Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Mellem afbureaukratisering og nedskæringer

Miljømedarbejder Sune Bach er tilfreds med Rudersdal Kommunes forsøg på at involvere borgerne mere og inddrage medarbejderne i seriøse forsøg på afbureaukratisering. Men balancen tipper, når idéudviklingen sker for at spare kolleger væk.

Emneord:

Sune Bach, miljømedarbejder i Teknik og Miljø i Rudersdal Kommune, kan se både fornuften og nødvendigheden i de forsøg, kommunen gør på at komme væk fra new public management og nå hen til det, som eksperter har døbt new public governance.

“Medarbejderne bliver taget med på råd i langt større grad, end jeg tidligere har oplevet. Sammen med cheferne forsøger vi at afdække afdelingens kerneydelser, hvad vi gør, som virkelig flytter noget ,” siger Sune Bach.

Traditionelt har den tunge lovgivning været meget styrende for opgaveløsningen i Teknik og Miljø. Men den tænkning forsøger man at gøre op med.

“Samtidig diskuterer vi ansvarsfordeling, hvad vi skal bruge cheferne til – og hvornår de helst bare skal blande sig helt udenom”, siger Sune Bach.

Den mere tillidsbaserede organisering af arbejdet bliver fulgt op af projekter, som involverer borgerne i kommunen.

“Et godt eksempel er vandanalyser. Vi bor i et område med mange badesøer. Hver sommer får vi henvendelser om, hvorvidt algeforekomsterne rundtomkring er farlige. Vi laver jævnligt analyser, men tit vil borgerne gerne dobbeltsikre sig. Vi kan bruge rigtig meget arbejdstid på at hente vandprøver i forskellige hjørner af kommunen, så vi er i stedet begyndt at låne udstyret ud. Nu kan borgerne selv tage prøverne og dernæst få dem analyseret hos os”, forklarer Sune Bach.

Overflødige dobbelttjek
Sune Bach blev uddannet cand.tech.soc. i 2009 og har været ansat i Rudersdal Kommune lige siden. Han arbejder primært med jordforurening og grundvandsbeskyttelse.

Miljømedarbejderen høster en særligt stor faglig tilfredsstillelse, når Teknik og Miljø har held med ikke at lade sig styre for meget af regelbunkerne. Der er stadig et stort afbureaukratiserings-potentiale, vurderer han.

“Tag et område som jordflytning. Hvis jord fra ét byområde skal flyttes et andet sted hen, så skal jordprøverne evalueres, så både afsender- og modtagekommune skal bruge tid på det. Det er et lidt overflødigt dobbelttjek – men sådan er lovgivningen”, siger Sune Bach.

At de kommunale ressourcer bliver udnyttet allerbedst, når medarbejderne er medtilrettelæggere af arbejdet, er Sune Bach ikke i tvivl om. Men den dybe involvering kan også blive svær.

“Vi er alle optaget af at løse opgaver nemmere og smartere. Vi er jo også selv skatteborgere. Men samtidig er det opslidende, at ressourcespørgsmålet ligger som en konstant faktor over alle nye tiltag. Det kan godt give kvælningsfornemmelser, og det er svært at foreslå idéer, der kan betyde, at vi sparer kolleger væk”, påpeger Sune Bach.

Han er stor tilhænger af, at arbejdspladsen fjerner sig mest muligt fra principperne i new public management. Det har ikke fungeret i hans afdeling, siger han:

“Men præmisserne i de her år er svære. Hvert år skal vi spare en procent på den kommunale administration, og der er for længst sket en afkobling mellem politikernes og borgernes forventninger til os og den økonomi, vi er underlagt”.  

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen