29.01.2010
Artikel

Cand.mag. og master in spe

De går begge målbevidst efter at udvikle deres ledelsesfelt, men ønsker sig også tid til refleksion. To yngre magistre er med på første hold af studerende på den fleksible masteruddannelse i ­offentlig ledelse.

Af Pernille Siegumfeldt

Til daglig er Palle Hansen teamleder i Børne- og Familieforvaltningen i Jammerbugt Kommune. Siden september sidste år har den 35-årige cand.mag. i samfundsfag og historie også været at finde blandt de cirka 40 studerende, der som de første er startet på den nye masteruddannelse i offentlig ledelse, Master of Public Governance, på Aalborg Universitet.

“Jeg har aldrig lagt målbevidste planer for min videre karriere, men jeg kan godt lide at være med til at udforme idéer, udmønte beslutninger og få folk til at arbejde i samme retning. Samtidig har jeg kun knap to år på bagen i teamleder-jobbet, så det er vigtigt med ny teoretisk inspiration og ikke mindst tid til at reflektere lidt over opgaverne i hverdagen”, forklarer Palle Hansen.

15 timer om ugen
I administrationen på Det Kongelige Teater midt i København gjorde chefplanlægger Tanja Rosenberg sig nogle af de samme tanker, da hun søgte om optagelse på den fleksible masteruddannelse under CBS.

“Jeg har haft personaleansvar i halvandet år og vil gerne udvide mit ledelsesfelt. I hverdagen kan det være vanskeligt at finde tid og rum til at hæve sig lidt op og fundere over, hvad man gør, og hvordan man i det daglige griber opgaver og udfordringer an. På dette tidspunkt i min karriere er det vigtigt for mig også at få tid til at se på det daglige arbejde i et mere overordnet strategisk perspektiv”, forklarer Tanja Rosenberg. Hun er 32 år og uddannet cand.mag. i æstetik og kultur.

Tanja Rosenberg vurderer, at hun bruger cirka 15 timer om ugen, inklusive undervisning, på sin uddannelse. Hun er ikke gået ned i arbejdstid og satser på hvert semester at hente 10 af de i alt 60 ECTS-point, som uddannelsen tilsammen skal løbe op i, så hun er færdig om tre-fire år.

“Den fleksibilitet, som er indbygget i uddannelsesforløbet, var meget afgørende for, at jeg kunne overskue at tage udfordringen op oven i et krævende arbejde. Min arbejdsplads syntes, det var positivt, at jeg gerne vil udvikle mig i jobbet og blive dygtigere. Men det var da også rart at kunne sige til min chef, at 50 procent af uddannelsen er finansieret af en ekstern pulje”, siger Tanja Rosenberg. Hun henviser til de trepartsmidler, som i forbindelse med trepartsaftalen fra 2007 blev afsat, så arbejdspladserne får refunderet en del af udgiften for de ansatte, som går på masteruddannelsen.

I Jammerbugt Kommune satser teamleder Palle Hansen også på at gøre sig færdig med studierne i løbet af tre-­fire år.

“Som offentlig leder står du med nogle særlige udfordringer, fx at du er del af en politisk organisation, og rammen ofte er en langstrakt proces, hvor medarbejderne har stor indflydelse. Jeg satser på, at masteruddannelsen giver mig nogle input, så jeg kan bevæge mig mere sikkert rundt i det landskab og har nogle redskaber til at håndtere de udfordringer, der følger med et lederjob”, forklarer Palle Erik Hansen”.