29.01.2010
Artikel

Skæbnetime for seminarier i Vestjylland

Mandag den 1. februar bliver det afgjort, om læreruddannelserne i Skive og Nørre Nissum skal lukke. De to seminariers studierektor tror ikke, det bliver aktuelt, og ser et tøbrud for den hårdt prøvede læreruddannelse.

Af Thomas Bøttcher

Skal læreruddannelserne i Skive og Nørre Nissum (VIA) være de seneste i rækken af udkantsseminarier, der må lukke og slukke?

Nej, mener studierektor Peter Lykke-Olesen forud for et møde den 1. februar i VIA University Colleges bestyrelse, der skal afgøre fremtiden for de to uddannelsessteder. Til bekymrede undervisere og studerende har studierektoren sagt, at han er fuldstændig sikker på, at uddannelserne bliver liggende, hvor de er. Ikke mindst på grund af uddannelsernes høje kvalitet.

Men han har også andre argumenter at hænge sin overbevisning på.

“De beskrivelser af konsekvenserne af en lukning, der nu ligger på bestyrelsens bord, mangler helt tydeligt nogle væsentlige elementer. Det vil fx være en meget stor og bekostelig affære at flytte uddannelserne, og dette er ikke fuldstændig belyst”, siger Peter Lykke-Olesen.

Officielt kædes den mulige lukning sammen med VIA’s campusstrategi, hvor sammenlægninger af uddannelser forventes at få både økonomiske og uddannelsesmæssige fordele. Strategien mangler dog at bevise sit værd, mener han.

“Jeg synes stadigvæk, at vi har til gode at se, hvordan de store uddannelsesmæssige gevinster skal tages hjem. Det er klart, at der er noget rationale i det, så man kan sige, at vi har en ydre campusstruktur, men vi har ikke nogen indre campusstruktur – den mangler at blive foldet ud”.

De tabte unge
Et af de hyppigt brugte argumenter imod lukning af uddannelser i udkantsområder er, at disse uddannelser formår at tiltrække unge, der ellers ikke ville tage en uddannelse. Argumentet bliver også brugt i Skive og Nørre Nissum, hvor man endda har undersøgelser, der støtter synspunktet.

“Hovedparten af de unge angiver, at den vigtigste årsag til, at de valgte at studere i Skive eller Nørre Nissum, er, at det simpelthen var den uddannelse, der var der. Så tynder vi ud i uddannelseslandskabet, risikerer vi let at få nogle unge mennesker, der slet ikke får en uddannelse”, siger Peter Lykke-Olesen.

Dermed er det et åbent spørgsmål, om VIA’s bestyrelse overholder professionshøjskolens forpligtelse til at sikre et regionalt udbud af uddannelser – hvis lukningen altså vedtages. For selvom lovens formuleringer er uskarpe, gælder forpligtelsen også udkantsområder. “Hvis færre unge uddanner sig til lærer, fordi vi koncentrerer uddannelsen på færre udbudssteder, så kan man diskutere, om vi lever op til vores regionale forpligtelse”, vedgår Peter Lykke-Olesen. 

Vinden er vendt 
Alligevel er han positiv, når det gælder fremtiden for læreruddannelsen.

“I modsætning til for nogle år siden er jeg i dag blevet ret fortrøstningsfuld. Jeg synes, der er mange tegn på, at respekten for lærerjobbet er blevet større. Mange er blevet klar over, at det er en vanskelig og vigtig samfundsopgave, og vi hører ikke de negative udmeldinger fra unge, som vi tidligere var vant til. Efterhånden har mange også fundet ud af, at lærernes løn faktisk ikke er så dårlig”, siger Peter ­Lykke-Olesen.

Optimismen skyldes også selve uddannelsen, hvor især to forbedringer spiller ind. Praktikken er formelt og reelt blevet omdrejningspunktet, hvilket ifølge Peter Lykke-Olesen har givet anledning til “den ene fantastiske beretning efter den anden fra både studerende og skoler”. Den anden forbedring gælder det obligatoriske samarbejde mellem linjefagene og de pædagogiske fag. Peter Lykke-Olesen: “Det har haft en enormt positiv effekt, at en del af undervisningen varetages i et samspil mellem de to fag”.

Omvendt er der også det obligatoriske “men”. Her peger Peter Lykke-Olesen på graden af detailstyring i uddannelsen.

“Hvis du tager bekendtgørelsen, er den måske fire-fem gange så tyk som på de andre uddannelser. Så læreruddannelsen er i ekstrem grad underlagt en mangel på tillid til, at de professionelle rent faktisk godt kan finde ud af at lave uddannelse”.