Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Penge
I flere år har aktører i pensionsbranchen diskuteret muligheden for at opsplitte forsikringer og kapitalforvaltning i firmapensionsordninger. I en ikke offentliggjort rapport kommer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen med en lignende anbefaling. Det skal skabe et mere gennemsigtigt marked.
Foto: Colourbox

Ulmende opgør med firmapensioner

Endnu ikke offentliggjort rapport fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen lægger op til opgør med firma-pensionsordninger. Mere konkurrence og bedre inddragelse af medarbejdere, lyder anbefalingerne, som pensionsrådgivere bifalder.

Emneord:

Arbejdsgivere skal ikke længere binde ansatte til pensions- og forsikringsprodukter, som de ansatte ikke har nogen som helst indflydelse på.

Sådan lyder anbefalingen i et udkast til en længe ventet rapport fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om pensionsmarkedet, som Magisterbladet har set, og som lægger op til et opgør med de såkaldte firmapensionsordninger gennem øget konkurrence og medindflydelse. De største kommercielle spillere, PFA, Danica og Velliv, har en markedsandel på knap 50 pct.

I dag fungerer firmapensionsordningerne på den måde, at arbejdsgivere forhandler med selskaberne om en samlet pakke af forsikrings- og pensionsprodukter, og det er netop denne forretningsmodel, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i rapporten tager livtag med.

I anbefalingerne lægger styrelsen op til, at forsikrings- og pensionsprodukterne i højere grad adskilles, og at der skabes større transparens om priser og produkter. Når det gælder priser, er der i dag store forskelle på omkostningerne i henholdsvis kommercielle og overenskomstbaserede selskaber. Et mere gennemsigtigt marked vil samtidig ifølge rapportudkastet “styrke mulighederne for, at arbejdsmarkedspensionsselskaberne og nye mindre aktører, som er gode til forsikring, men ikke tilbyder kapitalforvaltning, kan komme ind på markedet”.

Ifølge uafhængig pensionsrådgiver Anders Valdemar Juhl er det en god ide at adskille pensioner og forsikringer.

“Når du adskiller tingene, får du et større fokus på omkostningerne, så det er helt klart noget, der kan presse pensionsselskaber til at formidle produkter med lavere priser, end tilfældet er i dag, og det er selvfølgelig godt for forbrugerne”, siger han.

Mere indflydelse til ansatte

Ideen om at åbne det kommercielle marked mere op for arbejdsmarkedspensionsselskaber som fx Industriens Pension eller MP Pension bifalder han. For i flere tilfælde er de kommercielle selskabers produkter ikke attraktive nok.

“Der er mange tilfælde, hvor prisen ikke står mål med produktet, og her spiller det selvfølgelig ind, at de kommercielle selskaber også skal lave afkast og bidrage til indtjening. Så der er jo en interessekonflikt, for så vidt at forvalterne har et incitament til at øge omkostningerne”, siger Anders Valdemar Juhl.

En anden pensionsrådgiver og partner i Penfor, Kim Sejer, tvivler på, at arbejdsmarkedspensionsselskaberne vil gå ind på det kommercielle marked.

“Udfordringen er, at de er meget solidarisk funderede, og så er det dyrt at gå ind på det kommercielle marked. Hvis man skal til at lægge 100 mio. kr. for at gå den vej, så koster det jo penge for de medlemmer, der i forvejen betaler”, siger han.

Både Anders Valdemar Juhl og Kim Sejer støtter dog rapportens anbefaling om, at virksomheder i højere grad giver medarbejderne indflydelse, når pensionsordninger sendes i udbud blandt pensionsselskaber.

“Det giver rigtig god mening at forankre pensionsordningerne hos medarbejderne, så det ikke bare bliver en ledelsesbeslutning. Det er jo medarbejderne, der skal leve af ordningerne. Også for at undgå diskussioner om prioriteringer, og hvorfor man vælge det ene frem for det andet selskab, er det en god ide. Det er mere bøvlet, men det vil give en større forståelse blandt medarbejderne”, siger Kim Sejer.

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Syddansk Universitet - Det Humanistiske Fakultutet

Lektorat i Medievidenskab

Syddansk Universitet - Det Humanistiske Fakultutet

Grønlands Selvstyre, Miljøstyrelsen for Råstofsområdet

Specialkonsulent/Chefkonsulent med funktion som barselsvikar for Styrel...

Grønlands Selvstyre, Miljøstyrelsen for Råstofsområdet

Allerød Gymnasium

Rektor

Allerød Gymnasium

Læs om

#vihylderhumanister Adjunkter Administration Afskedigelse A-kasser Aktivering Alternative arbejdsformer Ansættelsesforhold Antropologi Arbejdsliv Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøbloggen Arbejdstid Arkæologi Bachelorer Barsel Beskæftigelse Biblioteker og arkiver Biografi Biologi Blog og debat CBS Coronavirus CV Dagpenge Dannelse Dansk Magisterforening Dansk Magisterforening Den nye hverdag Det' mit job Dimittender Diskrimination DM Kongres DM på sagen DM Studerende DR DTU Efterløn Efteruddannelse E-læring Etik EU Filosofi Fleksjob Formidling Forskning Forskningsfrihed Freelancere Guide Historie Humaniora Højskoler Idræt Integration IT IT IT-Universitetet Iværksættere Jobsøgning Jura Kandidater Karriere Klima Klima, miljø og energi Kommuner Kommuner Kommunikation Kommunikation Kommunikation KU Kultur Kultur Kultur og sundhed Kulturhistorie Kunst Københavns Universitet Ledelse Ledelse Lederbloggen Ledere Ledighed Lektorer Lifescience Medico Ligestilling Litteratur Løn Magister med profil Medbestemmelse Medievidenskab Mentorer Miljø Miljø Miljø og natur Museer Musikhistorie Månedens iværksætter Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab og teknik Netværk NGO NGO Offentligt ansatte Ophavsret Overenskomst Pension Pensionister Ph.d. Politik Politik Praktik Prekariat Priser Privatansatte Professionshøjskoler Professorer Psykisk arbejdsmiljø Psykologi Pædagogik Pædagogik Regioner Regioner Rejsebøger Religion Roskilde Universitet RUC Samfund Samfundsvidenskab Scient SDU Selvstændige Selvstændige og freelancere Seniorer Skønlitteratur Sociale medier Sociologi Sprog Sprog og kommunikation Stat Staten Stress Studerende Studerende SU Sundhed Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet Sygdom Tidsbegrænset ansat Tillidsrepræsentanter Uddannelse Uddannelse Uddannelse og forskning Udland Undervisning Universiteter Videnskabsteori Whistleblower Ytringsfrihed Økonomi Aalborg Universitet Aarhus Universitet
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen