Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Næse til styrelse i strid om litteraturpris

Slots- og Kulturstyrelsen får kritik for at handle i strid med god forvaltningsskik i sagen om Nordisk Råds litteraturpris.

Emneord:

En klokkeklar forvaltningsfejl. Det erkender Slots- og Kulturstyrelsen nu, efter at Kulturministeriet har givet et tidligere medlem af Nordisk Råds litteraturpriskomité medhold i, at styrelsen har handlet i strid med god forvaltningsskik. 

“Jeg er selvfølgelig glad for, at Kulturministeriet har givet mig ret i min kritik og har bedt Slots- og Kulturstyrelsen om at stramme op i deres praksis. Men jeg synes, de burde give en undskyldning og betale de 25.000 kr., de skylder mig og mine to kolleger”, siger professor Lasse Horne Kjældgaard.

Sagen om et omstridt honorar kom i offentlighedens søgelys, da Lasse Horne Kjældgaard og et andet medlem af Nordisk Råds litteraturpriskomité i efteråret trådte ud af komitéen i utide og opfordrede deres kolleger til at gøre det samme.

Klage til Ombudsmanden
De to havde kort forinden erfaret, at de ikke længere fik udbetalt et årligt honorar fra Slots- og Kulturstyrelsen på 25.000 kr. for deres arbejde i litteraturpriskomitéen.

“I betragtning af at vi bruger mere end 300 timer på det om året, er pengene kun et symbolsk beløb. Men ved at undlade at oplyse om, at honoraret ville bortfalde, har styrelsen bragt mig i en situation, hvor jeg det seneste år nærmest har arbejdet gratis”, siger Lasse Horne Kjældgaard, der har klaget til Folketingets Ombudsmand over Slots- og Kulturstyrelsens behandling af sagen.

Klagen har ført til, at Kulturministeriet i et brev har givet ham medhold i, at det er i strid med god forvaltningsskik, at Slots- og Kulturstyrelsen ikke skriftligt underrettede Lasse Horne Kjældgaard om, at det supplerende honorar fra Statens Kunstfond var en midlertidig bevilling.

Desuden kritiserer Kulturministeriet blandt andet, at styrelsen ikke har udarbejdet et telefonnotat.

Enhedschef for Litteratur og DEFF i Slots- og Kulturstyrelsen Annette Bach beklager.

“Vi har fået en næse i sagen, og den næse tager vi til os. Lasse Horne Kjældgaard burde have haft et tilsagnsbrev, hvor det fremgik, at det supplerende honorar var midlertidigt. Det er en klokkeklar forvaltningsfejl fra vores side”, siger Annette Bach.

Slots- og Kulturstyrelsen afviser kompensation
Fremover vil Slots- og Kulturstyrelsen indskærpe deres forvaltningsprocedurer, men Annette Bach afviser at kompensere Lasse Horne Kjældgaard økonomisk:

“Vi mener ikke, at vi som styrelse har noget erstatningsansvar. Der er tale om en sagsbehandling af en tilskudssag efter en tidligere lov om Statens Kunstråd. Vi mener ikke at have handlet ansvarspådragende”, lyder det fra Annette Bach.

Lasse Horne Kjældgaard fortryder i dag, at han havde tillid til, at styrelsen ville give ham de relevante oplysninger.

“Mit råd til andre er at sørge for at få alting på skrift, så der ikke senere kan opstå nogen tvivl om, hvad der er blevet lovet og sagt”, siger han.

Som fastansat professor på RUC kan Lasse Horne Kjældgaard godt leve uden de penge, men han peger på, at pengene har stor betydning for mange af de kunstnere og freelancere, der sidder i komitéen. For ham handler sagen derfor også om noget mere principielt:

“Jeg tror næppe, at Finansministeriet betaler deres eksterne konsulenter et symbolsk honorar og begrunder det med, at det er “con amore”-arbejde. Det er, som om at bare fordi det drejer sig om kultur, så er det løn nok i sig selv, at man får æren af at være med. Jeg udfører meget ulønnet arbejde, og med glæde, men jeg vil selvfølgelig gerne spørges først”. 

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Allerød Gymnasium

Rektor

Allerød Gymnasium

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Lektor i dansk sprog og kultur i udlandet

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Læs om

#vihylderhumanister Adjunkter Administration Afskedigelse A-kasser Aktivering Alternative arbejdsformer Ansættelsesforhold Antropologi Arbejdsliv Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøbloggen Arbejdstid Arkæologi Bachelorer Barsel Beskæftigelse Biblioteker og arkiver Biografi Biologi Blog og debat CBS Coronavirus CV Dagpenge Dannelse Dansk Magisterforening Dansk Magisterforening Den nye hverdag Det' mit job Dimittender Diskrimination DM Kongres DM på sagen DM Studerende DR DTU Efterløn Efteruddannelse E-læring Etik EU Filosofi Fleksjob Formidling Forskning Forskningsfrihed Freelancere Guide Historie Humaniora Højskoler Idræt Integration IT IT IT-Universitetet Iværksættere Jobsøgning Jura Kandidater Karriere Klima Klima, miljø og energi Kommuner Kommuner Kommunikation Kommunikation Kommunikation KU Kultur Kultur Kultur og sundhed Kulturhistorie Kunst Københavns Universitet Ledelse Ledelse Lederbloggen Ledere Ledighed Lektorer Lifescience Medico Ligestilling Litteratur Løn Magister med profil Medbestemmelse Medievidenskab Mentorer Miljø Miljø Miljø og natur Museer Musikhistorie Månedens iværksætter Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab og teknik Netværk NGO NGO Offentligt ansatte Ophavsret Overenskomst Pension Pensionister Ph.d. Politik Politik Praktik Prekariat Priser Privatansatte Professionshøjskoler Professorer Psykisk arbejdsmiljø Psykologi Pædagogik Pædagogik Regioner Regioner Rejsebøger Religion Roskilde Universitet RUC Samfund Samfundsvidenskab Scient SDU Selvstændige Selvstændige og freelancere Seniorer Skønlitteratur Sociale medier Sociologi Sprog Sprog og kommunikation Stat Staten Stress Studerende Studerende SU Sundhed Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet Sygdom Tidsbegrænset ansat Tillidsrepræsentanter Uddannelse Uddannelse Uddannelse og forskning Udland Undervisning Universiteter Videnskabsteori Whistleblower Ytringsfrihed Økonomi Aalborg Universitet Aarhus Universitet
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen