Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobfesten er for specialister

Antallet af jobannoncer er det højeste i syv år. Men den positive jobudvikling sker kun i det private og er typisk rettet mod tekniske specialister, mens andre højtuddannede som fx humanister har det svært.

Emneord:

Den bedste tid på jobmarkedet i de seneste syv år. Sådan ser første halvår af 2015 ud, når man kigger på antallet af opslåede job på portalen Jobindex.

Mens der i 2009 var cirka 14.000 jobopslag per måned, så var det steget til cirka 19.000 om måneden i 2014. I det første kvartal af 2015 har væksten dog taget yderligere fart.

“Væksten er cirka tre gange hurtigere, end hvad vi har set de forgangne seks år. Hvis væksten af job i 2015 fortsætter, så ligner det for alvor et opsving”, siger direktør i Jobindex Kaare Danielsen.

I april måned nåede Jobindex således 20.700 nye jobannoncer på en måned. Det er første gang siden oktober 2008, at der er blevet lagt mere end 20.000 nye jobannoncer på nettet på en måned.

2015 begynder mere og mere at ligne det historisk gode år 2005 i antallet af jobannoncer. Og det er gode nyheder. Men jobfesten er ikke for alle.

For mens jobannoncerne i det private er steget med 20 procent det seneste år, er jobopslag fra den offentlige sektor derimod stagneret. Og på det private arbejdsmarked er jobopslagene især rettet mod specialister – ikke generalister med bredere uddannelser, påpeger Kaare Danielsen.

“Der er navnlig efterspørgsel efter tekniske specialister som ingeniører og cand.scient.erne”, siger Kaare Danielsen.

Generalistuddannelserne inden for fx humaniora har svært ved at få foden indenfor. Mange af disse uddannelser er således meget brede eller specialiseret inden for et meget snævert felt, hvor efterspørgslen fra det private erhvervsliv er lav eller ikkeeksisterende, forklarer Kaare Danielsen.

Virksomhederne efterspørger ikke humanister, men eksempelvis personer, der kan noget inden for salg og marketing. Som humanist må man derfor selv forsøge at oversætte sine kompetencer til at passe ind. Men jeg kan nu heller ikke se, hvorfor humanister ikke kan arbejde med salg og markedsføring”, siger Kaare Danielsen.

Ikke aktuelle
Den markante fokus på specialister afspejler sig også i top-10-listen over private virksomheder med flest jobannoncer i årets første fem måneder. Det er virksomheder som Novo, LEGO, Vestas, Maersk og Accenture, der typisk beskæftiger teknisk uddannede specialister som ingeniører, og som har fokus på salg og markedsføring.

I Vestas søger og ansætter man ofte veluddannede, som enten er eller hurtigt kan blive specialister inden for et givent fagområde. Det påpeger Kenneth Mølgaard-Pedersen, som er Global Head of Executive Search & Talent Management i Vestas.

“Det er vores opfattelse, at samme tendens gør sig gældende hos andre virksomheder. Derfor er generalister, som gerne vil arbejde meget bredt, ikke på samme måde aktuelle på den korte og mellemlange bane”, siger Kenneth Mølgaard-Pedersen.

Vestas laver ikke statistik på baggrund af CV i medarbejderdatabasen. Det er derfor ikke muligt at sige noget præcist om, hvilke akademiske specialister der er ansat. Men alene i Vestas’ Technology & Service Solutions er der flere end 1.200 ingeniører ansat, oplyser Vestas.

Forstår man at italesætte sine kvalifikationer og ikke mindst forklare, hvordan de skaber værdi, er det for Vestas dog ikke væsentligt, om man er specialist eller generalist.

“Det er vigtigt at sætte sig ind i virksomhedens udfordringer og herved vise forretningsforståelse. Så kan man anskueliggøre og perspektivere, hvordan man vil gøre en forskel”, siger Kenneth Mølgaard-Pedersen.

Salg topper
Kigger man på fordelingen af jobannoncer, topper salg, detailhandel, systemudvikling og programmering. Områderne med flest jobåbninger er Københavnsområdet, Skåne og Midtjylland.

Netop Region Midtjylland er med 1.453 jobannoncer den absolutte topscorer over jobannoncer fra private og offentlige virksomheder i første halvår. Men regionen har fra midten af maj måned indført et ansættelsesstop som led i en 700 mio. kroner stor spareplan frem mod 2019. Også i Region Midtjylland er det dog fortrinsvis specialister, der har været efterspurgt – alene over 600 sygeplejersker og læger og fx kun 45 akademiske medarbejdere.

Lidt syd for den midtjyske regionsgrænse ligger LEGO i Billund, som har haft 244 jobannoncer på Jobindex i det første knap halve år. Blandt stillingerne er typisk it-manager, mobiludvikler og it-konsulent. Men også stillinger som pedel, rengøringsassistent og business manager figurerer.

“Vi søger meget bredt og har jo 4.000 ansatte alene i Billund, hvor der løbende er en naturlig udskiftning. Har man en universitetsuddannelse, er jobmulighederne her gode. Men vi søger ikke efter bestemte typer uddannelser. Det er evnen til at udfylde stillingen, der tæller”, siger pressechef i LEGO Roar Trangbæk.

Han understreger, at LEGO derfor ikke kun søger efter specialister.

“Det er lige så ofte den personlige adfærd og måde at agere på, som kan være afgørende for at få stillingen”.

Generalister har muligheder
Der er altså også jobåbninger for akademikere med bredere uddannelser. Der findes job i private virksomheder, der også godt kan besættes af en akademiker med en generalistuddannelse som fx en humanist, understreger Kaare Danielsen.

“Det handler om, at man som humanist selv skal lave oversættelsesarbejde og vide, at ens videregående uddannelse i eksempelvis kommunikation giver gode muligheder for at arbejde inden for markedsføring og salg”, siger Kaare Danielsen.

Han forklarer, at virksomheder, der efterspørger magistre og andre akademikere generelt, primært ligger i de store byer. Det vil sige København og Aarhus, men også Malmø og Lund. Skåne og udlandet tegner sig for knap 2.100 af de cirka 6.500 jobopslag i årets første fem måneder, der typisk er rettet mod akademikere.

Tak fordi du læste artiklen!

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Syddansk Universitet

Institutleder ved Biologisk Institut

Syddansk Universitet

Grønlands Selvstyre, Råstofstyrelsen

Råstofstyrelsens Afdeling for Teknik og Tilsyn søger en barselsvikar

Grønlands Selvstyre, Råstofstyrelsen

Københavns Universitet - Det Humanistiske Fakultet

Det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet søger to akademiske...

Københavns Universitet - Det Humanistiske Fakultet

Læs om

Adjunkter Administration Administration, organisation og politik Afskedigelse A-kasser Aktivering Ansættelsesforhold Antropologi Arbejdsliv Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked, udland Arbejdsmiljø Arbejdstid Arkæologi AU Bachelorer Barsel Beskæftigelse Biblioteker og arkiver Biografi Biologi Blog og debat CBS CV Dagpenge Dannelse Dansk Magisterforening Dansk Magisterforening Det' mit job Dimittender Diskrimination DM Kongres DM på sagen DM Studerende DR DTU DTU Efterløn Efteruddannelse E-læring Etik EU Filosofi Fleksjob Formidling Forskning Forskningfrihed Freelancere Guide Historie Humaniora Højskoler Idræt Integration It IT ITU IT-Universitetet Iværksættere Jobsøgning Jura Kandidater Karriere Klima, miljø og energi Kommuner Kommuner Kommunikation Kommunikation Kommunikation Kronik KU Kultur Kultur Kultur og sundhed Kulturhistorie Kunst Københavns Universitet Ledelse Ledelse Ledere Ledighed Lektorer Lifescience Medico Ligestilling Litteratur Løn Magister med profil Medbestemmelse Medievidenskab Mentorer Miljø Miljø Miljø og natur Museer Musikhistorie Månedens iværksætter Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab og teknik Netværk NGO NGO Offentligt ansatte Ophavsret Overenskomst Pension Pensionister Ph.d. Politik Politik Praktik Prekariat Priser Privatansatte Professionshøjskoler Professorer Psykisk arbejdsmiljø Psykologi Pædagogik Pædagogik Regioner Regioner Rejsebøger Religion Roskilde Universitet RUC Samfund Samfundsvidenskab SDU Selvstændige Selvstændige og freelancere Seniorer Skønlitteratur Sociale medier Sociologi Sprog Sprog Sprog og kommunikation Stat Staten Stress Studerende Studerende SU Sundhed Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet Sygdom Tidsbegrænset ansat Tillidsrepræsentanter Uddannelse Uddannelse Uddannelse og forskning Uddannelse, didaktik og forskning Undervisning Universiteter Videnskabsteori Whistleblower Ytringsfrihed Økonomi Aalborg Universitet Aarhus Universitet AAU
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen