Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Klage til ombudsmanden: Ministre forskelsbehandler dimittender og undervisere

Dimittender fra Aarhus Universitet mener, at Undervisningsministeriet forskelsbehandler dem og undervisere med gennemført pædagogikum. De skal tilbage og læse ekstra fag efter en administrativ fejl, mens undervisere ramt af samme fejl ikke er underlagt samme krav. Flere undervisningsordførere har nu skrevet til ministeren for at presse på for en dispensation.

Emneord:

Ifølge loven om gymnasieuddannelser er det ikke muligt at give dispensation til 211 dimittender fra Aarhus Universitet (AU), som er ramt af administrative fejl på universitetet. Det betyder, at de skal tilbage og læse 30 ECTS-point, hvis de ønsker at blive undervisere. Sådan lyder afgørelsen i et brev fra uddannelsesminister Tommy Ahlers (V) og undervisningsminister Merete Riisager (L) dateret den 25. januar til dimittenderne.

Men dimittenderne ønsker ikke at skulle tilbage og læse. Mange er i fuld gang med at arbejde, har stiftet familie, og nogle er gået i gang eller skal snart i gang med pædagogikum, som nu må udskydes.

I over en måned har dimittenderne og ministerierne skrevet breve frem og tilbage for at finde en løsning på miseren. I seneste brev fra ministerierne til dimittenderne, som Magisterbladet også har, meddeles det, at ministerierne ikke vil fratage en underviser en allerede opnået undervisningskompetence. Bliver en institutions ledelse opmærksom på, at kandidater med gennemført pædagogikum har faglige mangler, må der igangsættes faglig supplering.

“Vi undrer os over, at denne ordning ikke også kan gælde os, i og med at vi har nøjagtig det samme eksamensbevis”, siger Mathias Ladefoged, som er kandidat i idræt og psykologi og i dag ansat på Næstved Gymnasium, hvor han står til at skulle starte pædagogikum i psykologi og idræt.

“Kandidater med gennemført pædagogikum, der har det samme antal ECTS-point og det samme eksamensbevis, får ikke frataget deres faglige kompetencer, men det gør vi. Det er forskelsbehandling”, siger Mathias Ladefoged.

Inkonsekvent afgørelse
I brevet fra ministerierne forklarer de, hvorfor de kommer frem til, at det kun er kandidater, som har gennemført pædagogikum, som kan opnå dispensation fra reglerne.

”Det er korrekt, at undervisningsministeren med hjemmel i loven om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser kan dispensere fra kravene, hvor helt særlige forhold gør sig gældende. Som det fremgår af bestemmelsen, er det imidlertid kun krav fastsat i medfør af lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser, som undervisningsministeren kan dispensere fra”, skriver ministrene.

Loven foreskriver, at et sidefag skal forlænges med 30 ECTS-point, når hovedfaget og sidefaget ligger på forskellige fakulteter.

AU opdagede i november måned 2018, at 211 dimittender med sidefag i psykologi ikke havde modtaget denne sidefagsforlængelse. Derfor har kandidater tilbage fra 2010 fået brev fra universitetet om, at de skal tilbage og læse 30 ECTS-point, hvis de ønsker pædagogikum i psykologi.

Den afgørelse mener dimittenderne dog er forkert, da der er faglig sammenhæng mellem deres hovedfag og sidefaget.

“Ifølge loven om faglige mindstekrav er psykologi et flerfakultært fag, som har sammenhæng med både det humanvidenskabelige, naturvidenskabelige og samfundsvidenskabelige fagområde. Derfor er det inkonsekvent, når ministerierne udelukkende giver dimittender med hovedfagene dansk, religion og filosofi dispensation, fordi de mener, deres fag er fagligt sammenhængende med psykologi, og at kun de derfor ikke skal læse de ekstra point”, siger Mathias Ladefoged.

Han påpeger, at ministeriernes vurdering desuden er truffet på forældet grundlag, da den tilsyneladende er truffet på baggrund af regler i 2009 – før en omfattende strukturændring på AU.

Opbakning fra ordførere
Dimittenderne virker til at have opbakning fra en række undervisningsordførere i Folketinget. Herunder undervisningsordfører i Venstre, Anni Matthiesen, som i en mail i januar måned påpeger, at hun ønsker at drøfte sagen med undervisningsministeren for at få en dispensation.

“Jeg kan dog oplyse dig om, at jeg lige før jul drøftede det med undervisningsministeren, hvor jeg gav klart udtryk over for hende om, at hun skulle dispensere og få det løst. Jeg forsøger endnu en gang at sætte dette på dagsordenen hos ministeren. Men bliv endelig ved med at mase på – så der er flere, som kæmper kampen”, skriver Anni Matthiesen.

Også Socialdemokratiets undervisningsordfører, Annette Lind, har tilsyneladende skrevet til ministeren.

“Jeg har skrevet til ministeren nu, og Anni Matthiesen har bedt om at få det på dagsordenen, næste gang vi mødes», skriver hun i en mail til dimittenderne.   

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen