Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Loentabu1200x628

Seks gode råd til at bryde løntabuet

På mange arbejdspladser er løn ikke noget, man taler højt om. Men det er en skam, for det kan have fordele at tale åbent om, hvad man tjener. Her er derfor seks gode råd til, hvordan du skaber åbenhed om løn på din arbejdsplads.

Emneord:

Acceptér, at viden er lig magt
Nogle siger ligefrem, at det er lettere at tale om sex end om løn, og måske er der noget om snakken. Ved du fx, hvad dine nærmeste kollegaer tjener? Eller hvad med dine venner? Har du nogensinde spurgt dem, hvad de tjener? Måske er du en af dem, der åbent taler om løn med de fleste. Men sandsynligheden for, at du ligesom flertallet synes, det er svært at tale om løn, er større.

Løn anses nemlig ofte som et privat anliggende, man ikke kan tillade sig at spørge ind til, men som de fleste alligevel er nysgerrige på. I virkeligheden gør du dig selv en bjørnetjeneste, hver gang du brænder inde med lysten til at tale om løn. For lukketheden omkring løn er kun til gavn for arbejdsgiverne, som har en interesse i at holde lønniveauet nede.

Undersøgelser viser desuden, at de medarbejdere, som åbent taler om løn, har bedre kort på hånden ved forhandlingsbordet, og det resulterer ofte i, at lønnen bliver fordelt mere lige. Jo mere du og dine kollegaer ved om hinandens løn, jo mere magt har I i virkeligheden.

Sig, hvad du tjener

Går man fra en arbejdskultur med total lukkethed til fuldstændig åbenhed, vil der selvfølgelig være en overgangsperiode, hvor løntabuet gradvist nedbrydes. Åbenhed kræver, at nogen går forrest, og det kunne fx være dig? Hvad end det er dig, der tager initiativet eller blot støtter op om udviklingen, er det et godt sted at tage fat, hvis du selv begynder at tale om din løn. Er du fx tillidsrepræsentant, kan du statuere et godt eksempel og hænge din lønseddel op et sted, hvor alle kan se den. Det er du ifølge loven i din gode ret til. Men du kan også gå anderledes til værks og fx fortælle, hvad du tjener hen over en fyraftensøl inden weekenden. Måske vil dine kollegaer lige så stille følge efter og også oplyse om deres løn.

Er du ansat på overenskomst, følger din løn sikkert nogle standardiserede grundtrin, og dine kollegaer vil derfor formentlig have en idé om, hvad du tjener. Til gengæld ved de sikkert ikke, hvad du har forhandlet hjem af personlige tillæg, så husk at inkludere dette og øvrige ansættelsesvilkår som fx betalt avisabonnement eller fri bil, hvis du har dette, da det også udgør en del af din løn. 

Spørg, hvad din kollega ­tjener

Måske vil du automatisk opleve, at dine kollegaer følger trop og melder deres løn ud, når du fortæller dem, hvad du tjener. Men det kan også være, at de skal have et lille skub, og at du skal spørge dem direkte. Du kan selvfølgelig ikke tvinge nogen til at fortælle, hvad de tjener, men hvis de afviser, kan det være, at de gør det af ren og skær uvidenhed.

Fortæl, at de kun gør arbejdsgiveren en tjeneste ved at holde lønnen hemmelig, og fortæl om fordelene ved at have en kultur, hvor man åbent kan tale om løn. Fortæl, at viden giver den enkelte medarbejder magt ved forhandlingsbordet, og at større åbenhed bidrager til en fornemmelse af, at lønnen bliver fordelt mere retfærdigt. Men fremhæv også gerne, at åbenhed kan give et bedre klima og arbejdsfællesskab. Det usagte får nemlig myter og sladder til at vokse ude på arbejdspladserne. Måske florerer der et rygte om, at han, der altid griner ad chefens vittigheder, får meget mere i løn. Eller at hun, der altid sætter sig ved siden af teamlederen i kantinen, tjener mere, end hun på papiret er kvalificeret til. Den slags rygter kan måske endegyldigt aflives, hvis blot du spørger direkte.

Brug viden konstruktivt

Du skal selvfølgelig håndtere viden om dine kollegaers løn på en ordentlig måde. Hvis du sprutter og råber “hvad får du!?”, når en kollega deler sin løn, bidrager du ikke til en kultur, hvor det føles trygt at dele sin løn. Så tænk over, hvordan du modtager folks svar.

Når du ved, hvad dine kollegaer tjener, kan du med fordel se på din egen løn. Ligger den på niveau med de andres? Hvis ikke, så undersøg, om lønforskellen kan forklares, ud fra at I ikke har samme anciennitet og arbejdsopgaver. Hvis det stadig ikke er nok til at forklare, at din løn ligger under dine kollegaers, så hiv fat i din tillidsrepræsentant og bed ham eller hende om en vurdering. Hvis tillidsrepræsentanten vurderer, at du godt kan bede om mere i løn, så tag initiativ til en lønsnak med din leder. Alene det, at du ved, hvad dine kollegaer tjener, giver dig gode kort på hånden.

Drop ­forfængeligheden
For nogle vil det sikkert virke ret grænseoverskridende pludselig at tale om løn. Løn har nemlig tendens til at være forbundet med en vis form for sårbarhed. Men husk på, at din løn ikke er et samlet udtryk for, hvem du er, eller hvad du er værd som menneske. Din løn afspejler i virkeligheden blot din uddannelse, anciennitet, opgaver og ansvarsområder, og hvor godt din arbejdsplads ellers var polstret økonomisk, på det tidspunkt du blev ansat. Din løn skal selvfølgelig være fair og ligge på et rimeligt niveau i forhold til dem, du kan sammenligne dig med. Men du bliver kun klogere på dette, hvis du åbner næbet og begynder at tale om tallene på din lønseddel.

Udjævn lønforskelle
Er du tillidsrepræsentant, er du særligt forpligtet til at være opmærksom på arbejdspladsens lønudvikling. Det er nemlig typisk dig, der skal konfrontere ledelsen, hvis de ansætter nye medarbejdere til for lav en løn eller prioriterer midlerne helt skævt ved lønforhandlingerne. En åben lønkultur gør det lettere for dig at få medarbejdernes opbakning til, hvilke krav du skal gå til ledelsen med. Hvis alle ved, at der sidder en håndfuld nyansatte, som får for lidt i løn, kan medarbejderne fx give dig grønt lys til at gå til ledelsen med et krav om, at den skal løfte bunden, så de største lønforskelle udjævnes.

Kilder: Trine Lund Niegel, forhandlingskonsulent i Dansk Magisterforening, og Pernille Hjortkjær, selvstændig businesscoach med speciale i virksomhedskultur, ledelse og kommunikation.

Tak fordi du læste artiklen!

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Grønlands Nationalmuseum

Arkivar - Grønlands nyere historie

Grønlands Nationalmuseum

Københavns Universitet

Projektleder til implementering af et nyt budgetsystem

Københavns Universitet

Aarhus Universitet

HR-partner til Aarhus Universitet i Roskilde

Aarhus Universitet

Læs om

Adjunkter Administration Administration, organisation og politik Afskedigelse A-kasser Aktivering Ansættelsesforhold Antropologi Arbejdsliv Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked, udland Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Arbejdstid Arkæologi AU Bachelorer Barsel Beskæftigelse Biblioteker og arkiver Biografi Biologi Blog og debat CBS CV Dagpenge Dannelse Dansk Magisterforening Dansk Magisterforening Det' mit job Dimittender Diskrimination DM Kongres DM på sagen DM Studerende DR DTU DTU Efterløn Efteruddannelse E-læring Etik EU Filosofi Fleksjob Formidling Forskning Forskningfrihed Freelancere Guide Historie Humaniora Højskoler Idræt Integration It IT ITU IT-Universitetet Iværksættere Jobsøgning Jura Kandidater Karriere Klima, miljø og energi Kommuner Kommuner Kommunikation Kommunikation Kommunikation Kronik KU Kultur Kultur Kultur og sundhed Kulturhistorie Kunst Københavns Universitet Ledelse Ledelse Ledere Ledighed Lektorer Lifescience Medico Ligestilling Litteratur Løn Magister med profil Medbestemmelse Medievidenskab Mentorer Miljø Miljø Miljø og natur Museer Musikhistorie Månedens iværksætter Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab og teknik Netværk NGO NGO Offentligt ansatte Ophavsret Overenskomst Pension Pensionister Ph.d. Politik Politik Praktik Prekariat Priser Privatansatte Professionshøjskoler Professorer Psykisk arbejdsmiljø Psykologi Pædagogik Pædagogik Regioner Regioner Rejsebøger Religion Roskilde Universitet RUC Samfund Samfundsvidenskab SDU Selvstændige Selvstændige og freelancere Seniorer Skønlitteratur Sociale medier Sociologi Sprog Sprog Sprog og kommunikation Stat Staten Stress Studerende Studerende SU Sundhed Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet Sygdom Tidsbegrænset ansat Tillidsrepræsentanter Uddannelse Uddannelse Uddannelse og forskning Uddannelse, didaktik og forskning Undervisning Universiteter Videnskabsteori Whistleblower Ytringsfrihed Økonomi Aalborg Universitet Aarhus Universitet AAU
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen