30.01.2009
Artikel

Amerikansk forskningsprojekt underkender Sanders videnskabspolitik

Af Martin Ejlertsen

Strategisk forskning er vokset markant, efter at de blå har fået overtaget i Folketinget. Siden 2003 er videnskabsminister Helge Sanders (V) investeringer i den politisk styrede forskning mere end firedoblet – 438 % – til i dag 969 millioner kroner. Investeringer i den frie forskning er derimod kun steget med 29 procent i samme periode. Men et helt nyt og endnu ikke offentliggjort forskningsprojekt fra to af verdens førende universiteter i USA, Stanford og Harvard, påviser, at investeringer i politisk prioriterede områder inden for forskning ikke er den mest produktive måde at investere på.

“Det gælder om at investere penge i universiteterne inden for den fri forskning med så brede rammer som muligt. Universiteterne er desuden bedre end politikerne i stand til at afgøre, hvorvidt investeringer i et forskningsfelt er for smalle og dermed ikke produktive nok”, siger den amerikanske professor i økonomi fra Stanford University Caroline Hoxby.

Hun står sammen med et forskerteam fra de to amerikanske universiteter bag undersøgelsen. Den viser, at universiteter opnår højere produktivitet og dermed flere forskningsresultater, når de har mest mulig selvbestemmelse over forskningen og samtidig indgår i et miljø, hvor der er konkurrence.

Dermed er der for første gang fremført videnskabeligt bevis for, at det er den frie forskning og ikke den strategiske forskning, som er den mest effektive, forklarer lektor i økonomi på Aarhus Universitet Christian Bjørnskov. Han har fået indblik i undersøgelsen af Magisterbladet og kalder dens resultater for “opsigtsvækkende og med relevans for Danmark”.

“Studiet viser tydeligt, at jo mere frihed et universitet har til selv at tilrettelægge forskningen, jo bedre resultater og topforskning kommer der. Forskningsmidler, der dirigeres af politikere til bestemte områder, er væsentlig mindre effektive, end hvis politikere afholder sig fra at dirigere dem”, siger Christian Bjørnskov.

I undersøgelsen sammenholdes forskning og resultater fra alle amerikanske stater og de førende industrilandes universiteter – heriblandt Danmark. Mens lande som USA, England og Sverige får topkarakterer, bliver Danmark placeret i midten efter lande som Israel, Italien og Holland.

Undersøgelsen vil blive offentliggjort senere på året i det europæiske politik- og økonomitidsskrift Economic Policy.