Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Nej, seniorer må ikke få dagpenge

Et voksende antal ældre i pensionsalderen fortsætter på arbejdsmarkedet, men har ikke mulighed for at forsikre sig mod ledighed. Regeringen vil gøre det muligt for personer i folkepensionsalderen at få seniormedlemskab i a-kasserne, men forslaget diskriminerer ældre, lyder kritikken.

Emneord:

Ældre danskere opfylder i stigende grad politikernes ønsker om, at vi skal blive længere tid på arbejdsmarkedet. Fra 2008 til 2014 er antallet af ældre over 67 år, som fortsætter med at arbejde, steget fra 54.260 til 84.409, viser tal fra Danmarks Statistik.

Det er en stigning på 56 procent på bare seks år.

Men regeringen er stadig ikke parat til at honorere de ældres voksende indsats på arbejdsmarkedet ved at give ældre arbejdstagere adgang til de samme rettigheder som alle andre på arbejdsmarkedet.

Medlemmer i a-kassen bliver efter loven om arbejdsløshedsforsikring nemlig automatisk opsagt i deres a-kasse, når de fylder 65 år.

Beskæftigelsesminister Jørn Neer­gaard Larsen (V) har netop fremlagt et nyt lovforslag, hvor ministeren ønsker at ændre dele af loven, så personer over 65 år får mulighed for et særligt seniormedlemskab. Men den lovændring giver Magistrenes A-kasse (MA) ikke meget for.

"Vi synes, at lovforslaget er lettere meningsløst, da det stadig ikke inkluderer forsikring af de +65-årige”, siger Per Clausen, som er formand for MA.

Han forklarer, at MA oplever efterspørgsel fra de +65-årige efter at kunne forsikre sig mod arbejdsløshed i a-kassen, men en vedtagelse af den nye lov vil nok ikke medføre mange ekstra medlemmer.

“Det er en pseudoforbedring. Hvem vil fx forblive medlemmer af et brandforsikringsselskab, som ikke forsikrer dem mod brand? Vi finder det stærkt diskriminerende, at den økonomiske tryghed ved a-kassemedlemskabet ikke er indeholdt i forslaget”, siger Per Clausen.

Tvunget opsigelse
At a-kasserne efter loven er tvunget til at opsige deres medlemmers medlemskab automatisk, når de fylder 65 år, klagede Magistrenes A-kasse over sammen med Ældre Sagen for flere år siden. Sagen endte i retten, men i januar 2015 gav Højesteret Beskæftigelsesministeriet medhold i, at denne praksis ikke er aldersdiskriminerende.

I Ældre Sagen mener man på trods af rettens afgørelse stadig, at personer over pensionsalderen, som gerne vil være aktive på arbejdsmarkedet, bør have samme rettigheder på arbejdsmarkedet som andre.

“Når der er et stort politisk ønske om, at vi skal arbejde så længe som muligt, er det et forkert signal at sende, når personer over folkepensionsalderen ikke har samme rettigheder som andre på arbejdsmarkedet”, siger økonom i Ældre Sagen Anna Sophie Debel.

Ældre Sagen hilser lovforslaget om indførelsen af seniormedlemskabet i a-kasser velkommen som et fremskridt på området, men det er for beskedent, påpeger Anna Sophie Debel.

“Retten til dagpenge er trods alt den helt centrale og afgørende ydelse fra a-kassen, og den er der fortsat ikke adgang til for personer over 65 år, uanset at de er fuldt beskæftigede og aktive på arbejdsmarkedet”, siger Anna Sophie Debel.

Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen synes, at den nuværende praksis på området er rimelig. Argumentet er, at man er sikret forsørgelse i form af folkepension, ATP, arbejdsmarkedspensioner mv., hvis man mister sit job.

“Dem har vi til gengæld gjort fleksible, så de kan tage højde for den enkeltes jobsituation efter pensionsalderen”, udtaler ministeren i et skriftligt svar til Magisterbladet.

Han oplyser videre, at der i Dagpengekommissionens arbejde indgik overvejelser om at indføre muligheden for at beholde retten til at forsikre sig imod ledighed efter folkepensionsalderen, men det er ikke blevet en del af kommissionens anbefalinger. I stedet anbefalede kommissionen et særligt seniormedlemskab. Den anbefaling har aftalepartierne valgt at følge.

“Medlemskabet giver ret til hjælp til jobsøgning i jobcenteret som i dag og fremover ligeledes i a-kassen”, skriver beskæftigelsesministeren.

Tak fordi du læste artiklen!

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) sø...

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Dekan til SCIENCE Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københav...

Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Læs om

Adjunkter Administration Administration, organisation og politik Afskedigelse A-kasser Aktivering Ansættelsesforhold Antropologi Arbejdsliv Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked, udland Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Arbejdstid Arkæologi AU Bachelorer Barsel Beskæftigelse Biblioteker og arkiver Biografi Biologi Blog og debat CBS CV Dagpenge Dannelse Dansk Magisterforening Dansk Magisterforening Det' mit job Dimittender Diskrimination DM Kongres DM på sagen DM Studerende DR DTU DTU Efterløn Efteruddannelse E-læring Etik EU Filosofi Fleksjob Formidling Forskning Forskningfrihed Freelancere Guide Historie Humaniora Højskoler Idræt Integration It IT ITU IT-Universitetet Iværksættere Jobsøgning Jura Kandidater Karriere Klima, miljø og energi Kommuner Kommuner Kommunikation Kommunikation Kommunikation Kronik KU Kultur Kultur Kultur og sundhed Kulturhistorie Kunst Københavns Universitet Ledelse Ledelse Ledere Ledighed Lektorer Lifescience Medico Ligestilling Litteratur Løn Magister med profil Medbestemmelse Medievidenskab Mentorer Miljø Miljø Miljø og natur Museer Musikhistorie Månedens iværksætter Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab og teknik Netværk NGO NGO Offentligt ansatte Ophavsret Overenskomst Pension Pensionister Ph.d. Politik Politik Praktik Prekariat Priser Privatansatte Professionshøjskoler Professorer Psykisk arbejdsmiljø Psykologi Pædagogik Pædagogik Regioner Regioner Rejsebøger Religion Roskilde Universitet RUC Samfund Samfundsvidenskab SDU Selvstændige Selvstændige og freelancere Seniorer Skønlitteratur Sociale medier Sociologi Sprog Sprog Sprog og kommunikation Stat Staten Stress Studerende Studerende SU Sundhed Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet Sygdom Tidsbegrænset ansat Tillidsrepræsentanter Uddannelse Uddannelse Uddannelse og forskning Uddannelse, didaktik og forskning Undervisning Universiteter Videnskabsteori Whistleblower Ytringsfrihed Økonomi Aalborg Universitet Aarhus Universitet AAU
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen