Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

DM har et fundamentalt demokratisk problem

Emneord:

Et af hovedargumenterne for, at fruentimmerne, sammen med en hel del andre, ikke fik valgret i 1849, var, at de ikke var selvforsørgende (erhvervsaktive). Heldigvis endte det jo med, at der for godt 100 år siden blev almen forståelse i Danmark for, at rettigheder og politisk medborgerskab skulle omfatte alle og ikke være afhængigt af køn og status. Det er mig ubegribeligt, at vi i DM ikke har samme syn på disse helt grundlæggende principper i vores samfund ift. foreningens vedtægter.

Sidste weekend i maj holdt DM kongres. Desværre blev dette højdepunkt i foreningens politiske liv skæmmet af, at kongressen – kraftigt opfordret af den siddende hovedbestyrelse – besluttede, at pensionerede medlemmer ikke skal have fulde demokratiske rettigheder i den forening, som de er medlem af – ofte gennem rigtig mange år. I forbindelse med vedtægtsændringerne var der flertal for, at DM’s pensionerede medlemmer ikke er valgbare til Hovedbestyrelsen. Ej heller kan et medlem fra Pensionistsektionen få lov til at deltage i Hovedbestyrelsens drøftelser af sager, som vedrører seniorpolitik eller pensionsforhold.

Jeg er meget bekymret over at være medlem af en forening, som synes, nogle medlemmer er mere rigtige medlemmer end andre, når man samtidig bryster sig af at være Danmarks mest demokratiske akademikerforbund.

Hovedbestyrelsens argument for, at foreningens ca. 2.500 pensionerede medlemmer fratages en del af deres grundlæggende demokratiske rettigheder, var, at de ikke er aktive på arbejdsmarkedet. Det er et mærkeligt, inkonsistent argument, i og med at det samme gælder de ledige medlemmer og mange af studentermedlemmerne – som har fulde demokratiske rettigheder og som sådan er valgbare til Hovedbestyrelsen.

Jeg håber, formanden kan forklare mig og DM’s medlemmer, hvorfor udelukkelse af DM’s pensionerede medlemmer ikke er grundlæggende udemokratisk, usolidarisk og diskriminerende. Kan formanden forklare, hvad DM’s pensionerede medlemmer får ud af deres medlemskab – ud over Magisterbladet? Og hvordan DM udadtil kan arbejde for gode seniorvilkår på arbejdsmarkedet uden internt at ville inddrage de medlemmer, som ved mest om emnet, i det formaliserede, politiske arbejde?

Jeg håber, at jeg og en hel del medlemmer kan blive betryggede i, at vi trods alt er medlemmer af en ægte demokratisk forening, hvor det ikke gælder, at alle er lige, men nogle er mere lige end andre!

Svar
Pensionisternes stemme i DM
Camilla Gregersen, formand for DM
Den nyligt afholdte kongres har ikke begrænset pensionisternes demokratiske rettigheder i DM. Tværtimod.

For det første gav netop denne kongres – på Hovedbestyrelsens (HB) anbefaling – Pensionistsektionen sin stemmeret til HB tilbage. Det er en ret, som Pensionistsektionen tidligere er blevet frataget. HB anbefalede netop denne ændring, fordi vi mener, at pensionerede medlemmer skal have ordentlige demokratiske rettigheder i DM.

For det andet vedtog kongressen at prioritere nye medlemsnetværk, som også pensionerede medlemmer af DM kan deltage i og få indflydelse og repræsentativitet på kongressen igennem. Pensionistsektionen kan helt på lige fod med alle andre medlemmer deltage i netværk og få del i det nu højere antal kongresdelegerede, som netværk tilsammen råder over.

Det er korrekt, at kongressen ikke skrev ind i vedtægterne, at Pensionistsektionen skal kunne deltage i HB-møder ved de punkter, der vedrører pensionister. Det udelukker dog ikke, at Pensionistsektionen kan blive inviteret til det, selv om det ikke er vedtægtsbundet – ligesom andre medlemsgrupper kan inviteres.

Jeg har det sidste år siddet i den tidligere regerings nedsatte seniortænketank, og der har jeg sparret med Pensionistsektionen, som har sendt mig gode kommentarer. Når HB senere på sommeren for første gang skal forholde sig til anbefalinger til tænketanken, er det for mig at se naturligt at invitere repræsentanter for Pensionistsektionen til at deltage i det punkt.

Jeg tror, at DM kan blive bedre til at inddrage medlemmerne på de områder, som de har ekspertise inden for. Det gælder også pensionisterne. Vi værdsætter de gode arrangementer, de afholder i alle regioner, og sætter stor pris på de erfaringer og den viden, som pensionisterne i DM besidder. De ændringer, kongressen har vedtaget, giver bedre muligheder end før for at bringe den viden i spil.

Tak fordi du læste artiklen!

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Kystdirektoratet

Medarbejder til risikokortlægning i kystzonen

Kystdirektoratet

Miljø- og Fødevareministeriet - Landbrugsstyrelsen

Erfaren jurist til Landbrugsstyrelsen juridiske enhed i København

Miljø- og Fødevareministeriet - Landbrugsstyrelsen

Københavns Universitet - Institut for Idræt og Ernæring

Ekstern lektor til kursus i Idrættens organisering i teori og praksis

Københavns Universitet - Institut for Idræt og Ernæring

Læs om

Adjunkter Administration Afskedigelse A-kasser Aktivering Ansættelsesforhold Antropologi Arbejdsliv Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøbloggen Arbejdstid Arkæologi Bachelorer Barsel Beskæftigelse Biblioteker og arkiver Biografi Biologi Blog og debat CBS CV Dagpenge Dannelse Dansk Magisterforening Dansk Magisterforening Det' mit job Dimittender Diskrimination DM Kongres DM på sagen DM Studerende DR DTU Efterløn Efteruddannelse E-læring Etik EU Filosofi Fleksjob Formidling Forskning Forskningsfrihed Freelancere Guide Historie Humaniora Højskoler Idræt Integration IT IT IT-Universitetet Iværksættere Jobsøgning Jura Kandidater Karriere Klima Klima, miljø og energi Kommuner Kommuner Kommunikation Kommunikation Kommunikation KU Kultur Kultur Kultur og sundhed Kulturhistorie Kunst Københavns Universitet Ledelse Ledelse Ledere Ledighed Lektorer Lifescience Medico Ligestilling Litteratur Løn Magister med profil Medbestemmelse Medievidenskab Mentorer Miljø Miljø Miljø og natur Museer Musikhistorie Månedens iværksætter Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab og teknik Netværk NGO NGO Offentligt ansatte Ophavsret Overenskomst Pension Pensionister Ph.d. Politik Politik Praktik Prekariat Priser Privatansatte Professionshøjskoler Professorer Psykisk arbejdsmiljø Psykologi Pædagogik Pædagogik Regioner Regioner Rejsebøger Religion Roskilde Universitet RUC Samfund Samfundsvidenskab Scient SDU Selvstændige Selvstændige og freelancere Seniorer Skønlitteratur Sociale medier Sociologi Sprog Sprog og kommunikation Stat Staten Stress Studerende Studerende SU Sundhed Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet Sygdom Tidsbegrænset ansat Tillidsrepræsentanter Uddannelse Uddannelse Uddannelse og forskning Udland Undervisning Universiteter Videnskabsteori Whistleblower Ytringsfrihed Økonomi Aalborg Universitet Aarhus Universitet
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen