Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

EU-aftale vil mindske løngab mellem mænd og kvinder

Men den kan også betyde, at mors og fars samlede brug af barsel falder, hvis ikke der kommer penge på bordet, advarer DM.

Emneord:

Det blev EU og ikke politikerne i Folketinget, der endte med at sende Danmark et skridt i retningen af mere ligestilling, når det gælder fædres omsorg for deres børn i det første leveår.

For med en aftale mellem EU-Parlamentet og EU’s medlemslande bliver Danmark nu tvunget til at indføre to måneders øremærket barsel til far, der i dag kun har to uger.

Det vil mindske uligheden på arbejdsmarkedet, blandt andet når det gælder løngabet mellem mænd og kvinder. En undersøgelse fra Rockwool Fonden har vist, at lønforskellen mellem mor og far kan reduceres med op til 14.000 kroner om året, hvis far blot tager én uges ekstra barsel. 

Undersøgelsen er baseret på fem ændringer af barselsreglerne mellem 1989 og 2002, og ifølge forskningsleder i Rockwool Fonden Signe Hald Andersen var især to ugers øremærket barsel til mænd i 1998 med til at reducere lønforskellen.

“Når du tager i betragtning, at alle fem reformer i større eller mindre grad har været med til at mindske løngabet, så er der god grund til at tro, at vi vil opleve det samme, når EU-direktivet bliver implementeret”, siger hun.

Medlem af De Økonomiske Råd Torben Tranæs har dog over for Børsen vurderet, at EU-forslaget vil medføre, at den samlede brug af barselsdage vil falde. For fædrene vil formentlig ikke udnytte alle otte øremærkede uger, og så bortfalder den ubrugte del.

Torben Tranæs peger på, at da Sverige indførte én måneds øremærket barsel til mænd, blev den samlede brug af barsel reduceret med en uge, fordi mændene tog en mindre andel af den barsel, som kvinderne måtte afgive.

“Så vi taler om noget, der minder om et par uger i hvert fald, hvis man skal overføre de svenske erfaringer”, siger han.

Kan ramme privatansatte uden overenskomst
Danske mænds brug af barsel varierer afhængigt af deres uddannelsesbaggrund. Hvor fædre med en kort videregående uddannelse i gennemsnit var på orlov 34 dage i 2015, tog fædre med en lang videregående uddannelse i gennemsnit 47 dage.

Og det er især blandt privatansatte, der ikke er dækket af en overenskomst, at man risikerer at se et fald i den samlede barsel, vurderer Elisabeth Tosti, konsulent i DM.

Hun peger på, at forskelle i lønvilkår mellem mænd og kvinder afspejler sig i familiernes brug af barsel. Da mænd ofte tjener mest, tager kvinden hovedparten af den delte forældreorlov. 

“Så det er fint med øremærket barsel til fædre, men pengene skal følge med. Det kan man fx gøre ved at justere den lovregulerede barselsfond, så fædrene kan få en del af lønnen dækket i længere tid”, siger hun.

I 3F peger formand for byggegruppen Kim Lind Larsen på, at bedre lønvilkår godt kan ændre mænds brug af barsel.

“I 2017 fik vores byggearbejdere ret til otte ugers barsel med fuld løn, og det har rykket rigtig meget, at de ikke lider noget indtægtstab”, siger han og tilføjer:

“Øremærkningen vil nok få endnu flere af vores fædre til at tage barsel, men jeg er i tvivl om, hvorvidt det er en genial måde at gøre det på, for man stjæler det jo fra mødrene”. 

Tak fordi du læste artiklen!

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Læs om

Adjunkter Administration Afskedigelse A-kasser Aktivering Ansættelsesforhold Antropologi Arbejdsliv Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøbloggen Arbejdstid Arkæologi Bachelorer Barsel Beskæftigelse Biblioteker og arkiver Biografi Biologi Blog og debat CBS CV Dagpenge Dannelse Dansk Magisterforening Dansk Magisterforening Det' mit job Dimittender Diskrimination DM Kongres DM på sagen DM Studerende DR DTU Efterløn Efteruddannelse E-læring Etik EU Filosofi Fleksjob Formidling Forskning Forskningsfrihed Freelancere Guide Historie Humaniora Højskoler Idræt Integration IT IT IT-Universitetet Iværksættere Jobsøgning Jura Kandidater Karriere Klima Klima, miljø og energi Kommuner Kommuner Kommunikation Kommunikation Kommunikation KU Kultur Kultur Kultur og sundhed Kulturhistorie Kunst Københavns Universitet Ledelse Ledelse Ledere Ledighed Lektorer Lifescience Medico Ligestilling Litteratur Løn Magister med profil Medbestemmelse Medievidenskab Mentorer Miljø Miljø Miljø og natur Museer Musikhistorie Månedens iværksætter Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab og teknik Netværk NGO NGO Offentligt ansatte Ophavsret Overenskomst Pension Pensionister Ph.d. Politik Politik Praktik Prekariat Priser Privatansatte Professionshøjskoler Professorer Psykisk arbejdsmiljø Psykologi Pædagogik Pædagogik Regioner Regioner Rejsebøger Religion Roskilde Universitet RUC Samfund Samfundsvidenskab Scient SDU Selvstændige Selvstændige og freelancere Seniorer Skønlitteratur Sociale medier Sociologi Sprog Sprog og kommunikation Stat Staten Stress Studerende Studerende SU Sundhed Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet Sygdom Tidsbegrænset ansat Tillidsrepræsentanter Uddannelse Uddannelse Uddannelse og forskning Udland Undervisning Universiteter Videnskabsteori Whistleblower Ytringsfrihed Økonomi Aalborg Universitet Aarhus Universitet
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen