Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
MetteChristensen1200x628

Sådan vil Forligsen søge kompromiset i svære forhandlinger

Når forhandlingerne bryder sammen, træder forligsmanden til. Med loven i hænderne kan hun tvinge parterne til at tale sammen – om nødvendigt med politiets magt.

Emneord:

Igennem 108 år har særligt én institution holdt sammen på den danske model: Forligsinstitutionen.

Hver gang arbejdsgivere og lønmodtagere ikke kan blive enige om at forny overenskomsten, tager “Forligsen” over, og det er Mette Christensen, der skal lede mæglingen denne gang.

Hun har været forligsmand siden 1993 og er tidligere vicepræsident i Sø- og Handelsretten. Det er nu hendes opgave at undgå en konflikt ved at mægle sig frem til en ny aftale, der med parternes accept skal sendes til afstemning hos medlemmerne.

“Forligsinstitutionen fungerer som problemløser og buffer for parterne. Hvis der er pres fra baglandet i hårde forhandlinger, kan de lægge ansvaret for en aftale over på forligsmandens skuldre. Det gør det nemmere for forhandlerne at gøre de indrømmelser, der er nødvendige i ethvert forlig”, siger arbejdsmarkedsforsker Nana ­Wesley Hansen, der følger overenskomstforhandlingerne tæt.

Udmattelse og velvilje
Forligsinstitutionen har magten til at tvinge arbejdsgivere og lønmodtagere til at dukke op til forhandlinger – i yderste tilfælde med politiets hjælp. Parterne har desuden pligt til at give alle de oplysninger, som forligsmanden har brug for.

Desuden kan forligsmanden udsætte en konflikt i to gange to uger. Første gang, hvis der er brug for mere tid, og anden gang, hvis konflikten har særlig samfundsmæssig betydning. Med andre ord kan en storkonflikt i år muligvis udskydes til slutningen af april.

“Det er hende, der indkalder til møderne, og det er hende, der bestemmer, hvor længe de skal blive siddende. På den måde kan hun arbejde med et element af udmattelse, som også spiller en væsentlig rolle i forhandlingerne”, forklarer Nana Wesley Hansen.

Det er dog intet værd uden velvilje fra arbejdsmarkedets parter, pointerer hun.

“Erfaringen fra tidligere mæglinger er, at der er nødt til at være en vis villighed til at være med på at forhandle blandt parterne. Hvis ikke parterne har interesse i et kompromis, bliver opgaven rigtig svær”.

Sådan bliver arbejdet grebet an
“Forligsmanden vil som udgangspunkt arbejde med det, der er blevet sendt frem og tilbage over bordene under forhandlingerne. Men hvis parterne ikke har lagt noget frem på skrift – der bliver jo ikke taget referater ved forhandlingsmøderne – så bliver det en hårdere opgave”, siger Nana Wesley Hansen.

Hun vurderer, at der i dette tilfælde vil være tilstrækkeligt med dokumenter på skrift til, at processen kan komme fornuftigt i gang. Resten er et spørgsmål om magtkampe og kompromiser.

Som arbejdsmarkedsforskerne Jesper Due og Jørgen Steen Madsen har skrevet, er målet for forligsmanden nemlig “at nå frem til det resultat, der ville komme ud af en eventuel konflikt … Et mæglingsforslag skal afspejle styrkeforholdet mellem parterne”.

Tak fordi du læste artiklen!

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) sø...

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Dekan til SCIENCE Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københav...

Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Læs om

Adjunkter Administration Administration, organisation og politik Afskedigelse A-kasser Aktivering Ansættelsesforhold Antropologi Arbejdsliv Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked, udland Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Arbejdstid Arkæologi AU Bachelorer Barsel Beskæftigelse Biblioteker og arkiver Biografi Biologi Blog og debat CBS CV Dagpenge Dannelse Dansk Magisterforening Dansk Magisterforening Det' mit job Dimittender Diskrimination DM Kongres DM på sagen DM Studerende DR DTU DTU Efterløn Efteruddannelse E-læring Etik EU Filosofi Fleksjob Formidling Forskning Forskningfrihed Freelancere Guide Historie Humaniora Højskoler Idræt Integration It IT ITU IT-Universitetet Iværksættere Jobsøgning Jura Kandidater Karriere Klima, miljø og energi Kommuner Kommuner Kommunikation Kommunikation Kommunikation Kronik KU Kultur Kultur Kultur og sundhed Kulturhistorie Kunst Københavns Universitet Ledelse Ledelse Ledere Ledighed Lektorer Lifescience Medico Ligestilling Litteratur Løn Magister med profil Medbestemmelse Medievidenskab Mentorer Miljø Miljø Miljø og natur Museer Musikhistorie Månedens iværksætter Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab og teknik Netværk NGO NGO Offentligt ansatte Ophavsret Overenskomst Pension Pensionister Ph.d. Politik Politik Praktik Prekariat Priser Privatansatte Professionshøjskoler Professorer Psykisk arbejdsmiljø Psykologi Pædagogik Pædagogik Regioner Regioner Rejsebøger Religion Roskilde Universitet RUC Samfund Samfundsvidenskab SDU Selvstændige Selvstændige og freelancere Seniorer Skønlitteratur Sociale medier Sociologi Sprog Sprog Sprog og kommunikation Stat Staten Stress Studerende Studerende SU Sundhed Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet Sygdom Tidsbegrænset ansat Tillidsrepræsentanter Uddannelse Uddannelse Uddannelse og forskning Uddannelse, didaktik og forskning Undervisning Universiteter Videnskabsteori Whistleblower Ytringsfrihed Økonomi Aalborg Universitet Aarhus Universitet AAU
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen