. I første omgang skal jeg synliggøre og formidle den samling. Derefter regner jeg med at arbejde med Otto Thotts samling, et af Europas største biblioteker i 1700-tallet, som i dag indgår i Det Kongelige Biblioteks samling.

Hvad glæder du dig mest til?
Jeg glæder mig allermest til at bruge mere tid på at arbejde med palæografi, læren om håndskrifter. I årenes løb er jeg blevet mere og mere interesseret i det materielle grundlag. At sidde med et flere hundrede år gammelt brev mellem hænderne, se måden, det er foldet på, studere ordvalget. Det giver både en distance, fordi afstanden i tid bliver så tydelig, men også en nærhed, fordi man rent fysisk mærker det liv, afsenderen har været en del af. Det er utroligt fascinerende.

Tror du, springet fra universitetet til Det Kongelige Bibliotek bliver stort?
Det, jeg skal lave fremover, ligger jo til dels i forlængelse af, hvad jeg har forsket i de sidste tre år, nemlig renæssancelitteraturen. Den største forskel bliver, at jeg ikke skal undervise. Jeg holder meget af at undervise, men det er også en energisluger, så jeg glæder mig til at bruge den energi på andet.

Hvor er du henne om fem-ti år?
Mens universitetet i stadig højere grad beskæftiger sig med sin samtid, er jeg nok mest optaget af fortiden og lærdomshistorien, som Det Kongelige Bibliotek er forpligtet på, så det ville da være dejligt, hvis jeg kunne fortsætte som forskningsbibliotekar. Med tiden kunne jeg måske godt tænke mig at få mere ansvar, fx som projektleder for et kollektivt forskningsprojekt. psi