Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Skattefri præmie: "Glem alt om det"

Selvstændig virksomhed tæller under ingen omstændigheder med ved beregning af den skattefri præmie. Den besked fik Thorkil Thorsen to gange fra sin a-kasse, som senere måtte indrømme, at den tog fejl. Han endte med 25.000 kroner ekstra i hånden.

Emneord:
Den skattefri præmie. Det er guleroden, som skal få mange tusinde af danskere til at fortsætte med at arbejde, når de ellers er berettiget til at gå på efterløn efter et langt arbejdsliv.

Thorkil Thorsen kendte til flere, som ved deres 65-års dag fik udbetalt en skattefri præmie på ca. 150.000 kroner fra deres a-kasse. Efter mere end 35 års medlemskab af Magistrenes A-kasse (MA) fylder han 65 år i august 2014 og søger derfor også om den skattefri præmie. Men da brevet fra MA om udbetalingen af præmien dumper ind ad døren, ser resultatet noget anderledes ud, end han havde regnet med.

“Du har ansøgt om at få udbetalt den skattefri præmie, og vi har nu opgjort den til 63.570 kroner”, står der indledningsvis i brevet. Videre står der skrevet: “Præmien er beregnet ud fra, at du har arbejdet i 2.474 timer fra den 13-06-2012, hvor du opfyldte toårskravet frem til din 65-års-dag. Det giver dig ret til fem præmieportioner”.
Thorkil Thorsen er målløs.

“Jeg blev noget harm. Jeg havde været fuldtidsforsikret i alle årene. Og i de seneste 15 år, hvor jeg har været halvtidsansat, har jeg sideløbende arbejdet som selvstændig i en tilsvarende størrelsesorden. I den femårsperiode, hvor man opgør arbejdet til beregning af den skattefri præmies størrelse, havde jeg altså sammenlagt arbejdet i et omfang, næsten som om jeg var fuldtidsansat. Alligevel får jeg kun fem ud af 12 præmieportioner”, fortæller Thorkil Thorsen.
MA har udelukkende talt lønarbejdertimer. Både til beregningen af tidspunktet for opfyldelsen af toårskravet og til beregningen af timer til optjening af præmieportioner. Thorkil Thorsen fortæller, at MA to gange fortalte ham, at arbejdet i eget firma slet ikke tæller med.

“Jeg forestillede mig, at en a-kasse er til for medlemmernes skyld, og at den giver os fyldestgørende og rigtig information. Men to gange fortalte MA mig i telefonen, at arbejde i selvstændig virksomhed under ingen omstændigheder tæller med i regnskabet”, siger Thorkil Thorsen.

Både MA’s oplysninger til Thorkil Thorsen og det fremlagte regnskab bag hans skattefri præmie skulle vise sig at være forkerte. Det klagede han over og fik flere tusinde kroner ud af. Men før vi kommer så langt, hopper vi tilbage til 2013.

Tæller ikke med
På det tidspunkt er Thorkil Thorsen 64 år. Den uddannede kultursociolog bor i Svaneke på Bornholm med sin kone. Hver anden uge pendler han til København. Det har han gjort i en årrække. Hans selvstændige konsulentfirma varetages primært fra hjemmeadressen, mens lønarbejdet foregår i København. Firmaet startede han tilbage i 1999, samtidig med at han blev ansat som seniorforsker på deltid på Forskningsenheden for Almen Praksis.

Thorkil Thorsen har i en årrække beskæftiget sig med alkohol- og narkotikaforskning og sundhedstjenesteforskning. Han har arbejdet i et par ministerier, været forskningsstipendiat på et par universitetsinstitutter og projektleder på Dansk Sygehus Institut (DSI). Da han startede i sit nuværende halvtidsjob, ville han prøve at være selvstændig.

Konsulentfirmaet arbejder primært med forskning, evaluering og kvalitetsudvikling inden for sundheds- og socialområdet. Det er gået ganske godt. Han har i alle årene haft passende eller rigeligt med arbejdsopgaver. I den selvstændige enmandsvirksomhed har han suppleret lønnen og timerne i halvtidsansættelsen i et omfang, så han aldrig har fået supplerende understøttelse, selv om han i alle årene har været fuldtidsforsikret i a-kassen.

I efteråret 2013 bliver Thorkil Thorsen i et brev fra MA inviteret til et informationsmøde på Bornholm for derboende a-kassemedlemmer, som er ved at nå pensionsalderen. Thorkil Thorsen bliver forhindret i at møde op. Så han ringer til en konsulent i MA for at melde afbud.

“Vi talte om løst og fast. Jeg fortalte så, at jeg ville fortsætte med at arbejde, i hvert fald til jeg blev 65, for så at få min skattefri præmie. Da fortalte konsulenten mig, at jeg maksimalt kunne få halvdelen udbetalt, fordi jeg kun havde været deltidsansat. Og jeg kunne glemme alt om mine arbejdstimer i min selvstændige virksomhed”, fortæller Thorkil Thorsen.

Han havde på intet tidspunkt været arbejdsløs og fået understøttelse. Han havde jo skaffet supplerende indtægter via sit deltidsarbejde som selvstændig.

“Jamen det tæller ikke med”, lød svaret til ham fra MA-konsulenten.Knap et år senere i juni 2014 modtager han brev fra MA, som i anledning af hans forestående 65-års fødselsdag informerer ham om, at tilhørsforholdet til MA dermed automatisk ophører. MA takker for hans medlemskab og redegør for reglerne om optjening af den skattefri præmie. Herunder bl.a., at man skal have arbejdet mindst 3.120 timer som fuldtidsforsikret for at opfylde toårskravet, og at der for hver 481 timers efterfølgende arbejde udløses en præmieportion. Ikke ét ord om, at “arbejde” ikke bare er indtægtsgivende arbejde, men udelukkende er lig med lønarbejde.

“Jeg tænkte derfor, at den første information, jeg fik i 2013 om, at selvstændig virksomhed ikke tæller med, måtte være fejlagtig, og at konsulenten ikke kendte reglerne tilstrækkeligt”, siger han.

Han forstår ikke MA’s afsluttende regnestykke i august 2014, som kun giver ham fem præmieportioner. Han ringer derfor til MA og undrer sig over det pauvre resultat. Men igen får han at vide, at han kan glemme alt om den selvstændige virksomhed.

“Men jeg kan godt være stædig. Jeg hader uretfærdighed, så jeg gik i gang med grundigt at undersøge, hvordan reglerne er. For MA har ikke informeret tilstrækkeligt om reglerne”, siger Thorkil Thorsen.

Forskellige vejledninger
Han fandt snart ud af, at flere a-kasser på deres hjemmeside vejleder forskelligt om grundlaget for den skattefri præmie. De selvstændiges a-kasse, ASE, har én udlægning. MA har en anden, mens Akademikernes skriver noget tredje.

“Når jeg ser på vejledningerne, kan jeg ikke svare på, hvad der er min ret og pligt. Det er svært at se, hvad der er op og ned i reglerne”, siger Thorkil Thorsen.

I lov om arbejdsløshedsforsikring står der ellers om den skattefri præmie, at hvis man har drevet selvstændig virksomhed i et “væsentligt omfang”, kan kravet til beskæftigelse også opfyldes.

I et skriftligt svar til Magisterbladet understreger Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), at det er a-kasserne, der undersøger og træffer afgørelse i de konkrete sager i henhold til lovgivningen på området. Det er derfor a-kassen, som vurderer, om beskæftigelseskravet er opfyldt i det enkelte tilfælde.

STAR pointerer, at der med arbejde i “væsentligt omfang” forstås, at beskæftigelsen i den selvstændige virksomhed har haft et omfang, der kan sidestilles med lønarbejde i over 30 timer per uge. Væsentligt omfang vurderes ud fra virksomhedens art, branche, medlemmets personlige arbejdsopgaver og arbejdstid samt virksomhedens omsætning. I vurderingen kan også indgå virksomhedens placering, åbningstid, antallet af ansatte, deres arbejdsopgaver og arbejdstid.

Og det er den enkelte a-kasse, der skal foretage en samlet vurdering af, om medlemmet har drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang, lyder det.

Men i MA’s vejledning om reglerne for den skattefri præmie på a-kassens hjemmeside står der intet skrevet om, at man skal arbejde mindst 30 timer i virksomheden, for at det betragtes som “væsentligt omfang”. Der står heller intet nævnt om disse regler i de breve, Thorkil Thorsen modtager fra MA.

Thorkil Thorsen skriver i september 2014 en klage til Arbejdsskadestyrelsen og MA. Idet han henholder sig til 30-timers reglen, påberåber han sig, at det skal medregnes, at han i 2010 har haft en indtjening og en arbejdsmængde i sin selvstændige virksomhed, som langt overstiger indtjening og arbejdstimer i halvtidsansættelsen. Han kan nemt sandsynliggøre, at arbejdsmængden i firmaet i gennemsnit har oversteget 30 timer per uge. Arbejdet har altså haft et væsentligt omfang.

I november får han svar på sin klage fra MA. Nu har a-kassen medtaget arbejdet i den selvstændige virksomhed i 2010 i opgørelsen og beregnet det til 37 timer per uge. Derved bliver toårskravet opfyldt allerede i november 2011 og ikke som først meddelt i juni 2012.

Følgelig er den egentlige optjeningsperiode nu længere, og det betyder, at det nye regnskab opgøres til syv præmieportioner i stedet for fem.

“Det er ekstra 25.000 skattefrie kroner”, siger Thorkil Thorsen.

Dårligt behandlet
De ekstra penge fik han. Og det glæder ham selvsagt. Men sagsforløbet gør ham vred.

“Jeg har været medlem af MA i hele min karriere. Havde MA været en smule serviceminded, så havde man ikke blankt afvist, at selvstændig virksomhed kan tælle med. I stedet skulle man have informeret mig om, at arbejdstimer i eget firma kan medregnes, hvis der er tale om “væsentligt omfang””, siger han.

Der er yderligere en lille detalje, som får Thorkil Thorsen til at anbefale, at man kontrollerer sin a-kasses beregninger. Han opdagede, at de oplysninger om hans lønarbejde i 2014, som a-kassen havde modtaget automatisk via E-indkomstregisteret, ikke svarede til virkeligheden.

“Det er jo en fejl. Og så kan der jo også være andre fejl i de andre år”, siger Thorkil Thorsen.

Han synes, at det også er værd at henlede opmærksomheden på, at lovbestemmelsen om den skattefri præmie tilsyneladende fortolkes forskelligt i a-kasserne. Er der virkelig en sådan vilkårlighed? Og ikke mindst finder han det beklageligt og besynderligt, at han som mangeårigt fuldtidsforsikret a-kassemedlem nærmest straffes for at have skaffet sig sideløbende beskæftigelse og indtægter gennem selvstændig virksomhed.

“Hvorfor skal det komme os til skade, at vi har fritaget a-kassen for at skulle udbetale os supplerende understøttelse?” spørger han og henviser til alle dem, der supplerer deres deltids-lønindtægt med arbejde i egen virksomhed.
“Hvorfor skal selvstændig virksomhed have et såkaldt væsentligt omfang for at tælle med? Og hvorfor er grænsen for “væsentligt omfang” sat til 30 timer om ugen? Hvorfor ikke 15 eller 20 timer?”, spørger han.

“Jeg har selvfølgelig taget den her kamp for mig egen skyld. Men andre med min kombination af lønarbejde og selvstændig virksomhed kan måske lære af det. Man skal ikke bare tro på a-kassens beskeder og affinde sig med forkerte informationer og dårlig sagsbehandling, som kan betyde, at man ikke får udbetalt de penge, man har ret til”.
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen