Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

OK 18: Sådan har konflikten udviklet sig

Det trækker op til lockout af 440.000 offentligt ansatte. Hvis ikke forligskvinde Mette Christensen kan få parterne til at nå hinanden, venter en historisk stor arbejdskamp. Det startede den 23. februar.

Emneord:

23. februar
Forhandlingerne på statens ­område bryder sammen
Parterne står langt fra hinanden. Innovationsminister Sophie Løhde siger ifølge Børsen, at de offentligt ansatte på tre år har fået 18 mia. for meget i løn. På den modsatte flanke står Flemming Vinther, forhandler for lønmodtagerne: “Nu er vi lykkeligvis ude af krisen, og det skal også kunne ses på de statsansattes lønseddel”.

Flemming Vinther. Foto: HKKF

25. februar
Forligsmanden indkalder parterne til møde
“Arbejdsgiverne har givet nogle bud på lønrammen, men ingen af de bud har været i nærheden af at kunne matche den lønudvikling, der har været på privatområdet, og det strandede forhandlingerne på”.
Camilla Gregersen, formand for DM

26. februar
Forhandlingssammenbrud på det kommunale område
“Ansatte i kommuner skal have en ordentlig løn, men det er ikke ansvarligt at kræve en langt større lønstigning end det private forlig”.
Tweet fra KL’s forhandler, Michael Ziegler

Foto: KL

27. februar
Sammenbrud i OK-forhandlingerne for 137.000 regionsansatte
“Vi kræver ingen lønfest, men vi mener, at tiden er inde til at sikre et fremskridt i reallønnen for alle danske lønmodtagere”.
Sygeplejerskernes formand, Grethe Christensen, der også er topforhandler for de ansatte i regionen

Foto: DSR

28. februar
Ekspert: Corydon den væsentlige årsag til konflikt
“Finansministeriet er selvfølgelig sat i verden for at holde styr på den offentlige pengekasse, men ved at lægge Personalestyrelsen og Økonomistyrelsen sammen får du en stærk kobling mellem arbejdsgiverrolle og udgiftspolitik”.
Arbejdsmarkedsforsker Laust Høgedal

1. marts
DM-formand: OK-forhandlinger strandede på lønnen
“Vi har haft nogle magre år på det offentlige område, hvor der er indgået vedligeholdelses­overenskomster”.
DM’s formand, Camilla Gregersen

1. marts
Forårsflirt udeblev i Forligsinstitutionen
“Jeg tror, at danskerne vil være totalt uforstående over for, hvis vi skulle havne i den triste situation for alle parter, at vi får en storkonflikt”.
Sophie Løhde, innovationsminister og topforhandler

Foto: Finansministeriet

2. marts
Ikke kun i gamle dage: 1.387 magistre i staten udtaget til strejke
“De offentlige arbejdsgivere i staten, kommuner og regionerne er i færd med at sætte afgørende dele af den unikke danske sammenhængskraft ud af spil. Derfor er vores konfliktgrundlag, at der skal være fremskridt og ikke forringelser for alle”.
Pressemeddelelse fra lønmodtagernes forhandlingsfællesskab

3. marts
Vi knokler – vis lidt respekt
“Det kan kun være en McKinsey-konsulent, der har instrueret statens arbejdsgiver i, at man kan kue offentligt ansatte til at levere bedre kvalitet. Det ender med at koste os vores engagement. Strejke er det eneste våben, vi har. Og det er værd at huske på, at andre før os har taget kampen”.
Henrik Tarp Vang, tillidsrepræsentant for 100 administrative akademikere på Københavns Professionshøjskole

4. marts
Lektorer er trætte af Løhdes krigsretorik
“Det handler om vores egne løn- og ansættelsesvilkår, men det handler jo i sidste ende lige så meget om kvaliteten af det arbejde, som vores studerende skal levere, når de træder ud på arbejdsmarkedet».
Kirsten Kortbek, lektor på pædagoguddannelsen, Campus Carlsberg

5. marts
Strejkevarsel udvidet: 263 DM’ere skal strejke i regionerne og 440 i kommunerne
“Vi kæmper for at nå en forhandlingsløsning i Forligsinstitutionen, men det bliver svært. Vi vil ikke finde os i at indgå aftaler med en modpart, som ikke vil lytte”.
Lars Qvistgaard, formand for AC

Foto: AC

6. marts
Ministerier forbereder sig på lockout
“Generelt er det sådan, at vi holdningsmæssigt er helt på linje med vores forhandlere, når det drejer sig om frokostpause og løn, for vi synes, at vi yder en stor indsats”.
Camilla Badse, DM-tillidsrepræsentant i ­Uddannelses- og Forskningsministeriet

7. marts
120.000 omfattet af største lockoutvarsel i danmarkshistorien
“Jeg har besluttet som konsekvens af de faglige organisationers strejkevarsel, at Finansministeriet er nødt til at svare igen med en omfattende lockout. Det er et skridt, som vil få virkning fra 10. april”.
Sophie Løhde, innovationsminister

7. marts
“Shit … hvad nu?”
… sagde en underviser i rød trøje på UC Syd. “Det var min første tanke. Så kom gejsten, accelerationen, spændingen. Endelig gør vi op med det! Og nu kommer bekymringen. For det, der virkelig ligger mig på sinde, er eleverne. Hvad med deres praktik, hvad med deres eksamen, deres studium? Hvordan går det dem?”

8. marts
Medarbejdere på Esbjerg Rådhus: “Det handler om rimelighed”
Efter 10 års ansættelse har miljømedarbejder i Esbjerg Kommune Thomas Løkkebø kun oplevet en lønstigning på et par tusinde kroner: “At man lockouter så hurtigt og voldsomt, viser bare, at staten og KL giver den maks. gas og ikke har tænkt sig at give forhandlingen en ordentlig chance. Det er lidt unfair at forhandle med nogen, der har monopol. Hvis de vælger at udnytte det, så er de overmægtige”.

8. marts
#Ok18: Kampen foregår også på de ­sociale medier
“I 2013 lockoutede kommunerne alle lærere med påstand om, at de skulle normaliseres. I 2018 lockouter KL alle lærere, fordi man ikke vil give dem samme vilkår som alle andre. Dybt utroværdigt”.
Anders Bondo, lærerformand, på Twitter

9. marts
DF støtter lønmodtagerne
“Der er en bodsgang at gå i forhold til lærerne, der blev kørt fuldstændigt over ved sidste konflikt”.
Partiformand Kristian Thulesen Dahl til de offentlige arbejdsgivere på KL´s årsmøde

Foto:Folketinget

9. marts
Gallup: 63 % af danskerne ­støtter de offentligt ansatte
“Jeg tror grundlæggende, det hænger sammen med én ting, nemlig at der er en gigantisk opbakning til den danske velfærdsstat og derfor også en sympati med de folk, der producerer velfærden. Lockoutvarslerne har jo været krigsførelse og en total magtdemonstration”.
Flemming Ibsen, arbejdsmarkedsforsker, AAU

10. marts
CEPOS: forhandlingssystem ­spiller fallit
“Det ser noget dystert ud. Jeg tror, at selv om man kan blive enige, så må tingene nødvendigvis blive afstemt, og den mekanisme, jeg tror vi får, vil være mere markedsmæssig”.
Henrik Christoffersen, forskningschef i CEPOS

Foto: Cepos

12. marts
“Nu har vi brug for jeres styrke”
“Tro mig, vi har forhandlet stærkt. Vi har gjort alt, hvad vi kan. Nu har vi brug for jer. Brug for jeres styrke”.
Camilla Gregersen til 100 DM’ere på ­Københavns Professionshøjskole

13. marts
Aftale om konfliktlån til ­medlemmer berørt af strejke ­eller lockout
“Der er tale om et lån, hvor vi kompenserer medlemmer for både løn og pension. Lånet betales tilbage, ved at medlemmet ikke skal betale ordinært kontingent i en periode”.
Camilla Gregersen, DM-formand

14. marts
Statens arbejdsgiver: Madpakkestrid er principiel
“Moderniseringsstyrelsen er derfor fortsat af den helt klare opfattelse, at de lokale kutymer om betalt spisepause, som måtte være opstået i statsligt regi, ikke udgør en integreret del af det statslige overenskomstgrundlag”.
Brev fra Moderniseringsstyrelsen til CFU, Centralorganisationernes Forhandlingsudvalg

15. marts
Tekniske og administrative AC’ere på Aarhus Universitet bliver lockoutet
“Vi tænker jo normalt på hinanden som kolleger i et stærkt fællesskab. Men nu er man pludselig blevet opmærksom på, at der er nogle, som står udenfor. Det er ubehageligt for alle parter. Hvis der kommer konflikt, vil der være nogle sår, der skal heles bagefter”.
Louise Bornemann Søe, administrativ AC’er i studieadministrationen

16. marts
Medlemmerne vælter ind i DM
“Dels er det ikke sjovt at stå uden for fællesskabet på en arbejdsplads, dels bliver det også pludselig tydeligt for mange lønmodtagere, at de har en interessemodsætning i forhold til arbejdsgiver, som de godt kan glemme i hverdagen”.
Professor Henning Jørgensen, fordi DM i 1. kvartal fik lige så mange nye medlemmer som i hele 2017 

17. marts
“Hvad bilder de sig ind?”
“Der har været fyringer, fyringer, fyringer. Der er skåret så meget, at man tror, det er løgn. Byggeriet her skal jo finansieres. Og det betyder bare, at vi skal løbe virkelig, virkelig stærkt for at følge med. Vil de nu også byde os at tage frokostpausen?”
Joan Uhrenholt, organisationskonsulent på Aarhus Universitetshospital 

19. marts
Masser af spørgsmål til DM’s konfliktberedskab
“Det er mest de konkrete tekniske spørgsmål, det handler om. Barsel, kurser, konfliktlån osv. Men bag det ligger en ægte bekymring for, hvad fremtiden bringer. Og ikke mindst en stor opbakning til fagbevægelsen”.
Trine Lund Niegel, forhandlingskonsulent i DM

22. marts
KL-formand: Omfattende konflikt på meget tyndt gundlag
“Man risikerer at gamble med både den danske model og tilliden til hele overenskomstsystemet på det offentlige område, hvis man kaster Danmark ud i en meget omfattende konflikt på så tyndt et grundlag”.
Aarhus borgmester og ny KL-formand Jacob Bundsgaard

Foto: KL

22. marts
10.000 tillidsrepræsentanter til stormøde
“Vi akademikere er jo ikke vant til det med strejke og lockout. Så hvad er det egentlig, vi skal gøre? Det er sådan noget, jeg håber på, at vi får hjælp til”.
Trine Binding, tillidsrepræsentant i Rødovre Kommune

Foto: Henrik Westphael

26. marts
FOA-formand: På vej mod ­andenrangs arbejdsmarked
“Vi skal have alt det, de privatansatte får, ellers vil det offentlige arbejdsmarked ende med at være et andenrangs arbejdsmarked, hvor lønforskellen mellem de privatansatte og de offentligt ansatte bare vokser og vokser”.
Dennis Kristensen, formand for FOA

Foto: FOA

27. marts
Ekspert: Musketereden rækker ikke til frokostpausen
“En sosu-assistent vil ikke gå i storstrejke for akademikernes frokostpause, som de allerede har i forvejen i kommunerne”.
Flemming Ibsen, professor emeritus, Aalborg Universitet

28. marts
S-bagland splittet i konfliktspørgsmål
“Jeg tror ikke, at der er nogen, der er i tvivl om, at regeringen kommer til at gribe ind, hvis det kommer så vidt. Men jeg synes, det er helt forkert og på alle måder en unfair måde at bruge sin magt på. Derfor er jeg stærkt imod et lovindgreb”.
Per Kamp Stefansen, kredsformand for ­socialdemokraterne i Ringkøbing-Skjern

28. marts
OK 18: Forligsmanden udskyder konflikt
“Når vi mødes igen, så er det, fordi vi stadig forhandler. Så længe vi stadig forhandler, så er det for at nå et resultat. Det kan jeg love alle danskere. Vi vil gøre alt, hvad vi kan”.
Anders Bondo, formand for Danmarks ­Lærerforening

29. marts
Hvis der kommer lovindgreb, ­bliver jeg mopset
“Vi er systematiske og omhyggelige mennesker, vi vil have ordentlige, stabile rammer, så vi kan koncentrere os om arbejdet – og en fair løn. Hvis der kommer lovindgreb, bliver jeg mopset, og hvis de med loven i hånden ændrer på mere end lønnen, så bliver jeg rigtig vred”.
Tillidsrepræsentant Torben Seir Olsen, ­Statens It

29. marts
Storkonflikt udsat: Optøning i Forligsen
“Jeg mener, at med de ting, der er lagt på bordet på nuværende tidspunkt, som skiller os ad, er der ikke grundlag for at bringe Danmark ud i en ødelæggende stor og lammende konflikt”.
Sophie Løhde, innovationsminister

31. marts
Opbakning fra TR: “Tøm bare strejkekassen”
“Jeg hørte forleden, at Bjarne Corydon har sagt, at han førte en hård kurs for samfundets skyld. At borgerne skal have mest mulig service for skattekronerne. Det sidste kan jeg kun være enig i. Men det får man altså ikke, hvis det ikke er attraktivt at arbejde i den offentlige sektor”.
Carsten Wolf Andersen, DM’s tillidsmand i DR

1. april
“Vi er udpeget til strejke. Det forpligter”
“Det værste, der kan ske, er, at vi laver noget, hvor vi fremstår som kedelige djøf’ere. Vi skal slå fantasien løs og vise, at vi ikke har glemt at lege”.
Stina Nyks Meggele, tillidskvinde i Københavns ­Kommunes økonomiforvaltning

4. april
Aktion: Skulder ved skulder på Dronning Louises Bro
“For mig er det vigtigere end lønstigning at modarbejde Moderniseringsstyrelsens ønske om, at 25 procent af lønnen skal forhandles individuelt. Det kan i sidste ende give en markant lønnedgang og da helt sikkert for mig personligt … jeg er ikke god til at forhandle”.
Søren Eliasen, lektor ved Aalborg Universitet

Foto: Troels Kølln

5. april
Kommuner øremærker konfliktkroner til velfærd
“Vi har besluttet, at hvis der kommer en konflikt, så skal de sparede lønkroner først og fremmest gå til at dække de huller, der er i velfærden – hvad end det er rengøring eller mere undervisning i skolerne.”
Et enigt byråd i Holbæk Kommune lægger sig på linje med Ishøj, Albertslund og Københavns Kommuner  

VED REDAKTIONENS DEADLINE TORSDAG DEN 5. APRIL KØRTE FORHANDLINGERNE FORT­SAT I FORLIGSINSTITUTIONEN.

Tak fordi du læste artiklen!

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Holstebro Museum

Museumsinspektør søges til Holstebro Museum

Holstebro Museum

Grønlands Selvstyre, Departementet for Natur, Miljø og Forskning

AC-fuldmægtig til Miljø- og Beredskabsafdelingen

Grønlands Selvstyre, Departementet for Natur, Miljø og Forskning

Læs om

Adjunkter Administration Afskedigelse A-kasser Aktivering Ansættelsesforhold Antropologi Arbejdsliv Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøbloggen Arbejdstid Arkæologi Bachelorer Barsel Beskæftigelse Biblioteker og arkiver Biografi Biologi Blog og debat CBS CV Dagpenge Dannelse Dansk Magisterforening Dansk Magisterforening Det' mit job Dimittender Diskrimination DM Kongres DM på sagen DM Studerende DR DTU Efterløn Efteruddannelse E-læring Etik EU Filosofi Fleksjob Formidling Forskning Forskningsfrihed Freelancere Guide Historie Humaniora Højskoler Idræt Integration IT IT IT-Universitetet Iværksættere Jobsøgning Jura Kandidater Karriere Klima Klima, miljø og energi Kommuner Kommuner Kommunikation Kommunikation Kommunikation KU Kultur Kultur Kultur og sundhed Kulturhistorie Kunst Københavns Universitet Ledelse Ledelse Ledere Ledighed Lektorer Lifescience Medico Ligestilling Litteratur Løn Magister med profil Medbestemmelse Medievidenskab Mentorer Miljø Miljø Miljø og natur Museer Musikhistorie Månedens iværksætter Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab og teknik Netværk NGO NGO Offentligt ansatte Ophavsret Overenskomst Pension Pensionister Ph.d. Politik Politik Praktik Prekariat Priser Privatansatte Professionshøjskoler Professorer Psykisk arbejdsmiljø Psykologi Pædagogik Pædagogik Regioner Regioner Rejsebøger Religion Roskilde Universitet RUC Samfund Samfundsvidenskab Scient SDU Selvstændige Selvstændige og freelancere Seniorer Skønlitteratur Sociale medier Sociologi Sprog Sprog og kommunikation Stat Staten Stress Studerende Studerende SU Sundhed Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet Sygdom Tidsbegrænset ansat Tillidsrepræsentanter Uddannelse Uddannelse Uddannelse og forskning Udland Undervisning Universiteter Videnskabsteori Whistleblower Ytringsfrihed Økonomi Aalborg Universitet Aarhus Universitet
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen