Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Englænderne fik mindre for mere

I 30 år har skiftende britiske regeringer aggressivt implementeret new public management i landets offentlige sektor. Men den datadrevne effektivisering har gjort forvaltningen både dyrere og dårligere, lyder det i ny bog.

Emneord:


Den styrings­tænkning, der siden 1981 har haft navnet new public management (NPM), er slået fejl i landet, der allermest stringent – med udliciteringer, præstationsledelse og datadrevne effektiviseringer har forsøgt at drive sin offentlige sektor bedre og billigere.

To ledende forskere i offentlig administration, Christopher Hood og Ruth Dixon fra Oxford University, afdækker i en ny bog tre britiske regeringers forsøg på – siden Thatcher kom til i 79 – at skabe bedre kvalitet for færre af skatteydernes pund.

Projektet er slået katastrofalt fejl, konkluderer forskerne.

Den offentlige sektors driftsomkostninger er målt i faste priser i perioden fra 1980 til 2010 steget med 40 procent. Særligt lønudgifterne har fået budgetterne til at eksplodere, til trods for at man i samme periode har skilt sig af med en tredjedel af de offentligt ansatte. Det skyldes øgede udbetalinger til private aktører.

Samtidig har ikke mindst lange ventelister og lige så lange sagsbehandlingstider øget briternes utilfredshed med den offentlige sektor og givet flere en oplevelse af, at servicen er dalet.

England er showcasen
Selvom Storbritannien er præget af en stærk centralisering og et svagere kommunalt styre end Danmark, er der god grund til at tro, at forskernes konklusion også kan overføres til en dansk virkelighed.

Danmark har nemlig været stærkt inspireret af Storbritannien og har betrådt de samme stier, når det fx gælder mål- og kontraktstyring, udlicitering og effektiviseringer baseret på Lean. Det siger Jacob Torfing, der er professor i politik og institutioner på RUC.

“Det har i visse tilfælde givet både en mere kompetent ledelse, en bedre økonomistyring og en større omkostningsbevidsthed. Det træder til gengæld også stadig tydeligere frem, at det har ført en række utilsigtede negative konsekvenser med sig, fx skævvridende og demotiverende resultatmålinger, øget fragmentering og mistillid mellem medarbejdere og ledere”, siger Jacob Torfing.

Kritikken af new public management er lige så gammel som begrebet selv. Det nye er, at der nu er tal for kritikernes påstand om, at new public management leverer en ringere service for flere penge.

“Danske og internationale studier viser, at gevinsten ved at udlicitere i større og større omfang bliver spist op på grund af omkostningerne ved at udlicitere og kontrollere kontraktoverholdelse”, siger RUC-professoren.  

Bogen “A Government that Worked Better and Cost Less?” er udkommet på Oxford University Press.


Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen