Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Magisterkvindemedbærbar1200

Digital dannelse skal gælde alle

Der er behov for, at teknologiforståelse og digital dannelse bliver gjort til et obligatorisk fag på alle uddannelser, mener ekspertpanel. Formand for Dansk Magisterforening Camilla Gregersen kalder panelets anbefalinger ambitiøse og nødvendige.

Emneord:

Både studerende, professorer og medarbejdere i private virksomheder skal fremover klædes bedre på til at forstå og være kritiske over for de digitale teknologier. Sådan lyder anbefalingen fra et enigt ekspertpanel, der står bag en ny rapport.

“Hvis vi fremover skal have et samfund, der er båret af demokrati og ligeværd, mener vi, at det er nødvendigt med en massiv investering i digital dannelse på alle niveauer i uddannelsessystemet”, siger Ole Sejer Iversen, der er medlem af ekspertpanelet og professor på Center for Computational Thinking and Design på Aarhus Universitet.

Ekspertpanelet blev nedsat for et år siden af Dansk Magisterforening og Dansk IT for at kickstarte debatten om, hvilke færdigheder og kompetencer der skal til, for at børn og unge kan deltage aktivt i et digitaliseret samfund.

Nu ligger rapporten klar. Og her fremgår det, at digital dannelse ikke kun skal gælde børn og unge. I stedet anbefaler ekspertpanelet, at teknologiforståelse bliver et obligatorisk fag på alle uddannelser.

“Det her er ikke et spørgsmål om, at vi alle sammen skal lære at kode. Det er et spørgsmål om, at vi alle sammen skal være i stand til at afkode den digitale teknologi og den forretning, der ligger bag, så vi har mulighed for at træffe kvalificerede tilvalg og fravalg”, siger Ole Sejer Iversen.

Vigtigt for at sikre lighed og demokrati

Formand for Dansk Magisterforening, Camilla Gregersen, er positiv over for ekspertpanelets anbefalinger:

“Det er nogle ambitiøse anbefalinger, som ekspertpanelet kommer med, men i en verden, der er så digital som vores, tror jeg, at det er rigtigt, at vi skal tænke mere holistisk og se på digital dannelse som vigtigt på alle uddannelsesniveauer. Det kræver nytænkning og efteruddannelse af underviserne”, siger Camilla Gregersen.

Hun mener, at anbefalingerne er nødvendige for at undgå en polarisering i samfundet:

“Har vi ikke hele befolkningen med, kan digitaliseringen komme til at udfordre ligheden i samfundet i forhold til arbejdsmarkeds­tilknytning og i forhold til det at være demokratiske borgere”, siger Camilla Gregersen.

Humanister skal ind i kampen

Bliver anbefalingerne en realitet, vil det betyde, at humaniorastuderende på universiteterne fremover skal undervises i teknologiforståelse som obligatorisk fag, og at ansatte i det offentlige og private erhvervsliv fremover skal have tilbudt efteruddannelse i digital teknologi.

“Det handler om, at vi alle sammen skal forstå, hvad digital teknologi er, og hvad teknologien og digitaliseringen gør ved os som mennesker”, siger Ole Sejer Iversen.

Samtidig peger han på, at der er behov for, at flere humanister bidrager til at udvikle ny teknologi.

“Jeg savner, at humanister i større udstrækning blander sig i it-udviklingen og diskussionen omkring digitaliseringen. Jo mere diversitet vi har i udviklingen af digital teknologi, jo bedre er det for demokratiet”, siger Ole Sejer Iversen.

Obligatorisk kompetenceløft

46 folkeskoler har siden august i år haft faget teknologiforståelse på skoleskemaet som en del af en treårig forsøgsordning. Og det er et godt skridt på vejen, mener Ole Sejer Iversen.

“Vi taler om, at børn er digitalt indfødte, men i virkeligheden er de digitalt udsatte. De er dygtige til at bruge it, men de har for eksempel ikke alle forståelse for, at Snapchat og Snapstreaks er en del af en forretning, og at antallet af streaks ikke nødvendigvis er et parameter for dybden af sociale relationer”, siger Ole Sejer Iversen.

Ekspertpanelet anbefaler derfor også, at undervisere og professorer overalt i uddannelsessystemet får et obligatorisk kompetenceløft, så de får de nødvendige forudsætninger for at løfte den nye teknologifaglighed ind i undervisningen.

 

Et udpluk af ekspertpanelets anbefalinger:

  • Teknologiforståelse skal gøres til en obligatorisk og sammenhængende faglighed på alle niveauer i uddannelsessystemet.
  • Undervisere på alle niveauer i uddannelsessystemet skal sikres et obligatorisk videns-, kompetence- og kapacitetsløft, så de får de nødvendige forudsætninger for at løfte den nye teknologifaglighed ind i undervisningen.
  • Erhvervslivet opfordres til at gå sammen i partnerskaber for at imødekomme aktuelle efter- og videreuddannelsesbehov for deres medarbejdere i relation til teknologiforståelse.
  • Undervisningsministeriets forsøgsfag i teknologiforståelse skal gøres til et obligatorisk fag for alle skolebørn, når den treårige forsøgsperiode er afsluttet.

 

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Syddansk Universitet - Det Humanistiske Fakultutet

Lektorat i Medievidenskab

Syddansk Universitet - Det Humanistiske Fakultutet

Grønlands Selvstyre, Miljøstyrelsen for Råstofsområdet

Specialkonsulent/Chefkonsulent med funktion som barselsvikar for Styrel...

Grønlands Selvstyre, Miljøstyrelsen for Råstofsområdet

Allerød Gymnasium

Rektor

Allerød Gymnasium

Læs om

#vihylderhumanister Adjunkter Administration Afskedigelse A-kasser Aktivering Alternative arbejdsformer Ansættelsesforhold Antropologi Arbejdsliv Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøbloggen Arbejdstid Arkæologi Bachelorer Barsel Beskæftigelse Biblioteker og arkiver Biografi Biologi Blog og debat CBS Coronavirus CV Dagpenge Dannelse Dansk Magisterforening Dansk Magisterforening Den nye hverdag Det' mit job Dimittender Diskrimination DM Kongres DM på sagen DM Studerende DR DTU Efterløn Efteruddannelse E-læring Etik EU Filosofi Fleksjob Formidling Forskning Forskningsfrihed Freelancere Guide Historie Humaniora Højskoler Idræt Integration IT IT IT-Universitetet Iværksættere Jobsøgning Jura Kandidater Karriere Klima Klima, miljø og energi Kommuner Kommuner Kommunikation Kommunikation Kommunikation KU Kultur Kultur Kultur og sundhed Kulturhistorie Kunst Københavns Universitet Ledelse Ledelse Lederbloggen Ledere Ledighed Lektorer Lifescience Medico Ligestilling Litteratur Løn Magister med profil Medbestemmelse Medievidenskab Mentorer Miljø Miljø Miljø og natur Museer Musikhistorie Månedens iværksætter Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab og teknik Netværk NGO NGO Offentligt ansatte Ophavsret Overenskomst Pension Pensionister Ph.d. Politik Politik Praktik Prekariat Priser Privatansatte Professionshøjskoler Professorer Psykisk arbejdsmiljø Psykologi Pædagogik Pædagogik Regioner Regioner Rejsebøger Religion Roskilde Universitet RUC Samfund Samfundsvidenskab Scient SDU Selvstændige Selvstændige og freelancere Seniorer Skønlitteratur Sociale medier Sociologi Sprog Sprog og kommunikation Stat Staten Stress Studerende Studerende SU Sundhed Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet Sygdom Tidsbegrænset ansat Tillidsrepræsentanter Uddannelse Uddannelse Uddannelse og forskning Udland Undervisning Universiteter Videnskabsteori Whistleblower Ytringsfrihed Økonomi Aalborg Universitet Aarhus Universitet
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen