Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Ny censorordning kan forringe retssikkerhed

Kvalitetsudvalget anbefaler en ny og billigere censorordning, der afskaffer den obligatoriske eksterne censur. Censorformænd dumper forslaget og frygter, at det vil føre til studerende, der er i lommen på deres undervisere.

Emneord:
Samtlige formænd for professionshøjskolernes censorkorps kritiserer i fælles front Kvalitetsudvalgets anbefaling om at indføre en ny censorordning på landets videregående uddannelsesinstitutioner.

“De studerendes retssikkerhed vil forringes betragteligt, hvis politikerne lytter til udvalgets anbefaling”, lyder kritikken fra Hans Krab Koed, der er censorformand for læreruddannelsen. Han udtaler sig på vegne af sine kolleger fra professionshøjskolernes øvrige censorkorps. Formand for Kvalitetsudvalget, Jørgen Søndergaard, afviser kritikken.
“De studerendes retssikkerhed er allerede under den nuværende censorordning udhulet”, siger han.

I efteråret fremlagde Kvalitetsudvalget en række anbefalinger til, hvordan de videregående uddannelser kan styrkes. Deres tiende anbefaling går på, at den obligatoriske eksterne censur bør afskaffes og erstattes af en frivillig ordning, hvor institutionerne selv beslutter, hvornår de ønsker at anvende ekstern eksamenscensur. Kvalitetsudvalget forventer, at denne ordning vil være mellem 300 og 400 millioner kroner billigere end den nuværende, som kræver, at der anvendes ekstern censur ved hver tredje eksamen.

“Vi ved selvfølgelig ikke, hvor meget ekstern censur uddannelsesinstitutionerne vil bruge i en rent frivillig ordning, men vi formoder, at det vil være betydeligt mindre, end det er i dag”, siger Jørgen Søndergaard. Selv forestiller han sig, at de eksterne censorer kun skal assistere hvert femte eller sjette år. Til gengæld anbefaler udvalget, at censorkorpset skal varetage en ny opgave, som går ud på at bedømme og kvalitetssikre hele uddannelsesforløb.

Sympatier og kæpheste

Men sådan en ordning kan de studerende ikke være tjent med, mener Hans Krab Koed.

“Har man ikke eksterne censorer, er der meget stor sandsynlighed for, at man ryger i lommen på lærerne”, siger han. Ved ekstern censur – hvor censor er uafhængig af eksaminator og ikke kender personen, der skal eksamineres – har den studerende høj retssikkerhed, fremhæver han.

“Censor er garant for, at et syvtal i Aalborg er det samme som et syvtal i Haderslev. Men censor er også til stede, for at eksaminator ikke lader sine sympatier eller personlige kæpheste gå ud over den studerende”, siger Hans Krab Koed, der har meget svært ved at se, hvordan man skal kunne klage over en mundtlig eksamen med intern censur, hvor censor og eksaminator kender hinanden og måske endda til daglig deler kontor.

Retssikkerhed er allerede udhulet
Jørgen Søndergaard mener derimod ikke, at de studerende vil få dårligere klagemuligheder under Kvalitetsudvalgets anbefaling.

“De vil have nøjagtig samme sikkerhed som nu, hvor to ud af tre eksaminer allerede foregår sådan”, siger han.

Men én ud af tre eksaminer er trods alt med ekstern censur. Du siger selv, at jeres anbefaling vil føre til mindre ekstern censur, og dermed forringer det vel de studerendes retssikkerhed?
“Principielt ja. Reelt nej”, siger Jørgen Søndergaard.

“Deres retssikkerhed er jo allerede udhulet ved, at der ikke er ekstern censur på alle prøverne. Det, man skal spørge censorformændene om, er, hvor ofte det sker, at de rent faktisk medvirker til, at der kommer et andet resultat ud af en eksamen, end hvis ikke de havde været der. Det mener jeg kun sker i et meget begrænset omfang”, siger han.
Den vurdering mener Hans Krab Koed dog ligger langt fra virkeligheden, hvor censor netop spiller karakteren ud før eksaminator og dermed indleder bedømmelsen.

Tak fordi du læste artiklen!

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) sø...

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Dekan til SCIENCE Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københav...

Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Læs om

Adjunkter Administration Administration, organisation og politik Afskedigelse A-kasser Aktivering Ansættelsesforhold Antropologi Arbejdsliv Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked, udland Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Arbejdstid Arkæologi AU Bachelorer Barsel Beskæftigelse Biblioteker og arkiver Biografi Biologi Blog og debat CBS CV Dagpenge Dannelse Dansk Magisterforening Dansk Magisterforening Det' mit job Dimittender Diskrimination DM Kongres DM på sagen DM Studerende DR DTU DTU Efterløn Efteruddannelse E-læring Etik EU Filosofi Fleksjob Formidling Forskning Forskningfrihed Freelancere Guide Historie Humaniora Højskoler Idræt Integration It IT ITU IT-Universitetet Iværksættere Jobsøgning Jura Kandidater Karriere Klima, miljø og energi Kommuner Kommuner Kommunikation Kommunikation Kommunikation Kronik KU Kultur Kultur Kultur og sundhed Kulturhistorie Kunst Københavns Universitet Ledelse Ledelse Ledere Ledighed Lektorer Lifescience Medico Ligestilling Litteratur Løn Magister med profil Medbestemmelse Medievidenskab Mentorer Miljø Miljø Miljø og natur Museer Musikhistorie Månedens iværksætter Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab og teknik Netværk NGO NGO Offentligt ansatte Ophavsret Overenskomst Pension Pensionister Ph.d. Politik Politik Praktik Prekariat Priser Privatansatte Professionshøjskoler Professorer Psykisk arbejdsmiljø Psykologi Pædagogik Pædagogik Regioner Regioner Rejsebøger Religion Roskilde Universitet RUC Samfund Samfundsvidenskab SDU Selvstændige Selvstændige og freelancere Seniorer Skønlitteratur Sociale medier Sociologi Sprog Sprog Sprog og kommunikation Stat Staten Stress Studerende Studerende SU Sundhed Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet Sygdom Tidsbegrænset ansat Tillidsrepræsentanter Uddannelse Uddannelse Uddannelse og forskning Uddannelse, didaktik og forskning Undervisning Universiteter Videnskabsteori Whistleblower Ytringsfrihed Økonomi Aalborg Universitet Aarhus Universitet AAU
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen