Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Seks skud til udvalgte spidskandidater: Ligestilling

Der er kun kvinder på én ud af fem pladser i danske aktieselskabers bestyrelser. Alligevel droppede den tidligere SR-regering tanken om kvoter. Ifølge principprogrammet skal Dansk Magisterforening arbejde for, at der indføres kvoter, men heller ikke i DM’s egen hovedbestyrelse er der en ligelig fordeling, idet kun knap en tredjedel p.t. er kvinder. Hvis DM ønsker lovgivning om kvoter i aktieselskabers bestyrelser, bør der så ikke også være en kvindekvote i DM’s egen bestyrelse?

Emneord:
Tegning:%20Jenz%20Koudahl
Tegning: Jenz Koudahl

Bjarke Friborg, Spidskandidat for liste Privatansatte og selvstændige, sektor DM Privat
I de nye vedtægter har vi indbygget, at der skal være en ligelig repræsentation. Det ser jeg som helt naturligt. Generelt synes jeg, vi skal tage vores egen medicin, og det synes jeg også, vi forsøger at leve op til i de nye vedtægter. Men én ting er love og regler, noget andet er det holdningsmæssige, hvor vi skal styrke både kvindernes og medlemmernes muligheder for at rykke frem. Desuden har vi i DM et generationsskifte på vej. Vi har massiv overvægt af kvinder blandt vores yngre medlemmer, så jeg er mere optimistisk på DM’s vegne end på diverse aktieselskabers, når det kommer til den fremtidige kønsfordeling i bestyrelserne.

Frederik Thordal , Spidskandidat for liste DM Studerende, sektor DM Studerende
Nej, det mener jeg ikke. Det er en demokratisk valgt bestyrelse i en medlemsorganisation, og det kan man ikke sammenligne med bestyrelser i et aktieselskab. Vi har jo heller ikke kvoter for valg til Folketinget. Vi har blandt DM Studerende en målsætning om at have kønsmæssig balance i vores sektorbestyrelse, og det regner vi med at have i år. I den yngre generation er der langt mere lighed mellem kønnene i forhold til uddannelsesniveau, så måske kunne man løse problemet ved at vælge yngre politikere ind i hovedbestyrelsen.

Peter Grods Hansen, Spidskandidat for liste DM Offentlig, sektor DM Offentlig
Jeg mener ikke, at det er den rigtige vej at gå. Det er svært at se, hvordan man kan opstille anvendelig lovgivning om sammensætningen af offentlige bestyrelser uden at løbe ind i andre konflikter. Kan man forestille sig lovgivning om dette i Folketinget? Jeg synes, at det er rimeligt, at man i selve opstillingsfasen laver en kvotering, men jeg tror, man skal holde sig fra kvotering i selve valget.

Birgith Sloth, Spidskandidat for liste DM Leder, sektor DM Leder
Det er vigtigt, at vi får flere kvinder ind i bestyrelserne overalt i samfundet og også i DM. Når medlemmerne findes ved udpegning, så kan kønskvotering og lovgivning virkelig bruges til at skabe forandring. Derudover har vi de demokratisk valgte fora som DM’s hovedbestyrelse, hvor vi skal tilstræbe og opfordre til og arbejde imod en ligelig fordeling af mandlige og kvindelige kandidater. Der har tidligere været tendens til, at DM har været lidt gammeldags. Men det er under forandring, og yngre kræfter er på vej. Det er fx vigtigt med unge kvindelige rollemodeller, som kan trække kvinder ind i en ellers fasttømret skare af mænd.

Hans Beksgaard, Spidskandidat for liste DM Underviser, sektor DM Viden

Det er helt korrekt, at dette forhold er helt i modstrid med kravet om, at der skal være lovgivning om kønsmæssig sammensætning i bestyrelsesposter. Det må DM arbejde med i den nye hovedbestyrelse.

Tak fordi du læste artiklen!

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Syddansk Universitet

Institutleder ved Biologisk Institut

Syddansk Universitet

Grønlands Selvstyre, Råstofstyrelsen

Råstofstyrelsens Afdeling for Teknik og Tilsyn søger en barselsvikar

Grønlands Selvstyre, Råstofstyrelsen

Københavns Universitet - Det Humanistiske Fakultet

Det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet søger to akademiske...

Københavns Universitet - Det Humanistiske Fakultet

Læs om

Adjunkter Administration Administration, organisation og politik Afskedigelse A-kasser Aktivering Ansættelsesforhold Antropologi Arbejdsliv Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked, udland Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Arbejdstid Arkæologi AU Bachelorer Barsel Beskæftigelse Biblioteker og arkiver Biografi Biologi Blog og debat CBS CV Dagpenge Dannelse Dansk Magisterforening Dansk Magisterforening Det' mit job Dimittender Diskrimination DM Kongres DM på sagen DM Studerende DR DTU DTU Efterløn Efteruddannelse E-læring Etik EU Filosofi Fleksjob Formidling Forskning Forskningfrihed Freelancere Guide Historie Humaniora Højskoler Idræt Integration It IT ITU IT-Universitetet Iværksættere Jobsøgning Jura Kandidater Karriere Klima, miljø og energi Kommuner Kommuner Kommunikation Kommunikation Kommunikation Kronik KU Kultur Kultur Kultur og sundhed Kulturhistorie Kunst Københavns Universitet Ledelse Ledelse Ledere Ledighed Lektorer Lifescience Medico Ligestilling Litteratur Løn Magister med profil Medbestemmelse Medievidenskab Mentorer Miljø Miljø Miljø og natur Museer Musikhistorie Månedens iværksætter Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab og teknik Netværk NGO NGO Offentligt ansatte Ophavsret Overenskomst Pension Pensionister Ph.d. Politik Politik Praktik Prekariat Priser Privatansatte Professionshøjskoler Professorer Psykisk arbejdsmiljø Psykologi Pædagogik Pædagogik Regioner Regioner Rejsebøger Religion Roskilde Universitet RUC Samfund Samfundsvidenskab SDU Selvstændige Selvstændige og freelancere Seniorer Skønlitteratur Sociale medier Sociologi Sprog Sprog Sprog og kommunikation Stat Staten Stress Studerende Studerende SU Sundhed Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet Sygdom Tidsbegrænset ansat Tillidsrepræsentanter Uddannelse Uddannelse Uddannelse og forskning Uddannelse, didaktik og forskning Undervisning Universiteter Videnskabsteori Whistleblower Ytringsfrihed Økonomi Aalborg Universitet Aarhus Universitet AAU
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen