Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

MUS-samtale uden chefen

På IT-Universitetet og professionshøjskolen UCC afholder ansatte uden ledelsesansvar MUS-samtaler. Det forplumrer ledelsesansvaret, vurderer eksperter.

Emneord:

Medarbejdere ved professionshøjskolen UCC og IT-Universitetet går til MUS-samtaler uden at møde deres chef. Den årlige drøftelse om udvikling, arbejdsopgaver og trivsel afvikles af medarbejdere, der ikke har personalemæssige beføjelser. 

På professionshøjskolen UCC kaldes de LUPA’er, ledere uden personaleansvar. På IT-Universitetet er det specialkonsulenter med titel af områdeledere, men ledelsesretten har de ikke. Og det er problematisk, vurderer eksperter.

Magisterbladet har tidligere beskrevet, at der over de seneste år er sket en kraftig reduktion i antallet af chefer i det offentlige. Til gengæld er antallet af såkaldte “faglige ledere” med titler som tovholdere og teamkoordinatorer – uden personaleansvar – vokset markant.

Lederen af afdelingen Student Affairs and Programmes på IT-Universitetet, hvor størstedelen er AC’ere, har mere end 35 medarbejdere under sig. Blandt de 35 er også tre specialkonsulenter, som har fået overdraget opgaven med at varetage MUS-samtaler uden at være personaleansvarlige.

Lektor og ledelsesekspert ved Syddansk Universitet Søren Voxted kalder konstruktionen for “ejendommelig”.

“Hvis man uddelegerer MUS-samtalen til en faglig leder uden personaleansvar, så er ideen om MUS som en samtale mellem leder og medarbejder jo helt væk”.

Ifølge Søren Voxted skaber det uklarhed for begge parter.

“En række af de emner, man ideelt set skal have på banen ved MUS-samtalen, kan man jo ikke forholde sig til her, fordi det personalemæssige ansvar befinder sig på et højere niveau”.

Samtidig sender ledelsen et uheldigt signal ved ikke at være til stede i en situation, hvor medarbejderen er indkaldt formelt for at ytre sig om vigtige emner i relation til jobvaretagelsen, mener Søren Voxted.

“Så det er svært at se et godt argument for, at de her områdeledere, som ledelsen har udpeget til at varetage en central ledelsesopgave, ikke også er de personaleansvarlige. Det er jo på sin vis udtryk for en form for misstillid fra den overliggende ledelse”.

Det er rod i anden potens
IT-Universitetet opfordrer i en intern vejledning medarbejderne til at bruge MUS-samtalen til at vende og dreje emner, der er vigtige for deres “faglige og personlige trivsel og udvikling”:

“Formålet med medarbejderudviklingssamtalen er, at du og din nærmeste leder skal drøfte jeres indbyrdes arbejdsrelationer, fokusområder for det kommende år og aftale udviklingsmål”, hedder det.

Konsulent og professor emeritus Tage Søndergaard Kristensen kalder IT-Universitetets MUS-koncept “rodet”. Han peger på, at MUS-samtaler i forvejen er et kontroversielt emne blandt eksperter.

“Er det en samtale, hvor man taler åbent, eller skal man omvendt passe på med, hvad man siger som medarbejder? Det sker, at ytringer under MUS-samtaler er blevet brugt i fyringssammenhæng. Så der eksisterer allerede en uklarhed omkring, hvad der egentlig foregår ved en MUS-samtale”.

Den uklarhed bliver ikke mindre af, at lederen uddelegerer samtalen, mener han.

“Tværtimod skaber det vel et yderligere lag af uklarhed, når en person uden personaleledelse bliver sat til at varetage en opgave, som netop burde indebære personaleledelse”.

Ifølge Tage Søndergaard Kristensen kan uklarheden relativt nemt fjernes.

“Det er jo en meget god tommelfingerregel, at man ikke skal have personaleledelse over flere personer, end man kan overkomme at have MUS-samtale med”.

HR-chef på UCC, Hanne Fredslund, skriver i en mail til Magisterbladet, at UCC har forskellige typer af ledere uden personaleansvar, som man kalder LUPA’er.

“Nogle gange har den personaleansvarlige leder så mange medarbejdere, at de ikke kender medarbejdernes opgaver og kompetencer godt nok til at kunne gennemføre en meningsfuld MUS. I de tilfælde kan det give god mening at uddelegere opgaven med MUS til en LUPA”, skriver Hanne Fredslund.

IT-Universitetets HR-chef, Marianne Nøddebo Kabel, har ikke ønsket at udtale sig.   

Tak fordi du læste artiklen!

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Syddansk Universitet

Institutleder ved Biologisk Institut

Syddansk Universitet

Grønlands Selvstyre, Råstofstyrelsen

Råstofstyrelsens Afdeling for Teknik og Tilsyn søger en barselsvikar

Grønlands Selvstyre, Råstofstyrelsen

Københavns Universitet - Det Humanistiske Fakultet

Det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet søger to akademiske...

Københavns Universitet - Det Humanistiske Fakultet

Læs om

Adjunkter Administration Administration, organisation og politik Afskedigelse A-kasser Aktivering Ansættelsesforhold Antropologi Arbejdsliv Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked, udland Arbejdsmiljø Arbejdstid Arkæologi AU Bachelorer Barsel Beskæftigelse Biblioteker og arkiver Biografi Biologi Blog og debat CBS CV Dagpenge Dannelse Dansk Magisterforening Dansk Magisterforening Det' mit job Dimittender Diskrimination DM Kongres DM på sagen DM Studerende DR DTU DTU Efterløn Efteruddannelse E-læring Etik EU Filosofi Fleksjob Formidling Forskning Forskningfrihed Freelancere Guide Historie Humaniora Højskoler Idræt Integration It IT ITU IT-Universitetet Iværksættere Jobsøgning Jura Kandidater Karriere Klima, miljø og energi Kommuner Kommuner Kommunikation Kommunikation Kommunikation Kronik KU Kultur Kultur Kultur og sundhed Kulturhistorie Kunst Københavns Universitet Ledelse Ledelse Ledere Ledighed Lektorer Lifescience Medico Ligestilling Litteratur Løn Magister med profil Medbestemmelse Medievidenskab Mentorer Miljø Miljø Miljø og natur Museer Musikhistorie Månedens iværksætter Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab og teknik Netværk NGO NGO Offentligt ansatte Ophavsret Overenskomst Pension Pensionister Ph.d. Politik Politik Praktik Prekariat Priser Privatansatte Professionshøjskoler Professorer Psykisk arbejdsmiljø Psykologi Pædagogik Pædagogik Regioner Regioner Rejsebøger Religion Roskilde Universitet RUC Samfund Samfundsvidenskab SDU Selvstændige Selvstændige og freelancere Seniorer Skønlitteratur Sociale medier Sociologi Sprog Sprog Sprog og kommunikation Stat Staten Stress Studerende Studerende SU Sundhed Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet Sygdom Tidsbegrænset ansat Tillidsrepræsentanter Uddannelse Uddannelse Uddannelse og forskning Uddannelse, didaktik og forskning Undervisning Universiteter Videnskabsteori Whistleblower Ytringsfrihed Økonomi Aalborg Universitet Aarhus Universitet AAU
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen