Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Fordobling af Akademikere, halvering af ledighed

Akademikere er meget bedre til at få højt kvalificerede job, end de har ry for, viser nye tal. En upræcis statistisk metode har skabt et forkert billede i samfundsdebatten, siger AC.

Emneord:

Der uddannes for mange akademikere, og mange får slet ikke et akademisk job. Det synspunkt har været flittigt gentaget i den offentlige debat.

Men nye beregninger, foretaget af organisationen Akademikerne (AC), skyder hul i den påstand.

Sammenligner man med for tyve år siden, er der kommet langt flere akademikere. Ifølge seneste tal fra 2014 havde 250.000 arbejdsduelige mennesker en akademisk uddannelse, i 1996 var tallet kun 140.000.

Men det har ikke betydet større akademikerledighed. Tværtimod. Ledigheden blandt akademikere var i januar i år på 4,1 procent – mere end en halvering i forhold til 8,7 procent i januar 1996.

Arbejdsmarkedet har altså rigeligt kunnet indsluse de mange højtuddannede, og de har også fået gode job, fastslår AC. Ifølge deres beregning tjener 96 procent af alle ansatte akademikere en akademikerløn – dvs. 27.500 kr. om måneden eller mere.

“At arbejdsmarkedet har opslugt så mange flere kandidater, og akademikerledigheden alligevel er lavere, slår fast med syvtommersøm, at akademikere er attraktiv arbejdskraft. Der har været en sejlivet myte om, at mange akademikere er ledige, og det er rart at kunne tilbagevise det”, siger Camilla Gregersen, formand for DM og næstformand for AC, om tallene.

Flere undersøgelser har ellers peget på, at mange akademikere er nødt til at tage ikkeakademiske job og således er overuddannede til skade for både dem selv og samfundsøkonomien. En analyse fra tænketanken Kraka i 2014 sagde, at 16 procent af danske akademikere i 2011 var overuddannede i forhold til deres job. Året før kom Produktivitetskommissionen med en lignende analyse.

Begge disse analyser tager udgangspunkt i en måling fra Danmarks Statistik, hvor udvalgte arbejdsgivere vurderer, om deres arbejdsopgaver er akademiske. Men den opgørelse er alt for usikker, siger Jakob Brandt, vicedirektør i AC.

“Vi kan simpelthen ikke genkende billedet, der bliver tegnet. Brugen af Danmarks Statistiks opgørelser er dybt problematisk af flere grunde. Den omfatter kun en delmængde af virksomhederne. Der kan være usikkerhed om, hvad forskellige jobfunktioner dækker over, og man kan ikke vide, om spørgeskemaet bliver udfyldt korrekt”, siger Jakob Brandt.

Løn udtrykker kvalitet
AC har i stedet valgt at se på lønnen som udtryk for, om akademikere har kvalificeret arbejde. Jakob Brandt mener, det giver meget større validitet, og at opgørelsen modsiger påstande om, at det ikke kan betale sig at uddanne så mange akademikere, som man gør i dag.

“Hvis du tager en uddannelse og leverer merværdi tilbage til samfundet, så retfærdiggør du, at samfundet betaler din uddannelse”, siger han.

Arbejdsmarkedsforsker og professor emeritus ved AAU Flemming Ibsen er blandt dem, der har advaret mod at uddanne for mange universitetskandidater. Han er ikke overbevist af AC’s tal.

“Det er for usikkert at bruge løn som udtryk for akademisk arbejde. 27.500 om måneden er der altså mange jord- og betonarbejdere, der sagtens kan matche”, siger Ibsen, der også er uenig i, at en løn på 27.500 retfærdiggør udgiften til en videregående uddannelse.

“Det er noget vås. Hvis du får et akademisk arbejde, får du en meget højere livsindkomst end ufaglærte arbejdere. Så det handler ikke bare om at nå op på en løn, der svarer til det akademiske startniveau, men om at få et arbejde, hvor du kan realisere hele det potentiale, der ligger i din uddannelse. Prognoserne siger klart, at vi kommer til at mangle faglærte, så jeg mener stadig, det er der, vi skal satse”.

Ifølge Jakob Brandt er AC’s lønbaserede opgørelse udtryk for samme logik som den, Produktivitetskommissionen går ud fra.

“Hvis du får en løn svarende til en offentligt ansat akademikers, er det udtryk for, at du laver et stykke arbejde af tilsvarende kvalitet”, siger han med henvisning til kommissionens rapporter, hvor det er et gennemgående princip, at lønnen er et udtryk for arbejdets samfundsmæssige værdi.

Tak fordi du læste artiklen!

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) sø...

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Dekan til SCIENCE Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københav...

Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Læs om

Adjunkter Administration Administration, organisation og politik Afskedigelse A-kasser Aktivering Ansættelsesforhold Antropologi Arbejdsliv Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked, udland Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Arbejdstid Arkæologi AU Bachelorer Barsel Beskæftigelse Biblioteker og arkiver Biografi Biologi Blog og debat CBS CV Dagpenge Dannelse Dansk Magisterforening Dansk Magisterforening Det' mit job Dimittender Diskrimination DM Kongres DM på sagen DM Studerende DR DTU DTU Efterløn Efteruddannelse E-læring Etik EU Filosofi Fleksjob Formidling Forskning Forskningfrihed Freelancere Guide Historie Humaniora Højskoler Idræt Integration It IT ITU IT-Universitetet Iværksættere Jobsøgning Jura Kandidater Karriere Klima, miljø og energi Kommuner Kommuner Kommunikation Kommunikation Kommunikation Kronik KU Kultur Kultur Kultur og sundhed Kulturhistorie Kunst Københavns Universitet Ledelse Ledelse Ledere Ledighed Lektorer Lifescience Medico Ligestilling Litteratur Løn Magister med profil Medbestemmelse Medievidenskab Mentorer Miljø Miljø Miljø og natur Museer Musikhistorie Månedens iværksætter Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab og teknik Netværk NGO NGO Offentligt ansatte Ophavsret Overenskomst Pension Pensionister Ph.d. Politik Politik Praktik Prekariat Priser Privatansatte Professionshøjskoler Professorer Psykisk arbejdsmiljø Psykologi Pædagogik Pædagogik Regioner Regioner Rejsebøger Religion Roskilde Universitet RUC Samfund Samfundsvidenskab SDU Selvstændige Selvstændige og freelancere Seniorer Skønlitteratur Sociale medier Sociologi Sprog Sprog Sprog og kommunikation Stat Staten Stress Studerende Studerende SU Sundhed Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet Sygdom Tidsbegrænset ansat Tillidsrepræsentanter Uddannelse Uddannelse Uddannelse og forskning Uddannelse, didaktik og forskning Undervisning Universiteter Videnskabsteori Whistleblower Ytringsfrihed Økonomi Aalborg Universitet Aarhus Universitet AAU
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen