29.01.2010
Artikel

KU-bestyrelsesmedlem: unødvendigt at haste besparelser igennem

Mens over 100 ansatte er blevet udpeget til fyring i en lynaktion på Københavns Universitet, vokser kritikken af KU’s ledelse.

Af Thomas Bøttcher

En helt nødvendig tilpasning af budgettet. Sådan har rektor Ralf Hemmingsen forsvaret de nedskæringer, der i starten af det nye år har ført til, at over 100 ansatte på Københavns Universitet (KU) står med en afskedigelse over hovedet.

Men fra flere sider rejses der hård kritik af sparekravene, der blev vedtaget af et snævert flertal i KU’s bestyrelse den 10. december og hastet igennem straks efter nytår.

Tidligere vismand og medarbejdervalgt medlem af KU’s bestyrelse økonomiprofessor Niels Kærgård kritiserer KU-ledelsen for at være alt for hurtig på aftrækkeren i forhold til besparelserne, der skal dække et underskud på ca. 70 mio. kr. eller godt en procent af KU’s samlede budget.

“Det er jo en håbløs strategi i en institution, der er nødt til at have langsigtet planlægning, at man pludselig skal spare og fyre, nærmest inden budgetåret overhovedet er kommet i gang”.

I stedet for burde ledelsen have givet de berørte institutter og fakulteter længere tid til at tilpasse sig, fx ved at de fik lov til at bruge 10 procent af deres opsparing, mener Niels Kærgård.

Han kritiserer samtidig KU-toppen for at have lagt “fiktive” beregninger til grund for beslutningen. Især ledelsens insisteren på at frede KU’s 450 mio. kr. store egenkapital undrer Niels Kærgård.

“Alene det at operere med begrebet egenkapital på universiteter er underligt. I modsætning til et privat firma, hvor egenkapital dækker bygningsværdi, goodwill og human kapital og andet, har man ikke noget af det på universiteterne. Omvendt vil universiteternes egenkapital blive kæmpestor, når de overtager deres bygninger. Derfor er det også underligt at lægge så meget vægt på, at egenkapitalen skal have en bestemt størrelse”, siger Niels Kærgård.

Afskedigelser koster
Også eksternt bestyrelsesmedlem Claus Bræstrup, tidligere administrerende direktør for H. Lundbeck, mener, at sparekravet blev gennemtrumfet for hurtigt. På mødet i december fremlagde han alternative forslag til besparelser.

“Afskedigelser koster i en vidensinstitution, hvor der er behov for tryghed for at skabe dynamik. Det vil svække tilliden i universitetsbefolkningen, da det er svært at se, hvorfor det er nødvendigt. Jeg er overbevist om, at man godt kunne have skruet budgettet anderledes sammen, så afskedigelserne kunne undgås, hvis man virkelig ville”, har Claus Bræstrup sagt til Universitetsavisen.

Efterfølgende har debatten raset på universitetet, og medarbejderne har klandret ledelsen for at have svigtet på flere områder. Ifølge lektor Claus Emmeche er rektor Ralf Hemmingsen skyld i smøl og dårlig økonomistyring, ligesom han endnu ikke har opfyldt sit løfte om at om mindske KU’s administration. Konsekvensen er, at en række faglige miljøer er ved at blive ødelagt.

I et svar på KU’s interne debatsider afviser Ralf Hemmingsen beskyldningerne og fastholder, at fyringerne er nødvendige.

“Hvis vi ikke tilpasser nu, ville vi med al sandsynlighed styre mod et gigantproblem næste år med underskud i 100 millioner kroners-klassen”, lyder det fra Ralf Hemmingsen.