Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Flere ph.d.er skal ud af universitetet

Forskning er langtfra eneste karrierevej for ph.d.er. Sidst i marts sætter ­ DM-konference spot på jobmuligheder uden for universitetets mure.

Emneord:
Hvert år indskrives flere end 2.400 ph.d.-studerende på landets universiteter. Det er dobbelt så mange som i 2006 og langt flere, end universiteterne selv kan tilbyde job som forskere og undervisere, når ph.d.-uddannelsen er i hus.

En konference den 24. marts arrangeret af DM og Københavns Universitet sætter spot på de karrieremuligheder i ind- og udland, som ph.d.erne har, også uden for universitetets mure. Selvom om både offentlige og private virksomheder ansætter flere ph.d.-uddannede, især fra de naturvidenskabelige fag, så er der et generelt behov for at synliggøre ph.d.ernes kompetencer. Det mener Julie Sommerlund, der er KU’s prodekan for relationer med omverdenen på humaniora.

“Vi kan se, at vores kandidater og vores ph.d.er har ret forskellige erhvervsprofiler: Mens godt halvdelen af vores kandidater får job i det private, gælder det for langt færre ph.d.er. På humaniora optager vi ca. 60 ph.d.er om året, og de fleste får arbejde med forskning og uddannelse inden for det offentlige. Men vi har kunnet iagttage, hvordan arbejdsmarkedet for kandidater har bevæget sig meget de seneste 25 år, og det er ikke umuligt, at der også vil opstå nye jobmønstre, når det drejer sig om ph.d.erne, som så vil have endnu flere erhvervsmæssige muligheder. Det vil også være i virksomhedernes interesse”, forklarer Julie Sommerlund.

Foruden en blandet buket af oplæg om karrieremuligheder byder konferencen, der er gratis, på forskellige workshops, og DM’s egne konsulenter er til stede for at sparre og rådgive om jobmuligheder i ind- og udland. I samme ombæring er der på dm.dk etableret et særligt website – dm.dk/phd – hvor foreningens samlede viden om ph.d.-arbejdsmarkedet er samlet under ét.

Tilmelding til konferencen kan ske her.

Tak fordi du læste artiklen!

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Grønlands Nationalmuseum

Arkivar - Grønlands nyere historie

Grønlands Nationalmuseum

Københavns Universitet

Projektleder til implementering af et nyt budgetsystem

Københavns Universitet

Aarhus Universitet

HR-partner til Aarhus Universitet i Roskilde

Aarhus Universitet

Læs om

Adjunkter Administration Administration, organisation og politik Afskedigelse A-kasser Aktivering Ansættelsesforhold Antropologi Arbejdsliv Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked, udland Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Arbejdstid Arkæologi AU Bachelorer Barsel Beskæftigelse Biblioteker og arkiver Biografi Biologi Blog og debat CBS CV Dagpenge Dannelse Dansk Magisterforening Dansk Magisterforening Det' mit job Dimittender Diskrimination DM Kongres DM på sagen DM Studerende DR DTU DTU Efterløn Efteruddannelse E-læring Etik EU Filosofi Fleksjob Formidling Forskning Forskningfrihed Freelancere Guide Historie Humaniora Højskoler Idræt Integration It IT ITU IT-Universitetet Iværksættere Jobsøgning Jura Kandidater Karriere Klima, miljø og energi Kommuner Kommuner Kommunikation Kommunikation Kommunikation Kronik KU Kultur Kultur Kultur og sundhed Kulturhistorie Kunst Københavns Universitet Ledelse Ledelse Ledere Ledighed Lektorer Lifescience Medico Ligestilling Litteratur Løn Magister med profil Medbestemmelse Medievidenskab Mentorer Miljø Miljø Miljø og natur Museer Musikhistorie Månedens iværksætter Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab og teknik Netværk NGO NGO Offentligt ansatte Ophavsret Overenskomst Pension Pensionister Ph.d. Politik Politik Praktik Prekariat Priser Privatansatte Professionshøjskoler Professorer Psykisk arbejdsmiljø Psykologi Pædagogik Pædagogik Regioner Regioner Rejsebøger Religion Roskilde Universitet RUC Samfund Samfundsvidenskab SDU Selvstændige Selvstændige og freelancere Seniorer Skønlitteratur Sociale medier Sociologi Sprog Sprog Sprog og kommunikation Stat Staten Stress Studerende Studerende SU Sundhed Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet Sygdom Tidsbegrænset ansat Tillidsrepræsentanter Uddannelse Uddannelse Uddannelse og forskning Uddannelse, didaktik og forskning Undervisning Universiteter Videnskabsteori Whistleblower Ytringsfrihed Økonomi Aalborg Universitet Aarhus Universitet AAU
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen