Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

5 Skud til Axcelfuture

Tænketanken Axcelfuture nedsatte en ekspertgruppe til at vurdere uddannelsessystemet. Blandt eksperternes anbefalinger var afskaffelse af SU på kandidatdelen – fire ud af de syv af gruppens medlemmer har tidligere foreslået forringelser af SU’en. Her svarer Axcelfutures direktør, Joachim Sperling, på, om kapitalfonden har ønsket at fremme et bestemt budskab.

Emneord:

Fire ud af syv personer i Axcelfutures nedsatte “advisory board bestående af en række fremtrædende eksperter” har før nedsættelsen af denne gruppe foreslået, at SU’en bliver forringet. Var der ved udvælgelsen af ekspertgruppen et ønske om et bestemt resultat i den færdige analyse?
Overhovedet ikke. De forskellige SU- forslag, eksperterne kommer med, er et resultat af grundige diskussioner og analyser og i øvrigt kun en mindre del af deres samlede syv forslag til forbedring af det danske uddannelsessystem.

Har medlemmerne af ekspertgruppen fået honorar for deres arbejde for Axcelfuture?
Formanden og medlemmerne har fået tilbudt et honorar for at organisere arbejdet på hhv. 100.000 kr. og 30.000 kr. Det skal ses i lyset af, at der er afholdt et stort antal møder over en periode på fem måneder, hvortil der blev udsendt omfattende materialer. Medlemmerne har desuden bidraget direkte til at skrive anbefalingerne.

Ifølge forsker Christoph Ellersgaard, som blandt andre står bag analysen om magteliten, har kapitalfonden Axcel via tænketanken Axcelfuture med denne ekspertgruppe tydeligt samlet nogle interessenter til at producere nogle velkendte holdninger i en ny sammenhæng, så man kunne komme i medierne med et partsbudskab forklædt som et ekspertbudskab. Er det en rimelig beskrivelse af formålet?
Ekspertgruppen har trukket på økonomer hos Copenhagen Economics med henblik på at frembringe et omfattende og helt nyt analyseapparat. AE og DEA har bidraget hertil, og resultatet er ny viden, som har kunnet berige debatten. Eksperterne er alene udvalgt på basis af deres viden, indsigt og kvalifikationer, så de bedst muligt kunne berige analyserne. Derfor mener jeg ikke, at det er en korrekt præmis at kalde dette arbejde et “partsbudskab”. Det her har handlet om at bidrage til debatten om uddannelsesindsatsen i Danmark.

Hvorfor sad der ingen uafhængige eksperter fra universiteterne som fx uddannelsesforskere i ekspertgruppen?
Der kunne såmænd sagtens have siddet eksperter fra universiteterne, men jeg mener, at eksperter som Jørgen Søndergaard (tidligere SFI og Kvalitetsudvalget), Inge Mærkedahl (tidligere Uddannelsesministeriet), Stina Vrang Elias (DEA) og Lars Andersen (AE) repræsenterer en bred og også konkret viden om det danske uddannelsessystem. Og så hilser vi naturligvis alle input i forhold til vores anbefalinger velkommen i den offentlige debat også fra universitetsforskere.

Axcelfutures konference den 4. marts var kun for indbudte gæster. Hvorfor inviterede Axcelfuture ikke nogen med til konferencen, der kunne tale de studerendes sag og/eller brede debatten ud?
Ved konferencen var der i høj grad en åben debat om alle emner, og der var langtfra enighed om alt. Det er i høj grad medierne, der har valgt at fokusere på SU, men det er reelt en mindre del af det samlede forslagskatalog. De indbudte gæster kom fra alle dele af samfundet – politikere, organisationer, virksomheder, erhvervsorganisationer, fagforeninger og uddannelsesinstitutioner. Debatten bredes herefter ud via presseomtale, avisindlæg og medvirken i diverse medier, og det er vores intention og håb, at der herefter vil foregå en livlig debat om emnerne – som også denne artikel er et udtryk for. Men når det er sagt, kunne vi godt have inviteret studerende, så de kunne give deres besyv med i debatten.

Tak fordi du læste artiklen!

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) sø...

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Dekan til SCIENCE Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københav...

Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Læs om

Adjunkter Administration Administration, organisation og politik Afskedigelse A-kasser Aktivering Ansættelsesforhold Antropologi Arbejdsliv Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked, udland Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Arbejdstid Arkæologi AU Bachelorer Barsel Beskæftigelse Biblioteker og arkiver Biografi Biologi Blog og debat CBS CV Dagpenge Dannelse Dansk Magisterforening Dansk Magisterforening Det' mit job Dimittender Diskrimination DM Kongres DM på sagen DM Studerende DR DTU DTU Efterløn Efteruddannelse E-læring Etik EU Filosofi Fleksjob Formidling Forskning Forskningfrihed Freelancere Guide Historie Humaniora Højskoler Idræt Integration It IT ITU IT-Universitetet Iværksættere Jobsøgning Jura Kandidater Karriere Klima, miljø og energi Kommuner Kommuner Kommunikation Kommunikation Kommunikation Kronik KU Kultur Kultur Kultur og sundhed Kulturhistorie Kunst Københavns Universitet Ledelse Ledelse Ledere Ledighed Lektorer Lifescience Medico Ligestilling Litteratur Løn Magister med profil Medbestemmelse Medievidenskab Mentorer Miljø Miljø Miljø og natur Museer Musikhistorie Månedens iværksætter Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab og teknik Netværk NGO NGO Offentligt ansatte Ophavsret Overenskomst Pension Pensionister Ph.d. Politik Politik Praktik Prekariat Priser Privatansatte Professionshøjskoler Professorer Psykisk arbejdsmiljø Psykologi Pædagogik Pædagogik Regioner Regioner Rejsebøger Religion Roskilde Universitet RUC Samfund Samfundsvidenskab SDU Selvstændige Selvstændige og freelancere Seniorer Skønlitteratur Sociale medier Sociologi Sprog Sprog Sprog og kommunikation Stat Staten Stress Studerende Studerende SU Sundhed Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet Sygdom Tidsbegrænset ansat Tillidsrepræsentanter Uddannelse Uddannelse Uddannelse og forskning Uddannelse, didaktik og forskning Undervisning Universiteter Videnskabsteori Whistleblower Ytringsfrihed Økonomi Aalborg Universitet Aarhus Universitet AAU
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen