Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Udflytning dræner statslige arbejdspladser for viden

Når de statslige arbejdspladser flytter ud, er det mange steder uden de erfarne nøglemedarbejdere. Det viser en rundspørge blandt tillidsrepræsentanter, DM har foretaget. Videnstabet er uundgåeligt, mener ekspert.

Emneord:

Udflytningen af statslige arbejdspladser resulterer i videnstab, fordi nøglepersoner med erfaring finder nye job. Det viser en rundspørge fra Dansk Magisterforening til 21 tillidsrepræsentanter på berørte arbejdspladser. 

55 procent svarer ja til, at arbejdspladsen mister, eller har mistet, centrale nøglepersoner med erfaring og stor viden på grund af udflytningen.

Den melding overasker ikke Morten Lassen, lektor på Institut for Statskundskab på Aalborg Universitet.

“I den aktuelle situation er der ingen tvivl om videnstabet”, siger han.

“Det kan jo ikke være anderledes, i det øjeblik man laver så stor en organisatorisk forandring. Mange steder med en helt ny besætning”.

Noget af videnstabet kunne opvejes, hvis arbejdspladserne flyttede til destinationer, hvor der i forvejen var en “vidensklynge” med fx forskningsinstitutioner, der knyttede sig til de opgaver, staten skal løse, mener Morten Lassen. Men det er ikke tilfældet.

“Man flytter ud i den blå luft. Det er jo tilfældet visse steder. Mange har svært ved at se meningen og rationalet i det her”, siger han.

“Planen virker ikke gennemarbejdet. Den afslører i den grad, at det er gået alt, alt for stærkt”.

En del er allerede stoppet
En af dem, der har svært ved at se meningen, er tillidsrepræsentant for DM-medarbejderne i Slots- og Kulturstyrelsen Christian S. Christensen. Styrelsen står over for en delvis udflytning i starten af maj, hvor ca. 60 medarbejdere skal flytte til Nykøbing Falster.

“Det er ikke nogen fornuftig destination. Der skal bruges mere tid på transport, og så er der reelt mindre tid til at få opgaverne udført. Det er helt hen i vejret”, siger han.

En del har allerede sagt op, men flere af de højt specialiserede medarbejdere, end han havde forventet, følger med til Falster. I hvert fald foreløbig. De må nu løbe stærkere, fordi andre er faldet fra.

“Al den uro, der er i forbindelse med flytningen, og det, at nogle selvfølgelig holder op, så man skal i gang med at rekruttere nye, betyder, at det kommer til at køre på pumperne for resten af arbejdsstyrken”, siger Christian S. Christensen.

Tillidsrepræsentanten for DM-medarbejderne i Slots- og Kulturstyrelsen siger, at når man skal til at foretage en omfattende rekruttering, kan det forstærke videnstabet.

“Der er simpelthen ikke tid til ordentlig oplæring. Når der ikke tid til, at de erfarne nøglemedarbejdere lærer de nye op, så er det næsten ikke til at undgå et videnstab”, siger Christian S. Christensen.

Regeringen besluttede i efteråret 2015 at flytte omkring 3.900 offentlige arbejdspladser fra København til provinsen under planen “Bedre balance”, og den nye regering har bebudet, at anden bølge af udflytninger er på vej.

 Christian S. Christensen efterlyser imidlertid en systematisk evaluering og indsamling af erfaringer med udflytningen, så regeringens bebudede planer for den anden bølge af udflytninger kan blive mere grundigt gennemtænkt.

Det gælder både de enkelte destinationer og typen af arbejdspladser, der skal flyttes, sådan at man ikke vælger de arbejdspladser, der har deres netværk og opgaver i København.

“Havde man vurderet det, så havde man måske også tænkt på, hvad der skal anvendes af ressourcer til oplæring”, siger han.

Konsekvenserne af videnstabet er, at borgerne i en længere periode må acceptere en lavere kvalitet i den statslige service og opgaveløsning. Det vurderer formand i DM Camilla Gregersen, der er enig i behovet for en evaluering, inden næste bølge af udflytninger rammer de statslige arbejdspladser.

“Selvfølgelig skal flytningerne evalueres, så der foreligger et sagligt grundlag før de næste flytninger. Det er min forståelse, at både statsrevisorer og Rigsrevisionen følger nøje med, og at deres undersøgelser muligvis kan danne grundlag for en evaluering”, siger hun og peger på, at regeringen selv har meldt ud, at den vil kigge på erfaringerne fra udflytningen.

“De erfaringer viser ganske entydigt, at der er en alvorlig udfordring med viden, der går tabt, og der er brug for handling nu. En mulighed kunne være at nedsætte en nødpulje til at afværge de værste skadevirkninger af videnstabet”, siger hun.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) om, hvad regeringen vil gøre for at modvirke, at videnstabet går ud over statens opgaveløsning og service.   

Tak fordi du læste artiklen!

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Grønlands Nationalmuseum

Arkivar - Grønlands nyere historie

Grønlands Nationalmuseum

Københavns Universitet

Projektleder til implementering af et nyt budgetsystem

Københavns Universitet

Aarhus Universitet

HR-partner til Aarhus Universitet i Roskilde

Aarhus Universitet

Læs om

Adjunkter Administration Administration, organisation og politik Afskedigelse A-kasser Aktivering Ansættelsesforhold Antropologi Arbejdsliv Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked, udland Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Arbejdstid Arkæologi AU Bachelorer Barsel Beskæftigelse Biblioteker og arkiver Biografi Biologi Blog og debat CBS CV Dagpenge Dannelse Dansk Magisterforening Dansk Magisterforening Det' mit job Dimittender Diskrimination DM Kongres DM på sagen DM Studerende DR DTU DTU Efterløn Efteruddannelse E-læring Etik EU Filosofi Fleksjob Formidling Forskning Forskningfrihed Freelancere Guide Historie Humaniora Højskoler Idræt Integration It IT ITU IT-Universitetet Iværksættere Jobsøgning Jura Kandidater Karriere Klima, miljø og energi Kommuner Kommuner Kommunikation Kommunikation Kommunikation Kronik KU Kultur Kultur Kultur og sundhed Kulturhistorie Kunst Københavns Universitet Ledelse Ledelse Ledere Ledighed Lektorer Lifescience Medico Ligestilling Litteratur Løn Magister med profil Medbestemmelse Medievidenskab Mentorer Miljø Miljø Miljø og natur Museer Musikhistorie Månedens iværksætter Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab og teknik Netværk NGO NGO Offentligt ansatte Ophavsret Overenskomst Pension Pensionister Ph.d. Politik Politik Praktik Prekariat Priser Privatansatte Professionshøjskoler Professorer Psykisk arbejdsmiljø Psykologi Pædagogik Pædagogik Regioner Regioner Rejsebøger Religion Roskilde Universitet RUC Samfund Samfundsvidenskab SDU Selvstændige Selvstændige og freelancere Seniorer Skønlitteratur Sociale medier Sociologi Sprog Sprog Sprog og kommunikation Stat Staten Stress Studerende Studerende SU Sundhed Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet Sygdom Tidsbegrænset ansat Tillidsrepræsentanter Uddannelse Uddannelse Uddannelse og forskning Uddannelse, didaktik og forskning Undervisning Universiteter Videnskabsteori Whistleblower Ytringsfrihed Økonomi Aalborg Universitet Aarhus Universitet AAU
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen