15.01.2010
Artikel

OK 2011: løn og arbejdslivsbalance

Af Pernille Siegumfeldt

OK 08 er dårligt trådt i kraft for de offentligt ansatte. Alligevel har DM’s politikere og tillidsrepræsentanter for længst taget hul på forberedelserne til OK 2011.

I starten af december fastlagde DM’s hovedbestyrelse de to overordnede temaer, som skal være bærende for foreningens krav ved de kommende forhandlinger. Overskrifterne er ny løn og familie-arbejdslivsbalance. For begge OK-temaers vedkommende har ligeløn og ligestilling en særlig, overordnet prioritet.

“Selv om DM’s medlemmer generelt er gode til at få del i de lokale lønmidler, oplever de samtidig, at fordelingen af de lokale puljer ikke altid foregår efter hensigten. Derfor skal vi finde ud, af hvordan vi får ny løn til at virke bedre, måske ved at skabe klarere retningslinjer for fordelingen af tillæg. Derudover bliver det nødvendigt, at vi forholder os til spørgsmålet om lønstigninger for alle kontra lønstigninger for særlige grupper”, forklarer Peter Grods Hansen. Ud over at være DM’s næstformand er han også formand for DM’s Overenskomst- og arbejdspladsudvalg, OKAPU.

“Forholdet mellem generalister og specialister, men også mellem de kollektive og de individuelle aftaler bliver i det hele taget områder, som klubber, tillidsrepræsentanter og politikere kommer til at diskutere indgående”, vurderer Peter Grods Hansen.

Hvad angår familie- og arbejdslivsbalancen, er det fortsat ligestilling – herunder ikke mindst prioriteret barselsorlov til mænd – og den haltende ligeløn, som vil have DM-politikernes opmærksomhed.

“Vi forventer, at presset på de offentligt ansatte DM-medlemmer vil stige, både hvad produktivitet og arbejdstid angår. De økonomiske rammer er nogle helt andre, end de var, da vi sidst forhandlede overenskomst. Vi skal naturligvis fastholde krav om lønstigninger, som sikrer medlemmernes realløn”, understreger Peter Grods Hansen.psi