Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Magtkamp om pensionsmilliarderne

I november meldte MP Pensions helt store stemmesluger Ingrid Stage ud, at det skulle være slut med investeringer i sort energi. To måneder senere blev hun vraget til posten som bestyrelsesformand. Egon Kristensen blev valgt til formand.

Emneord:
“Det burde betyde et nybrud, og det er absolut glædeligt. Nu må det være slut med at investere i den sorte energi”.
Det sagde DM´s tidligere formand Ingrid Stage til magisterbladet.dk, da det i november sidste år blev offentliggjort, hvem der stillede op til bestyrelsesvalget i MP Pension.

Samtlige kandidater havde tilkendegivet, at de gik ind for flere bæredygtige og etisk forsvarlige investeringer, helt i tråd med anbefalingen fra et flertal på den seneste generalforsamling i foråret 2015.

På forsamlingen stemte 569 imod og 761 ja til et forslag om, at MP Pension helt skulle droppe kullet såvel som de økonomisk og klimamæssigt mest højrisikable investeringer i olie- og gasudvinding.

Men dengang afviste den daværende bestyrelse generalforsamlingens indstilling, med henvisning til at afstemninger på generalforsamlingen kun er vejledende. Bestyrelsen ønskede i stedet at undersøge det juridiske og økonomiske grundlag for at oprette en grøn fond til investering for de medlemmer, der vil væk fra fossile brændsler.

Daværende formand for Dansk Magisterforening Ingrid Stage sagde direkte, at bestyrelsen havde et demokratisk problem. Og i efteråret stillede Ingrid Stage op til et bestyrelsesvalg, hvor halvdelen af medlemmerne var på valg.

Ved valget til MP Pensions bestyrelse, der konstituerede sig i starten af 2016, blev Ingrid Stage største stemmesluger. 4.050 medlemmer pegede på hende til bestyrelsen, og lige i hælene kom med 3.914 stemmer Per Clausen, tidligere folketingsmedlem for Enhedslisten og i dag formand for Magistrenes A-kasse (MA) og medlem af Aalborg Byråd.

Administrator af 100 milliarder
Sammen med tre andre kandidater blev Ingrid Stage valgt til MP Pensions bestyrelse på et fælles valggrundlag, der ud over flere bæredygtige investeringer også indeholder løfter om større medlemsindflydelse. En måned inden konstitueringen lagde hun billet ind på formandsposten i pensionskassen med den formodning, at hun havde bestyrelsesflertallets opbakning. Men umiddelbart inden fristens udløb fik Ingrid Stage en modkandidat, Egon Kristensen, tidligere hovedbestyrelsesmedlem i GL og opstillet på samme valggrundlag som Ingrid Stage.

Om baggrunden for sin opstilling henviser Egon Kristensen til, at det er vigtigt med kontinuitet, fordi Arkitekternes Pensionskasse og Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger har valgt at forlade Unipension-samarbejdet – som i den forbindelse er blevet opløst.

“Jeg blev opfordret til at gå efter formandsposten, fordi jeg igennem de seneste tre år som bestyrelsesmedlem har fulgt forløbet tæt forud for opløsningen af Unipension. Jeg er dybt inde i sagerne og har derfor de bedste forudsætninger for at følge processen til dørs så godt som muligt og effektuere ophørsaftalen for de tre parter i skilsmissen”, forklarer Egon Kristensen.

Til daglig er Egon Kristensen musik- og historielærer på Ikast-Brande Gymnasium. Med seks ud af 10 stemmer er han siden 6. januar desuden bestyrelsesformand i MP Pension med ansvar for 110.000 magistres og psykologers samlede pensionsformue på godt 100 milliarder kroner.

Ingen business as usual
DM´s tidligere formand afviser, at hun er en dårlig taber. Hun er til gengæld stærkt optaget af, at den nye bestyrelse i MP Pension vil arbejde seriøst for en mere bæredygtig profil:

“Nogle har nok følt, at jeg udtalte mig for kontant, da jeg sagde, at MP Pension skal gå forrest og droppe de sorte investeringer helt. Det er, fordi jeg brændende ønsker mig, at det ikke bliver for meget business as usual i MP Pensions nye bestyrelse”.

Den bekymring fejer Egon Kristensen af vejen.

“Klimaaftalen i Paris har banet vejen for at satse endnu mere på investeringer, der både rummer miljøhensyn og hensynet til økonomisk afkast. De muligheder vil jeg blandt andet på et møde i denne måned med AnsvarligFremtid”, siger den nye bestyrelsesformand.

AnsvarligFremtid er det netværk af 130 medlemmer, der i det sidste par år har forsøgt at få en række pensionskasser, herunder MP, til at gå i retning af “divestment”, det vil sige en total afvikling af alle kul- olie- og gasinvesteringer.
Flere af Magisterbladets kilder peger på, at MP Pension traditionelt har været kendetegnet af en topstyret kultur, hvor bestyrelsesformand og næstformand tegnede butikken.

Egon Kristensen bedyrer, at han i højere grad vil inddrage hele sin bestyrelse.

“Jeg synes allerede, vi har gang i en konstruktiv dialog, og det er mit håb, at det fortsætter”, pointerer Egon Kristensen.
Vigtigt at lytte

Et andet nyvalgt bestyrelsesmedlem i MP Pension, Per Clausen, er tilfreds med de signaler, den nye bestyrelsesformand sender.

“Foråret vil vise, om den nye bestyrelse virkelig er så indstillet på fornyelse, som Egon Kristensen melder ud. Personligt har jeg en klar forventning om, at der i arbejdet med MP´s investeringsstrategi bliver taget hensyn til de stærke mandater, som både Ingrid Stage og jeg selv har fået af medlemmerne. Jeg tror, de høje stemmetal til os bunder i, at mange oplevede reaktionerne fra den tidligere bestyrelse som temmelig arrogante”, siger Per Clausen.

Ingrid Stage vil bruge sit mandat til at holde bestyrelsen oppe på løfterne om mere bæredygtighed og større medlemsinddragelse:

“Vi skal være langt mere åbne og imødekommende og undgå den top-down-styring, som har givet al turbulensen i den periode, der har været. Sidste års generalforsamling var forfærdelig. Hvis vi ikke lytter nu, bliver det endnu værre i år”.

MP Pension holder generalforsamling i Esbjerg 7. april.

Tak fordi du læste artiklen!

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Professionshøjskolen University College Nordjylland

Er du uddannet forsker? Og brænder du for, at dine forskningsresultater...

Professionshøjskolen University College Nordjylland

Statens Naturhistoriske Museum

PA for museumsdirektøren på Statens Naturhistoriske Museum

Statens Naturhistoriske Museum

Miljø- og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen

Erfaren VVM-medarbejder til Miljøstyrelsens enhed Landskab & Skov

Miljø- og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen

Læs om

Adjunkter Administration Administration, organisation og politik Afskedigelse A-kasser Aktivering Ansættelsesforhold Antropologi Arbejdsliv Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked, udland Arbejdsmiljø Arbejdstid Arkæologi AU Bachelorer Barsel Beskæftigelse Biblioteker og arkiver Biografi Biologi Blog og debat CBS CV Dagpenge Dannelse Dansk Magisterforening Dansk Magisterforening Det' mit job Dimittender Diskrimination DM på sagen DM Studerende DR DTU DTU Efterløn Efteruddannelse E-læring Etik EU Filosofi Fleksjob Formidling Forskning Forskningfrihed Freelancere Guide Historie Humaniora Højskoler Idræt Integration It IT ITU IT-Universitetet Iværksættere Jobsøgning Jura Kandidater Karriere Klima, miljø og energi Kommuner Kommuner Kommunikation Kommunikation Kommunikation Kronik KU Kultur Kultur Kultur og sundhed Kulturhistorie Kunst Københavns Universitet Ledelse Ledelse Ledere Ledighed Lektorer Lifescience Medico Ligestilling Litteratur Løn Magister med profil Medbestemmelse Medievidenskab Mentorer Miljø Miljø Miljø og natur Museer Musikhistorie Månedens iværksætter Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab og teknik Netværk NGO NGO Offentligt ansatte Ophavsret Overenskomst Pension Pensionister Ph.d. Politik Politik Praktik Prekariat Priser Privatansatte Professionshøjskoler Professorer Psykisk arbejdsmiljø Psykologi Pædagogik Pædagogik Regioner Regioner Rejsebøger Religion Roskilde Universitet RUC Samfund Samfundsvidenskab scient. SDU Selvstændige Selvstændige og freelancere Seniorer Skønlitteratur Sociale medier Sociologi Sprog Sprog Sprog og kommunikation Stat Staten Stress Studerende Studerende SU Sundhed Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet Sygdom Tidsbegrænset ansat Tillidsrepræsentanter Uddannelse Uddannelse Uddannelse og forskning Uddannelse, didaktik og forskning Undervisning Universiteter Videnskabsteori Whistleblower Ytringsfrihed Økonomi Aalborg Universitet Aarhus Universitet AAU
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen