Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Museumsforskere får bedre vilkår

For første gang siden 1997 er stillingsstrukturen for forskere ved statens museer blevet forbedret. De får nu samme vilkår som deres kolleger på universiteterne.

Emneord:
Forbedrede karriereveje og flere penge i lønposen bliver resultatet, når det videnskabelige personale ved arkiver, museer og biblioteker fremover løftes op på samme niveau som deres forskerkolleger på universiteterne.

Stillingsstrukturen for museumsforskerne har ikke været reguleret i 18 år, men med den ny aftale, som er en del af overenskomsten på statens område, indføres stillingskategorierne forskningsprofessor MSO, postdoc og videnskabelig assistent, mens stillingsbetegnelserne kandidatstipendiat og forskningsassistent udgår.

For de videnskabelige assistenter bliver tillægsniveauet 37.200 kr., hvilket er en forbedring på 1.200 kr. Men også seniorforskere og seniorrådgivere har udsigt til flere tillægskroner. Her er løftet henholdsvis 7.700 kr. og 1.200 kr.
Endelig giver aftalen mulighed for varige ansættelser som forsker, seniorforsker og forskningsprofessor.
Om aftalen siger DM’s formand, Ingrid Stage:

“En stillingsstruktur med samme forskerstillinger skaber en bedre karrierevej og mulighed for større mobilitet mellem universiteter og arkiver, biblioteker og museer. Det passer til den ændring, der kom med museumslovens større vægt på forskning. Og en ny stillingsstruktur og tilsvarende ny og bedre tillægsstruktur har vi arbejdet på at få gennemført siden 2011”.

Tak fordi du læste artiklen!

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Professionshøjskolen University College Nordjylland

Er du uddannet forsker? Og brænder du for, at dine forskningsresultater...

Professionshøjskolen University College Nordjylland

Statens Naturhistoriske Museum

PA for museumsdirektøren på Statens Naturhistoriske Museum

Statens Naturhistoriske Museum

Miljø- og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen

Erfaren VVM-medarbejder til Miljøstyrelsens enhed Landskab & Skov

Miljø- og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen

Læs om

Adjunkter Administration Administration, organisation og politik Afskedigelse A-kasser Aktivering Ansættelsesforhold Antropologi Arbejdsliv Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked, udland Arbejdsmiljø Arbejdstid Arkæologi AU Bachelorer Barsel Beskæftigelse Biblioteker og arkiver Biografi Biologi Blog og debat CBS CV Dagpenge Dannelse Dansk Magisterforening Dansk Magisterforening Det' mit job Dimittender Diskrimination DM på sagen DM Studerende DR DTU DTU Efterløn Efteruddannelse E-læring Etik EU Filosofi Fleksjob Formidling Forskning Forskningfrihed Freelancere Guide Historie Humaniora Højskoler Idræt Integration It IT ITU IT-Universitetet Iværksættere Jobsøgning Jura Kandidater Karriere Klima, miljø og energi Kommuner Kommuner Kommunikation Kommunikation Kommunikation Kronik KU Kultur Kultur Kultur og sundhed Kulturhistorie Kunst Københavns Universitet Ledelse Ledelse Ledere Ledighed Lektorer Lifescience Medico Ligestilling Litteratur Løn Magister med profil Medbestemmelse Medievidenskab Mentorer Miljø Miljø Miljø og natur Museer Musikhistorie Månedens iværksætter Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab og teknik Netværk NGO NGO Offentligt ansatte Ophavsret Overenskomst Pension Pensionister Ph.d. Politik Politik Praktik Prekariat Priser Privatansatte Professionshøjskoler Professorer Psykisk arbejdsmiljø Psykologi Pædagogik Pædagogik Regioner Regioner Rejsebøger Religion Roskilde Universitet RUC Samfund Samfundsvidenskab scient. SDU Selvstændige Selvstændige og freelancere Seniorer Skønlitteratur Sociale medier Sociologi Sprog Sprog Sprog og kommunikation Stat Staten Stress Studerende Studerende SU Sundhed Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet Sygdom Tidsbegrænset ansat Tillidsrepræsentanter Uddannelse Uddannelse Uddannelse og forskning Uddannelse, didaktik og forskning Undervisning Universiteter Videnskabsteori Whistleblower Ytringsfrihed Økonomi Aalborg Universitet Aarhus Universitet AAU
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen