30.01.2009
Artikel

Massefyringer på professionshøjskoler

Dårlig økonomi tvinger professionshøjskolerne til at fyre op imod 100 lærere. Grotesk, mener formanden for professionshøjskolelærerne.

Af Thomas Bøttcher

Dårlig økonomi og vigende ansøgertal tvinger nu professionshøjskolerne til at skille sig af med et stort antal medarbejdere.

Ifølge en foreløbig opgørelse vil 91 lærere på pædagog- og læreruddannelsessteder over hele landet i løbet af den kommende tid få en fyreseddel. Allerede nu er 20 fyringer effektueret, fortrinsvis i Jylland. Herudover skal University College Copenhagen reducere med 20 årsværk, på University College Sjælland skal ca. 25 lærere fyres, mens der på University College Lillebælt vil ske en reduktion på 25 årsværk.

Formanden for professionshøjskolelærerne i DM, Hans Beksgaard, forudser, at fyringerne vil føre til stærkt forringede muligheder for at løfte opgaven med at opbygge faglige miljøer, selvom det ellers var et kardinalpunkt i dannelsen af professionshøjskolerne.

“Det er en katastrofe for professionshøjskolerne, at man fyrer så stor en andel af de kvalificerede lærere. Det giver de dårligst tænkelige muligheder for at give professionshøjskolerne et fagligt løft”, siger han.

Ifølge Hans Beksgaard overstiger det udmeldte antal fyringer langt nedgangen i ansøgninger til pædagog- og læreruddannelsen.

“Dermed er der udsigt til, at færre lærere skal varetage kontakten med de studerende, og det er meget ærgerligt, for vi ved, at det er afgørende for at fastholde de studerende på uddannelserne, at de har en tæt kontakt med deres undervisere”, siger han.