29.01.2010
Artikel

Ubegrundet fyring af gravid

Af Martin Ejlertsen

Er du gravid? Jamen så farvel og tak for denne gang.

Sådan lød beskeden fra en arbejdsgiver til et DM-medlem, som var blevet gravid. Grunden til fyringen var ifølge arbejdsgiveren økonomiske vanskeligheder på arbejdspladsen.

Men den gik ikke. For DM kunne påvise, at der ikke forelå de omtalte økonomiske vanskeligheder. Der var derimod alternative afskedigelsesmuligheder, og det havde rent faktisk været muligt at give DM-medlemmet andre arbejdsopgaver. Med andre ord gjorde arbejdsgiveren sig med fyringen skyldig i at bestride samtlige DM’s synspunkter.

Desuden anførte arbejdsgiveren, at medlemmet netop havde overstået overenskomstforhandlinger og accepteret en lønnedgang på 10 procent. Drøftelser mellem arbejdsgiveren og DM om en løsning førte ingen vegne, så sagen blev videregivet til DM’s advokat, som truede med en stævning. For arbejdsgiveren havde ikke løftet bevisbyrden for, at graviditeten ikke havde indflydelse på fyringen.

Herefter skete der noget. Sagen endte med et forlig på 275.000 kroner til DM-medlemmet, som svarede til seks måneders løn.

Mundtlig aftale koster arbejdet
I en lignende sag som just beskrevet mistede et DM-medlem en fortsættelse af sin ansættelseskontrakt, efter at hun havde oplyst sin arbejdsgiver om, at hun var gravid. Hun var blevet ansat på en HK-overenskomst i en måned. Efter nogle dage på arbejdet blev hun stillet i udsigt, at kontrakten ville blive forlænget med tre til seks måneder. Men tre uger længere henne i forløbet meddelte DM-medlemmet sin arbejdsgiver, at hun var gravid.

Da den oprindelige månedskontrakt udløb, bestred arbejdsgiveren pludselig, at medlemmet skulle have sin kontrakt forlænget, som hun ellers var blevet stillet i udsigt. Dette blev også fastholdt over for DM på et efterfølgende mæglingsmøde.

DM’s advokat anbefalede at droppe sagen, da aftalen havde været mundtlig. For det ville blive for svært at bevise den mundtlige aftale i en retssag. Medlemmet valgte derfor at trække sagen. DM anbefaler altid, at medlemmer skaffer sig dokumentation, når en arbejdsgiver lover forlængelse af en kontrakt. Så er bevisbyrden nemlig til stede.