Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Mænd får oftere nyt job end kvinder

Mænd starter langt oftere i et nyt job end kvinder, viser tal fra jobindsats.dk. Kvinder arbejder i højere grad i den offentlige sektor, hvor der er færre muligheder for jobskifte, forklarer forsker.

Emneord:

Hvis du er kvinde, så er det mindre sandsynligt, at du det seneste år har fået et nyt job, end hvis du er mand. Det viser tal fra jobindsats.dk. Siden 2010 har jobomsætningen i Danmark for mænd hvert år som minimum været 40.000 stillinger højere end for kvinder.

I 2017 var jobomsætningen eksempelvis ca. 375.000 stillinger for kvinder og ca. 444.000 for mænd.Forskellen kan blandt andet skyldes, at mænd i højere grad end kvinder arbejder i den private sektor, siger Mona Larsen, der er ph.d. i nationaløkonomi, seniorforsker ved VIVE og i 2016 var med til at skrive rapporten “Det kønsopdelte arbejdsmarked” for SFI.

“Der er flere avancementsmuligheder, flere chefstillinger og flere trin på vejen i det private. Der er en konkurrencesituation, hvor der er jobåbninger, som giver gode muligheder for at skifte job i en tid, hvor arbejdsgiverne skriger på arbejdskraft”, siger hun, men understreger, at det reelle antal jobskifter kan være anderledes end jobomsætningen, da man kan skifte stilling internt i det offentlige, uden at det bliver registreret.

Tal fra jobindsats.dk viser desuden, at mænd ansat i den private sektor har den markant største jobomsætning. I 2017 var jobomsætningen for mænd i det private ca. 382.000 stillinger – højere end for kvinder i det private og offentlige lagt sammen.

Samme tendens i videnskab
Arbejdstagere inden for videnskab og teknologi oplever den samme tendens. I 2017 skiftede 12,5 procent af danske mænd, der arbejder med videnskab og teknologi, job, imens det samme gjorde sig gældende for 11,2 procent af kvinderne.

Ifølge Mona Larsen har mænd uanset branche en tendens til i højere grad at arbejde i det private.

“Vi har kunnet se, at selv når det gælder mænd og kvinder med den samme specifikke uddannelse, er mænd stadig i større omfang end kvinder i den private sektor”, siger hun.

Hun fortæller samtidig, at der generelt ikke er sket meget i kønsopdelingen på tværs af sektorer og brancher i Danmark.

“Den forskel, vi ser der, har stort set været den samme de sidste 20 år. Selvom man kan synes, at der er et opbrud i kønsroller, så bliver fordelingen stadig påvirket af historiske, sociologiske og kulturelle forestillinger om de to køns kompetencer”, siger hun.

Kvinder søger til det offentlige, når de får børn
Det er svært at sætte fingeren på, hvad de mere præcise årsager er til, at der er forskel på mænd og kvinders tendens til at få nyt job, siger Mona Larsen.

“Men der er resultater, som viser, at kvinder har en tendens til at søge fra den private til den offentlige sektor, når de får børn. Den private sektor bliver typisk ikke betragtet som helt så familievenlig som den offentlige sektor, og måske kunne private arbejdsgivere være bedre til at reklamere med familievenlighed, hvis de ville tiltrække flere kvinder”, siger hun.

Det kan i sidste ende svække kvinders mulighed for at sikre sig en lige så høj løn som mænd, forklarer Mona Larsen. Ifølge VIVE tjener mænd i gennemsnit 15 procent mere end kvinder i Danmark.

Det skyldes blandt andet, at løndannelsen foregår anderledes i det offentlige end i det private.

“Løndannelsen foregår mere decentralt i det private end i det offentlige, og der er i højere grad begrænsninger på, hvor meget lønnen kan stige i den offentlige sektor”, siger Mona Larsen. 

Tak fordi du læste artiklen!

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Syddansk Universitet

Institutleder ved Biologisk Institut

Syddansk Universitet

Grønlands Selvstyre, Råstofstyrelsen

Råstofstyrelsens Afdeling for Teknik og Tilsyn søger en barselsvikar

Grønlands Selvstyre, Råstofstyrelsen

Københavns Universitet - Det Humanistiske Fakultet

Det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet søger to akademiske...

Københavns Universitet - Det Humanistiske Fakultet

Læs om

Adjunkter Administration Administration, organisation og politik Afskedigelse A-kasser Aktivering Ansættelsesforhold Antropologi Arbejdsliv Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked, udland Arbejdsmiljø Arbejdstid Arkæologi AU Bachelorer Barsel Beskæftigelse Biblioteker og arkiver Biografi Biologi Blog og debat CBS CV Dagpenge Dannelse Dansk Magisterforening Dansk Magisterforening Det' mit job Dimittender Diskrimination DM Kongres DM på sagen DM Studerende DR DTU DTU Efterløn Efteruddannelse E-læring Etik EU Filosofi Fleksjob Formidling Forskning Forskningfrihed Freelancere Guide Historie Humaniora Højskoler Idræt Integration It IT ITU IT-Universitetet Iværksættere Jobsøgning Jura Kandidater Karriere Klima, miljø og energi Kommuner Kommuner Kommunikation Kommunikation Kommunikation Kronik KU Kultur Kultur Kultur og sundhed Kulturhistorie Kunst Københavns Universitet Ledelse Ledelse Ledere Ledighed Lektorer Lifescience Medico Ligestilling Litteratur Løn Magister med profil Medbestemmelse Medievidenskab Mentorer Miljø Miljø Miljø og natur Museer Musikhistorie Månedens iværksætter Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab og teknik Netværk NGO NGO Offentligt ansatte Ophavsret Overenskomst Pension Pensionister Ph.d. Politik Politik Praktik Prekariat Priser Privatansatte Professionshøjskoler Professorer Psykisk arbejdsmiljø Psykologi Pædagogik Pædagogik Regioner Regioner Rejsebøger Religion Roskilde Universitet RUC Samfund Samfundsvidenskab SDU Selvstændige Selvstændige og freelancere Seniorer Skønlitteratur Sociale medier Sociologi Sprog Sprog Sprog og kommunikation Stat Staten Stress Studerende Studerende SU Sundhed Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet Sygdom Tidsbegrænset ansat Tillidsrepræsentanter Uddannelse Uddannelse Uddannelse og forskning Uddannelse, didaktik og forskning Undervisning Universiteter Videnskabsteori Whistleblower Ytringsfrihed Økonomi Aalborg Universitet Aarhus Universitet AAU
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen