Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Kvinders pensioner haler ind på mændenes

Mens mænd i 2008 havde 51 procent mere i pensionsopsparing end kvinder, er forskellen faldet til 37 procent i 2017, viser tal fra MP Pension. Også blandt danskerne generelt er der et fald i forskellen på mænds og kvinders pensioner.

Emneord:

Når arbejdslivet slutter, og pensionen starter, har kvinder typisk langt færre penge at betale regninger og forsøde tilværelsen med. Sådan er det stadig, men forskellen mindskes.

I MP Pension er forskellen på kønnenes pensionsopsparing faldet med 14 procentpoint fra 2008 til 2017. I 2008 havde mænd i MP Pension en gennemsnitlig pensionsopsparing på 833.010 kr., hvilket var 51 procent højere end kvindernes opsparing.

I 2017 var kvinder og mænds gennemsnitlige opsparing i MP Pension hhv. 720.113 kr. og 987.479 kr., hvilket svarer til en forskel på 37 procent.“Kvinderne mindsker forskellen i opsparingen i forhold til mændene, men de halter stadig bagefter”, siger markedschef i MP Pension, Kenneth Petersen.

At kvinderne haler ind på mændenes pensionsopsparing i MP Pension, skyldes ifølge ham bl.a. bedre ligestilling mellem de højtuddannede medlemmer. Flere mænd tager del i barsel og deltid.

“Desuden har flere kvinder øget fokus på at spare mere op til pension – også under deltid”, siger Kenneth Petersen.

Udviklingen i MP Pension er et godt billede på den generelle udvikling i pensionerne for danskerne. For forskellen på både pensionsudbetaling og pensionsopsparing for mænd og kvinder falder.

Mænds pensionsformue var i 2016 med 908.082 kr. 27 procent større end kvinders. I 2014 var forskellen på knap 30 procent. Og hvor mænd i 2008 i gennemsnit fik 56 procent mere i pensionsudbetaling end kvinder, er forskellen i 2017 faldet til 44 procent. Det viser en særkørsel, som Forsikring & Pension har foretaget for Magisterbladet.

“Forskellen i udbetalingerne afspejler forholdene på arbejdsmarkedet. Kvinder har typisk lavere løn gennem arbejdslivet og flere fraværsperioder på grund af barsel mv., og når mænd og kvinder indbetaler samme andel af lønnen til pension, ender kvinder også med at få en lavere pensionsudbetaling end mænd”, siger Katrine Søe, konsulent i Forsikring & Pension.

Jo højere uddannelse, desto mere i pension
For både mænd og kvinder gælder det, at jo højere uddannelse, desto mere i pensionsudbetaling. Personer med en lang videregående uddannelse får således 2,5-3 gange så meget udbetalt i pension, som en faglært eller en person med kort videregående uddannelse gør. 

“Selvom kvinders pensionsudbetalinger og -formue i gennemsnit stadig er langt mindre end mændenes, så kan kvinderne dog trøste sig med, at de typisk har glæde af pensionsudbetalingerne i flere år end mænd på grund af den længere levetid for kvinder”, forklarer Katrine Søe.

Pensionsgabet mellem kønnene er dog stadig stort. At mænd stadig får så meget mere i pension end kvinder, skyldes i høj grad strukturer i vores samfund, forklarer formand for Dansk Magisterforening, Camilla Gregersen.

“Det er afgørende at få ændret de samfundsstrukturer, som fortsat betyder, at kvinder får lavere løn, lavere pensionsindbetalinger og dermed også lavere pensionsudbetalinger. Her tænker jeg på øremærket barsel, men også pensionsindbetalinger under barselsorlov osv.”, siger Camilla Gregersen. 

Hun forklarer, at fagforeningerne kan understøtte kvindernes muligheder for selv at få løftet løn og pension fx gennem forhandlingskurser.

“Kvinderne kan indbetale ekstra til pension, men vi skal ændre på det uretfærdige i, at kvinderne har en lavere livsindkomst, som slår igennem pensionsmæssigt”, siger Camilla Gregersen.

Camilla Gregersen bifalder EU-lovgivning, der pålægger Danmark at øremærke barsel til mænd. 

“Jeg tror, at det bliver en helt afgørende faktor for ligestillingen – og på lang sigt får det også betydning for pensionen”. 

Tak fordi du læste artiklen!

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Læs om

Adjunkter Administration Afskedigelse A-kasser Aktivering Ansættelsesforhold Antropologi Arbejdsliv Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøbloggen Arbejdstid Arkæologi Bachelorer Barsel Beskæftigelse Biblioteker og arkiver Biografi Biologi Blog og debat CBS CV Dagpenge Dannelse Dansk Magisterforening Dansk Magisterforening Det' mit job Dimittender Diskrimination DM Kongres DM på sagen DM Studerende DR DTU Efterløn Efteruddannelse E-læring Etik EU Filosofi Fleksjob Formidling Forskning Forskningsfrihed Freelancere Guide Historie Humaniora Højskoler Idræt Integration IT IT IT-Universitetet Iværksættere Jobsøgning Jura Kandidater Karriere Klima Klima, miljø og energi Kommuner Kommuner Kommunikation Kommunikation Kommunikation KU Kultur Kultur Kultur og sundhed Kulturhistorie Kunst Københavns Universitet Ledelse Ledelse Ledere Ledighed Lektorer Lifescience Medico Ligestilling Litteratur Løn Magister med profil Medbestemmelse Medievidenskab Mentorer Miljø Miljø Miljø og natur Museer Musikhistorie Månedens iværksætter Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab og teknik Netværk NGO NGO Offentligt ansatte Ophavsret Overenskomst Pension Pensionister Ph.d. Politik Politik Praktik Prekariat Priser Privatansatte Professionshøjskoler Professorer Psykisk arbejdsmiljø Psykologi Pædagogik Pædagogik Regioner Regioner Rejsebøger Religion Roskilde Universitet RUC Samfund Samfundsvidenskab Scient SDU Selvstændige Selvstændige og freelancere Seniorer Skønlitteratur Sociale medier Sociologi Sprog Sprog og kommunikation Stat Staten Stress Studerende Studerende SU Sundhed Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet Sygdom Tidsbegrænset ansat Tillidsrepræsentanter Uddannelse Uddannelse Uddannelse og forskning Udland Undervisning Universiteter Videnskabsteori Whistleblower Ytringsfrihed Økonomi Aalborg Universitet Aarhus Universitet
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen