Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Stil spørgsmål til jobsamtalen

At gå til jobsamtale handler om at vise, at du er den rigtige til jobbet. Men husk, at arbejdspladsen også skal overbevise dig om, at den er rigtig for dig. Her er seks råd til, hvilke spørgsmål du kan stille til jobsamtalen.

Emneord:
Forbered dine spørgsmål
Der er en tendens til, at når først en ansøger er inviteret til jobsamtale, så er processen allerede gået så meget i gang, at der står “ja tak” i hovedet på ansøgeren. Alt for ofte stilles der ingen – og i hvert fald slet ingen kritiske – spørgsmål, og det er bemærkelsesværdigt, at ansøgere accepterer, at det kun er dem, der skal gennem nåleøjet. En jobsamtale er en gensidig proces, og selv om der primært fokuseres på dig som kandidat til den ledige stilling, skal du på samme måde fokusere på, om virksomheden kan blive din fremtidige arbejdsplads. Inden jobsamtalen skal du derfor finde ud af, hvad der har betydning for, om jobbet er attraktivt for dig. Er det afgørende for dig at have gode kollegaer, ansvar eller gode udviklingsmuligheder, så forbered spørgsmål til virksomheden, der spørger ind til netop det.
Kilde: “Personligheden til eksamen” af Berit Sander

Hvordan bliver jeg en succes?
Alle jobsamtaler er forskellige, og der findes ikke en færdig liste af spørgsmål, du kan stille hver gang. Der er dog nogle ting, som det giver mening at spørge om ved stort set alle jobsamtaler. Fx: “Hvordan bliver jeg en succes?” Du kan også formulere dig anderledes og spørge: “Hvad skal jeg nå i mål med det første halve år?” På den måde sætter du ord på, at du allerede er ansat. Og selv om du gør det på en meget diskret måde, vil ansættelsesudvalget begynde at tænke på dig som en del af arbejdspladsen. Mindst lige så vigtigt signalerer du, at du er vant til at skabe resultater, blive bedømt, og at du tilstræber succes i dit arbejdsliv. Der er gevinst at hente ved blot at stille spørgsmålet, men lyt godt til, hvad de i ansættelsesudvalget svarer, for det kan give dig vigtig information. Måske fortæller de, hvilke parametre du vil blive målt på. Måske sætter de ord på, hvilken opgave de ønsker, at du skal have som førsteprioritet.
Kilde: Cecilie Cohrt, karriererådgiver i Dansk Magisterforening

Hvordan er jeg en god kollega?
De fleste sætter pris på en arbejdsplads med gode kollegaer og en inspirerende arbejdskultur. Men ofte spørges der ikke ind til det ved ansættelsessamtalen. I værste fald risikerer du at blive skuffet, når du møder ind på det, du troede var dit drømmejob, og finder ud af, at omgangstonen ikke passer til dig. I bedste fald får du et troværdigt billede af, hvordan stemningen på arbejdspladsen er, men det kræver, at du spørger. Du kan fx spørge: “Hvordan er kulturen her i virksomheden?” eller “Hvordan er jeg en god kollega?” Du kan også formulere spørgsmålet på en måde, hvor du indleder med at fortælle, hvordan du er som kollega, hvorefter du så spørger ansættelsesudvalget, om de tror, at du vil passe godt ind. På den måde får du mulighed for at fortælle om alle de fordele, der er ved at have dig som kollega. Det kan især være en god idé, hvis ikke du føler dig sikker på, om ansættelsesudvalget har spottet dine sociale kompetencer. Du skal dog ikke forvente at få ren besked, hvis virksomheden døjer med mange stresssygemeldinger eller har en skidt arbejdskultur. Men prøv at lægge mærke til dynamikken mellem de mennesker, du sidder over for, hvordan de svarer, og hvad de med deres kropssprog signalerer. Fornemmer du noget, som gør dig urolig, kan du efterfølgende henvende dig til arbejdspladsens tillidsrepræsentant og spørge ind til arbejdsklimaet og det kollegiale fællesskab.
Kilde: Cecilie Cohrt og Karsten Lodahl Madsen, ­karriererådgivere i Dansk Magisterforening

Stil opfølgende spørgsmål
Din ansøgning og dit cv har allerede overbevist virksomheden om, at du er kompetent nok til stillingen. Selve jobsamtalen er i højere grad en test af din personlighed og integritet. Og her kan selv små ting være afgørende for, hvordan du bliver opfattet. Du vinder meget på aktivt at lytte til, hvad der bliver sagt under jobsamtalen. Og formår du tilmed at stille opfølgende spørgsmål til det, der bliver sagt, signalerer du, at du har overskud til både at “være på” og lytte opmærksomt. Husk, at du kun skal spørge ind til ting, der er relevante for dig at kende svaret på. De, der skal ansætte dig, kan sagtens spotte, hvis du spørger om noget, som dybest set ikke er væsentligt for den stilling, du søger. Men bliver det fx nævnt, at der til efteråret kommer en omstrukturering, eller at afdelingen planlægger et nyt fokus, så spørg, hvad det er for et fokus, eller om du må høre mere om omstruktureringen. Deres svar vil formentlig også give dig en større forståelse af, hvilke udfordringer virksomheden står over for.
Kilde: Cecilie Cohrt, karriererådgiver i Dansk Magisterforening

Hvilke udviklingsmuligheder er der?

Tænk på jobsamtalen, som om du ikke kun søger et konkret job, men en karriere i den virksomhed eller organisation, du skal til jobsamtale hos. Du må gerne spørge, hvordan dine udviklingsmuligheder ser ud, men pas på med at formulere dig på en måde, som kunne give ansættelsesudvalget grund til at tro, at du kun søger jobbet som en trædesten til hurtigt at komme videre til et andet sted. Formuler spørgsmålet på en måde, som viser, at du ser dig selv have en langsigtet fremtid i virksomheden.
Kilde: Karsten Lodahl Madsen, karriererådgiver i Dansk Magisterforening

Fortæl det, de ikke spørger om
Måske har du prøvet at forlade en jobsamtale og føle dig ærgerlig over, at der ikke blev spurgt ind til, hvilken erfaring du fx har med fokusgruppeinterview eller digitalisering. I stedet for at gentage den følelse, så sig til sidst, når du får ordet, at du tænker, det er relevant for ansættelsesudvalget, at du har erfaring med det og det og det. Du ved bedst, hvad der kunne være interessant for virksomheden at høre om, så gør opmærksom på dine kompetencer og erfaringer, inden du forlader lokalet, og samtalen er overstået.
Kilde: Cecilie Cohrt, karriererådgiver i Dansk Magisterforening
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen